Siostra Archeo

Jak prowadzić archiwum, od skontrum do brakowania.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Epizod 5 - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
2020-04-30 13:32:37

W dzisiejszym odcinku Siostra Archeo opowiada o brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej. Wspomina również zasady ustalania kategorii archiwalnej oraz rolę komisji opiniującej dokumentację wytypowaną do brakowania.
W dzisiejszym odcinku Siostra Archeo opowiada o brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej. Wspomina również zasady ustalania kategorii archiwalnej oraz rolę komisji opiniującej dokumentację wytypowaną do brakowania.

Epizod 4 - Świąteczne porządki
2020-04-11 15:10:14

W dzisiejszym świątecznym odcinku opowiadamy o porządkowaniu archiwum zakładowego (albo składnicy akt). Opisujemy najważniejsze etapy porządkowania zespołu archiwalnego: 1. studia wstępne; 2. ustalenie przynależności zespołu archiwalnego; 3. segregacja dokumentacji; 4. kwalifikacja archiwalna; 5. systematyzacja zespołu archiwalnego; 6. ewentualne uzupełnianie opisów; 7. inwentaryzacja; 8. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; 9. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego. Zapraszamy
W dzisiejszym świątecznym odcinku opowiadamy o porządkowaniu archiwum zakładowego (albo składnicy akt). Opisujemy najważniejsze etapy porządkowania zespołu archiwalnego:
1. studia wstępne;
2. ustalenie przynależności zespołu archiwalnego;
3. segregacja dokumentacji;
4. kwalifikacja archiwalna;
5. systematyzacja zespołu archiwalnego;
6. ewentualne uzupełnianie opisów;
7. inwentaryzacja;
8. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
9. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego.
Zapraszamy

Epizod 3 - Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
2020-03-27 10:13:29

W dzisiejszym odcinku Siostra Archeo opowie o zasadach przekazywania dokumentacji z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego. Dowiecie się jak uporządkować dokumenty w teczkach aktowych, jak opisać okładkę jednostki archiwalnej i jak właściwie przygotować spisy zdawczo-odbiorcze. Oczywiście nie zabraknie wskazówek dla sióstr i braci archiwistów, jak nie dać się wrobić w porządkowanie otrzymanej dokumentacji i jak właściwie nanosić sygnaturę archiwalną na teczki. Zapraszamy
W dzisiejszym odcinku Siostra Archeo opowie o zasadach przekazywania dokumentacji z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego. Dowiecie się jak uporządkować dokumenty w teczkach aktowych, jak opisać okładkę jednostki archiwalnej i jak właściwie przygotować spisy zdawczo-odbiorcze. Oczywiście nie zabraknie wskazówek dla sióstr i braci archiwistów, jak nie dać się wrobić w porządkowanie otrzymanej dokumentacji i jak właściwie nanosić sygnaturę archiwalną na teczki.
Zapraszamy

Epizod 2 - Systemy kancelaryjne
2020-03-18 13:02:58

W dzisiejszym odcinku poznacie systemu kancelaryjne: •System dziennikowy •System bezdziennikowy •System mieszany Dodatkowo omówione zostały zasady oznaczania pism i spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Druga część odcinka poświęcona została normatywom kancelaryjno-archiwalnych. Omówiono instrukcję kancelaryjną, archiwalną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
W dzisiejszym odcinku poznacie systemu kancelaryjne:
•System dziennikowy
•System bezdziennikowy
•System mieszany
Dodatkowo omówione zostały zasady oznaczania pism i spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Druga część odcinka poświęcona została normatywom kancelaryjno-archiwalnych. Omówiono instrukcję kancelaryjną, archiwalną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.

Epizod 1 – ciekawe hasełka: proweniencja i pertynencja
2020-03-05 12:58:10

Odcinek pierwszy w cyklu „Siostra Archeo” poświęcony został podstawowym definicjom archiwistyki. Omówiono między innymi czym jest: Akt, archiwum, acta perpetua, aktotwórca, archiwalia, brakowanie, dokument, instrukcja kancelaryjna, jednostka archiwalna, materiały archiwalne, opis jednostki archiwalnej, registratura, spis akt, spuścizna archiwalna, sygnatura archiwalna, symbol klasyfikacyjny akt, system kancelaryjny, udostępnianie materiałów archiwalnych, wykaz akt jednolity, pertynencja oraz proweniencja. Omówione definicje zaczerpnięto zarówno z Polskiego Słownika Archiwalnego, pod red. Wandy Maciejewskiej, Warszawa 1974 oraz strony internetowej archiwa.gov.pl.
Odcinek pierwszy w cyklu „Siostra Archeo” poświęcony został podstawowym definicjom archiwistyki. Omówiono między innymi czym jest:
Akt, archiwum, acta perpetua, aktotwórca, archiwalia, brakowanie, dokument, instrukcja kancelaryjna, jednostka archiwalna, materiały archiwalne, opis jednostki archiwalnej, registratura, spis akt, spuścizna archiwalna, sygnatura archiwalna, symbol klasyfikacyjny akt, system kancelaryjny, udostępnianie materiałów archiwalnych, wykaz akt jednolity, pertynencja oraz proweniencja.
Omówione definicje zaczerpnięto zarówno z Polskiego Słownika Archiwalnego, pod red. Wandy Maciejewskiej, Warszawa 1974 oraz strony internetowej archiwa.gov.pl.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie