Ksiądz Jarek

Ksiądz, doktorant nauk o mediach UPJP II w Krakowie.
Miłośnik białego szaleństwa i nowych technologii.
Stara się być – najlepszą z możliwych – wersją księdza!


Odcinki od najnowszych:

Wielki Post 2021 - Środa IV
2021-03-17 19:00:00

Święty Paweł zachęca nas – Co czynicie, czyńcie chętnie, z całego serca dla Pana. Mam duże oczekiwania wobec Pana, wobec swoich bliźnich, a od siebie… najczęściej prawie wcale. Chciałbym, by wszyscy dobrze mi czynili, a nie mobilizuje siebie do dobra. Zbawca stawia przed nami poważne zadanie – naśladowania Go w codziennym życiu.

Święty Paweł zachęca nas – Co czynicie, czyńcie chętnie, z całego serca dla Pana. Mam duże oczekiwania wobec Pana, wobec swoich bliźnich, a od siebie… najczęściej prawie wcale. Chciałbym, by wszyscy dobrze mi czynili, a nie mobilizuje siebie do dobra. Zbawca stawia przed nami poważne zadanie – naśladowania Go w codziennym życiu.

Wielki Post 2021 - Wtorek IV
2021-03-16 19:19:57

Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki... Może Ty potrzebujesz dzisiaj pomocy drugiego człowieka, ale odtrącasz każdą podaną pomocną dłoń, bo uważasz że dasz sobie radę sam? A może to na Twoją pomoc ktoś czeka już od dłuższego czasu, tylko wstydzi się o nią poprosić… 

Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki...

Może Ty potrzebujesz dzisiaj pomocy drugiego człowieka, ale odtrącasz każdą podaną pomocną dłoń, bo uważasz że dasz sobie radę sam? A może to na Twoją pomoc ktoś czeka już od dłuższego czasu, tylko wstydzi się o nią poprosić… 

Wielki Post 2021 - Poniedziałek IV
2021-03-15 23:33:48

Jezus chce dostrzec w każdym z nas żywą i silną wiarę w każdym momencie naszego życia. W radościach, ale także w smutkach i w cierpieniu, w zwycięstwach, ale także podczas porażek i upadków.

Jezus chce dostrzec w każdym z nas żywą i silną wiarę w każdym momencie naszego życia. W radościach, ale także w smutkach i w cierpieniu, w zwycięstwach, ale także podczas porażek i upadków.

Kazanie Pasyjne 2021 - IV
2021-03-14 00:00:00

Maryja stała pod krzyżem Syna wiernie aż do końca. Uczy nas wierności aż do śmierci; wierności w miłości, w przyjaźni, jak Ona. Uczy umieć odważnie stanąć przy drugim człowieku, szczególnie w sytuacji krytycznej.

Maryja stała pod krzyżem Syna wiernie aż do końca. Uczy nas wierności aż do śmierci; wierności w miłości, w przyjaźni, jak Ona. Uczy umieć odważnie stanąć przy drugim człowieku, szczególnie w sytuacji krytycznej.

Wielki Post 2021 - Sobota III
2021-03-13 15:26:37

Jeśli chcesz szczerze rozmawiać z Bogiem, to odejdź na chwilę wszystkie troski, zmartwienia. Wszystko co niepokoi Twoje serce. Zostań z Nim na modlitwie tak sam na sam. Zobacz, że On zna wszystkie Twoje sprawy, wie jak się przedstawiają. Zapragnij za wszelką cenę spotkać się z Nim. Uwielbiaj Go!

Jeśli chcesz szczerze rozmawiać z Bogiem, to odejdź na chwilę wszystkie troski, zmartwienia. Wszystko co niepokoi Twoje serce. Zostań z Nim na modlitwie tak sam na sam. Zobacz, że On zna wszystkie Twoje sprawy, wie jak się przedstawiają. Zapragnij za wszelką cenę spotkać się z Nim. Uwielbiaj Go!

Wielki Post 2021 - Piątek III
2021-03-12 23:19:33

Bóg wzywa nas do miłości naszych bliźnich tak jak kochamy siebie? Czy Kochasz siebie? Bo może uciekasz od siebie? Nie potrafisz zaakceptować swoich wad i pracować nad nimi. Może wręcz nienawidzisz siebie. A Bóg zawsze nas kocha!

Bóg wzywa nas do miłości naszych bliźnich tak jak kochamy siebie? Czy Kochasz siebie? Bo może uciekasz od siebie? Nie potrafisz zaakceptować swoich wad i pracować nad nimi. Może wręcz nienawidzisz siebie. A Bóg zawsze nas kocha!

Wielki Post 2021 - Czwartek III
2021-03-11 13:00:00

Po uwolnieniu od złego ducha przez Chrystusa jest już całkowicie wolny i spokojny. Prośmy dziś Chrystusa, abyśmy uwalniając się od złego ducha i od jego podszeptów stali się wewnętrznie wolni, a tym samym z Nim na zawsze byli zjednoczeni.

Po uwolnieniu od złego ducha przez Chrystusa jest już całkowicie wolny i spokojny. Prośmy dziś Chrystusa, abyśmy uwalniając się od złego ducha i od jego podszeptów stali się wewnętrznie wolni, a tym samym z Nim na zawsze byli zjednoczeni.

Wielki Post 2021 - Środa III
2021-03-10 13:00:00

Prawo zawsze niesie ze sobą życie. Chrystus przychodząc na świat zaakcentował największe i najważniejsze prawo – miłości Boga i drugiego człowieka. W oparciu o nie rozwiązywał problemy.

Prawo zawsze niesie ze sobą życie. Chrystus przychodząc na świat zaakcentował największe i najważniejsze prawo – miłości Boga i drugiego człowieka. W oparciu o nie rozwiązywał problemy.

Wielki Post 2021 - Wtorek III
2021-03-09 20:56:36

Doświadczenie Bożego przebaczenia, powinniśmy przenosić na nasze codzienne życie. Zawsze przebaczaj i módl się o nawrócenie dla tych, którzy Ciebie krzywdzą.

Doświadczenie Bożego przebaczenia, powinniśmy przenosić na nasze codzienne życie. Zawsze przebaczaj i módl się o nawrócenie dla tych, którzy Ciebie krzywdzą.

Wielki Post 2021 - Poniedziałek III
2021-03-08 16:10:51

Dlaczego mieszkańcy Nazaretu nie przyjęli Chrystusa? Byli na Niego zamknięci? Nie zobaczyli w nim Mesjasza? Bo nie zgadzało się to z ich wyobrażeniami. Oni oczekiwali na kogoś majestatycznego, niezwykłego, wspaniałego, wprost królewskiego. A tym czasem przyszedł do nich zwykły syn cieśli, którego dobrze znali.

Dlaczego mieszkańcy Nazaretu nie przyjęli Chrystusa? Byli na Niego zamknięci? Nie zobaczyli w nim Mesjasza? Bo nie zgadzało się to z ich wyobrażeniami. Oni oczekiwali na kogoś majestatycznego, niezwykłego, wspaniałego, wprost królewskiego. A tym czasem przyszedł do nich zwykły syn cieśli, którego dobrze znali.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie