Powołani Na Takie Dni Jak Te

Projekt chrześcijańskich wstawienników powołanych, aby trzymać straż na duchowych murach Polski, w proroczy sposób odczytywać znaki czasu i reagować modlitwą opartą na Słowie Bożym.
Est 4:14, Iz 62:6, 1Tm 2:1-5


Odcinki od najnowszych:

POKOLENIA - perspektywa wstawiennika
2021-04-23 13:04:57

Cała historia zbawienia i Boże obietnice odnoszą się do pokoleń. Bóg ma zamiary, które realizuje przez pokolenia. Przed Bożym tronem staną kiedyś wszystkie pokolenia. Duch tego świata czyni odwrotnie separując pokolenia od siebie, rozbijając rodziny i niszcząc więzi międzypokoleniowe. Dlaczego jako wstawiennicy modlimy się o wylanie ducha Eliasza ? Czym jest sztafeta pokoleń ? I czy jesteśmy gotowi na młode wino w Kościele? Odpowiedzi na te pytania uśłyszycie w rozmowie Agnieszki i Mai.

Cała historia zbawienia i Boże obietnice odnoszą się do pokoleń. Bóg ma zamiary, które realizuje przez pokolenia. Przed Bożym tronem staną kiedyś wszystkie pokolenia. Duch tego świata czyni odwrotnie separując pokolenia od siebie, rozbijając rodziny i niszcząc więzi międzypokoleniowe. Dlaczego jako wstawiennicy modlimy się o wylanie ducha Eliasza ? Czym jest sztafeta pokoleń ? I czy jesteśmy gotowi na młode wino w Kościele? Odpowiedzi na te pytania uśłyszycie w rozmowie Agnieszki i Mai.

PATRIOTYZM - perspektywa wstawiennika
2021-04-16 13:00:25

Patriotyzm - to słowo budzi dzisiaj wiele emocji, i w świecie i w Kościele. Jako Polakom i jako wierzącym trudno nam przyznawać się, ba, nawet mówić o patriotyzmie. Ale czy patriotyzm jest rzeczywiście czymś negatywnym? Definicja mówi o miłości do ojczyzny i poczuciu bycia jej częścią, może więc problem z patriotyzmem to raczej problem z naszą tożsamością? Może więc mylimy patriotyzm z polityką, może zapominamy, że ojczyzna to przede wszystkim ludzie, z którym wiele nas łączy, wśród których postawił na Bóg? Jak możemy głosić ewangelię, modlić się o nasz kraj, jeżeli go nie kochamy? Posłuchajcie rozmowy z konkluzją - rozmawiają Agnieszka i Sylwia.

Patriotyzm - to słowo budzi dzisiaj wiele emocji, i w świecie i w Kościele. Jako Polakom i jako wierzącym trudno nam przyznawać się, ba, nawet mówić o patriotyzmie. Ale czy patriotyzm jest rzeczywiście czymś negatywnym? Definicja mówi o miłości do ojczyzny i poczuciu bycia jej częścią, może więc problem z patriotyzmem to raczej problem z naszą tożsamością? Może więc mylimy patriotyzm z polityką, może zapominamy, że ojczyzna to przede wszystkim ludzie, z którym wiele nas łączy, wśród których postawił na Bóg? Jak możemy głosić ewangelię, modlić się o nasz kraj, jeżeli go nie kochamy? Posłuchajcie rozmowy z konkluzją - rozmawiają Agnieszka i Sylwia.

ZNAKI CZASÓW - perspektywa wstawiennika
2021-04-09 10:30:38

Teraz, nie za rok czy 5 kolejnych lat, jest czas na studiowania Słowa Bożego i odkrywanie co Bóg zapowiedział o znakach zapowiadających Jego powrót. Maja i Agnieszka rozmawiają o 150 rozdziałach w Biblii mówiących o powtórnym przyjściu Jezusa.

Teraz, nie za rok czy 5 kolejnych lat, jest czas na studiowania Słowa Bożego i odkrywanie co Bóg zapowiedział o znakach zapowiadających Jego powrót. Maja i Agnieszka rozmawiają o 150 rozdziałach w Biblii mówiących o powtórnym przyjściu Jezusa.

WSTAWIENNICTWO - ODPOWIEDŹ NA KRYZYS, ODC. 3
2021-02-12 23:31:12

Czy żyjemy w perspektywie przyjścia Jezusa? Co jest naszym „paliwem” do modlitwy wstawienniczej? Czy znamy Boże obietnice, czy rozpoznajemy znaki czasu? Agnieszka, Maja i Sylwia rozmawiają m. in. o Bożej obietnicy wylania ducha Eliasza i jakie znaczenie ma przyspieszanie dnia Pańskiego.

Czy żyjemy w perspektywie przyjścia Jezusa? Co jest naszym „paliwem” do modlitwy wstawienniczej? Czy znamy Boże obietnice, czy rozpoznajemy znaki czasu? Agnieszka, Maja i Sylwia rozmawiają m. in. o Bożej obietnicy wylania ducha Eliasza i jakie znaczenie ma przyspieszanie dnia Pańskiego.

WSTAWIENNICTWO - ODPOWIEDŹ NA KRYZYS, odc. 2
2021-02-05 11:09:02

Do jakiego wstawiennictwa Bóg nas wzbudza w czasach takich, jak te? Na czym polega modlitwa strategiczna? Dlaczego modlitwa o Kościół jest kluczowa? O pasji Jezusa wobec Jego Oblubienicy - Kościoła rozmawiają Agnieszka, Maja i Sylwia

Do jakiego wstawiennictwa Bóg nas wzbudza w czasach takich, jak te? Na czym polega modlitwa strategiczna? Dlaczego modlitwa o Kościół jest kluczowa? O pasji Jezusa wobec Jego Oblubienicy - Kościoła rozmawiają Agnieszka, Maja i Sylwia

WSTAWIENNICTWO - ODPOWIEDŹ NA KRYZYS, odc. 1
2021-01-30 18:40:22

Zaskoczeni, ale przygotowani - Agnieszka, Maja i Sylwia dzielą się świadectwami, jak Bóg przygotował je do wstawiennictwa w czasie pandemii.

Zaskoczeni, ale przygotowani - Agnieszka, Maja i Sylwia dzielą się świadectwami, jak Bóg przygotował je do wstawiennictwa w czasie pandemii.

KRYZYS POTRZĄSA KOŚCIOŁEM
2021-01-05 19:07:27

W jakiej rzeczywistości porusza się świat i Kościół w czasie kryzysu pandemii? Dlaczego mimo to Kościół jest w dużo lepszej sytuacji? I jak może poruszać się w prawdzie? Czy pandemia spowodowała kryzys liderstwa w Kościele czy raczej go ujawniła? Jakie pytania należy zadać liderowi, żeby znaleźć tego z prawdziwie pasterskim sercem? Czy w Kościele słyszymy głos proroczy? I jak może/będzie wyglądać nasza nowa normalność? Z Agnieszką Kukier, terapeutą i wstawiennikiem, rozmawia Sylwia Siekierka

W jakiej rzeczywistości porusza się świat i Kościół w czasie kryzysu pandemii? Dlaczego mimo to Kościół jest w dużo lepszej sytuacji? I jak może poruszać się w prawdzie? Czy pandemia spowodowała kryzys liderstwa w Kościele czy raczej go ujawniła? Jakie pytania należy zadać liderowi, żeby znaleźć tego z prawdziwie pasterskim sercem? Czy w Kościele słyszymy głos proroczy?
I jak może/będzie wyglądać nasza nowa normalność? Z Agnieszką Kukier, terapeutą i wstawiennikiem, rozmawia Sylwia Siekierka

KRYZYS POTRZĄSA LUDŹMI
2020-12-18 10:36:29

Czy kryzys pandemiczny możemy traktować w kategoriach straty? Co mają wspólnego niepokoje społeczne i emocje doświadczane w kryzysie? Czy straciliśmy naszą „normalność”? Czym jest „nowa normalność”? Jak samoświadomość i pogłębiona refleksja mogą nam pomóc w trakcie kryzysu - nie tylko osobistego, ale nawet globalnego?  Jak odróżnić prawdziwego lidera od „gracza”? Czy kryzys spowalnia czy przyspiesza procesy? Jak wartości pomagają przetrwać kryzys? Z Agnieszką Kukier,terapeutą i wstawiennikiem, rozmawia Sylwia Siekierka

Czy kryzys pandemiczny możemy traktować w kategoriach straty? Co mają wspólnego niepokoje społeczne i emocje doświadczane w kryzysie? Czy straciliśmy naszą „normalność”? Czym jest „nowa normalność”? Jak samoświadomość i pogłębiona refleksja mogą nam pomóc w trakcie kryzysu - nie tylko osobistego, ale nawet globalnego?  Jak odróżnić prawdziwego lidera od „gracza”? Czy kryzys spowalnia czy przyspiesza procesy? Jak wartości pomagają przetrwać kryzys? Z Agnieszką Kukier,terapeutą i wstawiennikiem, rozmawia Sylwia Siekierka

KRYZYS POTRZĄSA ŚWIATEM
2020-12-09 15:07:58

Co dzieje się z nami i z naszym otoczeniem, kiedy doświadczamy pierwszego uderzenia kryzysu? Jak odczytujemy zachodzące wokół nas zjawiska, jakie emocje przeżywamy? Co dzieje się w naszym otoczeniu - jak na kryzys reagują grupy, których jesteśmy częścią?  Czy w kryzysie możemy liczyć na liderów? Co nam pomaga przetrwać i przygotować się na kolejne fazy kryzysu? Z Agnieszką Kukier, terapeutą i wstawiennikiem, rozmawia Sylwia Siekierka

Co dzieje się z nami i z naszym otoczeniem, kiedy doświadczamy pierwszego uderzenia kryzysu? Jak odczytujemy zachodzące wokół nas zjawiska, jakie emocje przeżywamy? Co dzieje się w naszym otoczeniu - jak na kryzys reagują grupy, których jesteśmy częścią?  Czy w kryzysie możemy liczyć na liderów? Co nam pomaga przetrwać i przygotować się na kolejne fazy kryzysu? Z Agnieszką Kukier, terapeutą i wstawiennikiem, rozmawia Sylwia Siekierka

INTRO: KRYZYS - ŚWIAT, LUDZIE, KOŚCIÓŁ
2020-12-08 17:00:00

Rok 2020 zapamiętamy na zawsze z powodu mikroskopijnego wirusa. Pojawił się nagle, a kilka tygodni później potrząsał niemal całym światem wpływając na życie pojedynczych osób i rodzin, zmieniając funkcjonowanie całych społeczeństw, ingerując nawet w sferę praktyk religijnych i rzucając nieprawdopodobne wyzwanie całej służbie zdrowia. Kryzys pandemiczny o skali globalnej nadal trwa, a równolegle z nim lęk, niepewność i chaos. Jak przetrwać ten kryzys? Jak przetrwać to potrząsanie? Jak zaadaptować się do tzw. nowej normalności ? Jak rozumieć ten kryzys w kategoriach duchowych?

Rok 2020 zapamiętamy na zawsze z powodu mikroskopijnego wirusa.
Pojawił się nagle, a kilka tygodni później potrząsał niemal całym światem wpływając na życie pojedynczych osób i rodzin, zmieniając funkcjonowanie całych społeczeństw, ingerując nawet w sferę praktyk religijnych i rzucając nieprawdopodobne wyzwanie całej służbie zdrowia.
Kryzys pandemiczny o skali globalnej nadal trwa, a równolegle z nim lęk, niepewność i chaos.
Jak przetrwać ten kryzys?
Jak przetrwać to potrząsanie?
Jak zaadaptować się do tzw. nowej normalności ?
Jak rozumieć ten kryzys w kategoriach duchowych?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie