Połamane Słowo

O. Wojciech, redemptorysta, codziennie komentuje Słowo Boże. Każdego dnia w Liturgii Bóg daje nam swoje Słowo. To Słowo czasem trzeba zbadać, zajrzeć do środka, połamać jak chleb. Zajrzeć do pochodzenia słów z greki czy hebrajskiego, do starożytnych zwyczajów Narodu Wybranego. Słowo Boga zna się na naszym życiu... W Księdze Ezechiela i Apokalipsie Bóg wzywa by „zjeść” to Słowo... by życie nam smakowało i byśmy zrozumieli swoje miejsce na świecie i swoją osobistą historię życia.


Odcinki od najnowszych:

CI OTRZYMUJĄ SKRZYDŁA JAK ORŁY... czytania i komentarz 09.12.2020
2020-12-09 21:34:46

Iz 40,25-31; Ps 103,1b-2. 3-4. 8 i 10; Mt 11, 28-30 Bo miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i do waśni, nie odpowiadam nam wg naszych grzechów, ale bierze nasze jarzmo na Siebie. Ci, którzy Panu zaufali, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia.

CZŁOWIEKU, ODPUSZCZAJĄ CI SIĘ TWOJE GRZECHY... czytania i komentarz 07.12.2020
2020-12-07 19:31:56

Iz 35,1-10; Ps 85; Łk 5,17-26 Kwitnąca radośnie u Izajasza pustynia to przemieniony kosmos, który kiedyś da nam Pan. To także przemieniony kosmos mojej doczesnej egzystencji, gdy zaproszę Boga i Jego miłość do mojego życia. Gdy dzięki Jego łasce odwrócę się od moich grzechów, niewoli, nałogów. Gdy pojednam się z wrogami i ze sobą samym w swojej historii.

DROGĘ PANU PRZYGOTUJCIE... czytania i komentarz 06.12.2020
2020-12-06 19:31:07

Iz 40,1-5,9-11; Ps 85, 9ab i 10.11-12.13-24; 2P3,8-14; Łk 3,4c. 6  Bóg chce mówić do Ciebie, mówić do Twojego serca, pocieszać Twoje serce i prowadzić Cię do przygotowanego szczęścia. Pan wola chodź do mojej łaskawości i miłości.

TO JEST DROGA, IDŹCIE NIĄ… czytania i komentarz 05.12.2020
2020-12-05 20:22:15

Iz 30,19-21 23-26.; Ps 147 A 1b-2. 3-4. 5-6; Iz 33,22; Mt 9,35-10,1. 5a. 6-8. Oto ona, czuła miłość mojego Boga, który leczy i zawiązuje rany serc złamanych. Bóg, który prowadzi od zranień i zagłady do swej obfitej łaski i miłości. Pasterz z czułością doglądający Swoje owieczki, widzący ich sytuacje i litujący się nad nimi. obraz:  William Blake “Ancient of Days”, 1794. British Museum, London.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie