Hormones Balance

Niniejszy podcast porusza od teorii do praktyki tematykę związaną z układami hormonalnymi oraz metabolicznymi. Omawiającym poszczególne zagadnienia jest trójmiejski endokrynolog Adam Gronowski, praktykujący od ładnych paru lat w zakresie endokrynologii klasycznej, dziecięcej oraz ginekologicznej, a także w cieszącej się coraz większą popularnością endokrynologii anti - aging. Każdy poszczególny odcinek poświęcony jest innemu zagadnieniu hormonalno - metabolicznemu, zarówno tym bardzo popularnym jak i tym dużo rzadszym, ale równie ciekawym i interesującym.


Odcinki od najnowszych:

Nadczynność przytarczyc
2021-04-15 10:39:54

- anatomia i fizjologia przytarczyc - hiperkalcemia w pierwotnej nadczynności przytarczyc i nowotworowa - podłoże pierwotnej nadczynności przytarczyc: gruczolak, przerost przytarczyc - objawy kliniczne - wskazania do zabiegu - leczenie farmakologiczne - pierwotna nadczynność przytarczyc w ciąży

Hormonalna terapia zastępcza ( HTZ ) u kobiet
2021-04-02 08:35:07

- definicja menopauzy i jej okresy - rola estrogenów w organizmie - rola progesteronu w organizmie - rola DHEA w organizmie - idea HTZ u kobiet - rodzaje preparatów ( doustne, pozajelitowe, sekwencyjne, ciągłe ) - korzyści z poszczególnych preparatów - działanie niepożądane i kontrola okresowa

Niedoczynność i nadczynność tarczycy w ciąży
2021-02-21 12:29:12

1. Rola hormonów tarczycowych w prawidłowym przebiegu ciąży i rozwoju płodu 2. Wytyczne postępowania z kobietą z niedoczynnością tarczycy w ciąży i jaki cel przyświeca temu postępowaniu 3. Wytyczne postępowania z kobietą z nadczynnością tarczycy w ciąży i jaki cel przyświeca temu postępowaniu

Przedwczesne dojrzewanie płciowe
2021-02-14 09:47:44

1. Definicja i istota przedwczesnego dojrzewania płciowego 2. Przedwczesne centralne prawdziwe dojrzewanie płciowe u dziewczynek i chłopców: a) idiopatyczne u dziewczynek b) guzy podwzgórza u chłopców 3. Przedwczesne obwodowe niekompletne dojrzewanie płciowe u dziewczynek i chłopców: a ) izoseksualne ( zgodne z płcią ): - wrodzony przerost kory nadnerczy u chłopców ( postaci klasyczne, nieklasyczne, z utratą soli, bez utraty soli ) - torbiele czynnościowe jajników u dziewczynek oraz zespół McCune-Albright b) heteroseksulane ( niezgodne z płcią ): - wrodzony przerost kory nadnerczy u dziewczynek ( postaci klasyczne, nieklasyczne, z utratą soli, bez utraty soli, późnoujawniające się ) - rak kory nadnercza produkujący estradiol lub guzy jąder w przebiegu zespołu Puetz-Jegersa u chłopców

Opóźnione dojrzewanie płciowe
2021-02-14 09:47:31

1. Fizjologia dojrzewania płciowego oraz jego różnice u poszczególnych płci 2. Hipogonadyzm hipogonadotropowy: -KOWD ( konstytucjonalne opóźnienie wzrostu i dojrzewania ) - zespół Kallmana - hipogonadyzm hipogonadotropowy czynnościowy 3. Hipogonadyzm hipergonadotropowy: - zespół Turnera - zespół Klinefeltera 4. Laboratoryjne testy diagnostyczne opóźnionego dojrzewania płciowego 5. Inne zespoły opóźnionego dojrzewania płciowego z odwróceniem płci: - zespół Morrisa ( zespół feminizujących jąder ) - zespół Sweyra - mężczyzna XX

Niskorosłość
2021-02-05 11:26:46

1. Fizjologia wzrastania i dojrzewania 2. Parametry oceniające poszczególne etapy wzrastania i dojrzewania 3. Jednostki chorobowe odpowiadające za niskorosłość 4. Kuracja hormonem wzrostu finansowana przez NFZ 5. Alternatywne możliwości leczenia niskorosłości z wykorzystaniem leków ingerujących w fizjologię płytki wzrostowej nasad kostnych i przedłużających jej żywotność

Endokrynologia klasyczna
2021-01-29 09:40:44

1. Endokrynologia jako nauka oraz jej frakcje. 2. Pogląd autora na medycynę. 3. Jak pracują układy hormonalne oraz jak dokonuje się ich regulacja

odblok posterydowy
2021-01-22 19:51:20

1. Istota odbloku posterydowego 2. Możliwości odbloku z wykorzystaniem: a) środków pobudzających układ podwzgórzowo-przysadkowy b) HCG c) TRT ( testosteronowa terapia zastępcza, niearomatyzujące pochodne testosteronu )

Leczenie substytucyjne hormonem wzrostu dorosłych oraz testosteronowa terapia zastępcza
2021-01-20 11:02:39

A. Zespół niedoboru hormonu wzrostu ( somatopauza ) i leczenie substytucyjne GH: 1. Idea leczenia hormonem wzrostu u dorosłych 2. Fizjologia osi somatotropinowej 3. Testy stymulacyjne hormon wzrostu 4. Sylwetka typowego pacjenta z zespołem niedoboru hormonu wzrostu ( somatopauza ) 5. Objawy somatopauzy. 6. Naturalne boostery hormonu wzrostu 7. Wpływ rodzajów wysiłku fizycznego na hormon wzrostu 8. Boostery syntetyczne hormonu wzrostu. 9. Działanie niepożądane leczenia hormonem wzrostu dorosłych w somatopauzie. B. Zespół niedoboru testosteronu ( TDS ) i leczenie substytucyjne TRT: 1. Idea leczenia substytucyjnego testosteronem u mężczyzn 2. ścieżki metaboliczne testosteronu naturalnego w organizmie. 3. Rodzaje TRT:  preparaty starej i nowej generacji 4. Kontrola laboratoryjna TRT 5. TRT a spermatogeneza

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie