Głos Kongresu Obywatelskiego

Kongres Obywatelski to długofalowy projekt Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

W ramach różnorodnych działań Kongresu Obywatelskiego pokazujemy, że choć działamy w różnych branżach i środowiskach, mamy często odmienne poglądy polityczne i wrażliwości ideowe, reprezentujemy zróżnicowane pokolenia, to potrafimy ze sobą rozmawiać i wypracowywać wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju Polski.


Odcinki od najnowszych:

#50 Nowe funkcje miasta #dr Wojciech Szczurek #Głos Kongresu Obywatelskiego
2022-05-11 14:03:30

Pandemia, kryzys klimatyczny oraz inne współczesne wyzwania zmieniają nasze oczekiwania dotyczące miast oraz sposób codziennego funkcjonowania. Które z tych przemian okażą się trwałe? Na ile powinno to znaleźć odzwierciedlenie w miejskich politykach, planowaniu przestrzennym i strategii dalszego rozwoju? Jak na miasto wpłyną zmiany w zakresie handlu, logistyki i mobilności? Na te i inne pytania w #50 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada dr Wojciech Szczurek , Prezydent Gdyni. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ). Tekst zredagowany na podstawie tej rozmowy znalazł się w publikacji Jaka logika rozwoju miast? , którą w formie e-wydania można pobrać ze strony Kongresu Obywatelskiego . Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

Pandemia, kryzys klimatyczny oraz inne współczesne wyzwania zmieniają nasze oczekiwania dotyczące miast oraz sposób codziennego funkcjonowania. Które z tych przemian okażą się trwałe? Na ile powinno to znaleźć odzwierciedlenie w miejskich politykach, planowaniu przestrzennym i strategii dalszego rozwoju? Jak na miasto wpłyną zmiany w zakresie handlu, logistyki i mobilności? Na te i inne pytania w #50 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Tekst zredagowany na podstawie tej rozmowy znalazł się w publikacji Jaka logika rozwoju miast?, którą w formie e-wydania można pobrać ze strony Kongresu Obywatelskiego. Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

#49 Polacy - jacy jesteśmy? #prof. Paweł Boski #Głos Kongresu Obywatelskiego
2022-05-04 13:56:20

Co mówi o naszej kulturze sposób w jaki zareagowaliśmy na napływ  uchodźców z Ukrainy? Czy Polacy generalnie stają się bardziej otwarci? Z jak głęboką zmianą społeczną wiązało się przejście Polski od modelu kraju emigracji do sytuacji państwa imigranckiego? Dlaczego na tym etapie kryzysu uchodźczego to ważne, aby państwo uruchomiło systemową pomoc i ułatwiło uchodźcom adaptację? Na te i inne pytania w #49 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada prof. Paweł Boski z Wydziału Psychologii  Uniwersytetu SWPS, autor świeżo wydanej książki "Kulturowe ramy zachowań społecznych". Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ). Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

Co mówi o naszej kulturze sposób w jaki zareagowaliśmy na napływ  uchodźców z Ukrainy? Czy Polacy generalnie stają się bardziej otwarci? Z jak głęboką zmianą społeczną wiązało się przejście Polski od modelu kraju emigracji do sytuacji państwa imigranckiego? Dlaczego na tym etapie kryzysu uchodźczego to ważne, aby państwo uruchomiło systemową pomoc i ułatwiło uchodźcom adaptację? Na te i inne pytania w #49 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada prof. Paweł Boski z Wydziału Psychologii  Uniwersytetu SWPS, autor świeżo wydanej książki "Kulturowe ramy zachowań społecznych". Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

#48 Sankcje gospodarcze - czy uderzą w Rosję? #Stefan Widomski #Głos Kongresu Obywatelskiego
2022-04-27 14:01:34

Na ile możemy dzisiaj ocenić, czy sankcje gospodarcze nałożone na Rosję będą skuteczne? Dlaczego w dzisiejszej rzeczywistości technologicznej nie jest możliwe ani łatwe obejście sankcji poprzez zmianę partnerów handlowych, ani przejście na alternatywne mechanizmy produkcji? Na ile konsekwentny okaże się „świat zachodni” - czy pokusa „business as usual” nie okaże się zbyt silna? Jaka jest w tym wszystkim rola presji społecznej? Na te i inne pytania w #48 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada Stefan Widomski , były Wiceprezes Nokia Group, Konsul Honorowy RP w Espoo, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ). Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

Na ile możemy dzisiaj ocenić, czy sankcje gospodarcze nałożone na Rosję będą skuteczne? Dlaczego w dzisiejszej rzeczywistości technologicznej nie jest możliwe ani łatwe obejście sankcji poprzez zmianę partnerów handlowych, ani przejście na alternatywne mechanizmy produkcji? Na ile konsekwentny okaże się „świat zachodni” - czy pokusa „business as usual” nie okaże się zbyt silna? Jaka jest w tym wszystkim rola presji społecznej? Na te i inne pytania w #48 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada Stefan Widomski, były Wiceprezes Nokia Group, Konsul Honorowy RP w Espoo, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

#47 Prawda - dlaczego jej potrzebujemy? #prof. Paweł Łuków #Głos Kongresu Obywatelskiego
2022-04-20 14:50:58

Czy istnieje przepis na szybkie rozróżnienie prawdy od fałszu? W jaki sposób można wygrać z propagandowymi kłamstwami? Co spowodowało, że przywykliśmy do kłamstwa i dajemy przyzwolenie by kłamcy funkcjonowali w debacie publicznej? Dlaczego poszukiwanie prawdy jest zajęciem zbiorowym? Jakiego rodzaju sytuacje zrywają jakąkolwiek komunikację? Czym różnią się postprawda od prawdy i dlaczego słowo "narracja" jest niebezpieczne dla debaty publicznej? Na te i inne pytania w #47 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada prof. dr hab. Paweł Łuków , Kierownik Zakładu Etyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą. Historia i polityka ). Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

Czy istnieje przepis na szybkie rozróżnienie prawdy od fałszu? W jaki sposób można wygrać z propagandowymi kłamstwami? Co spowodowało, że przywykliśmy do kłamstwa i dajemy przyzwolenie by kłamcy funkcjonowali w debacie publicznej? Dlaczego poszukiwanie prawdy jest zajęciem zbiorowym? Jakiego rodzaju sytuacje zrywają jakąkolwiek komunikację? Czym różnią się postprawda od prawdy i dlaczego słowo "narracja" jest niebezpieczne dla debaty publicznej? Na te i inne pytania w #47 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada prof. dr hab. Paweł Łuków, Kierownik Zakładu Etyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą. Historia i polityka).

Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

#46 Wojna w Ukrainie i w Finlandii - porównanie #Stefan Widomski #Głos Kongresu Obywatelskiego
2022-04-13 16:12:27

Jakie są analogie a jakie różnice pomiędzy obecną wojną w Ukrainie, a napaścią ZSRR na Finlandię w 1939 r.? Dlaczego Związkowi Radzieckiemu nie udało się podbić Finlandii? Jakie cechy fińskiego narodu zadecydowały o skutecznej obronie? Dlaczego już samo zatrzymanie ataku było dużym sukcesem Finów i czy Ukraina ma szansę go powtórzyć? Czy w wojnie zimowej Rosjanie popełniali podobne błędy co teraz? Czym różni się autorytarny system Putina od systemu władzy zbudowanego przez Stalina? Na te i inne pytania w #46 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada Stefan Widomski , były Wiceprezes Nokia Group, Konsul Honorowy RP w Espoo, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą. Historia i polityka ). Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

Jakie są analogie a jakie różnice pomiędzy obecną wojną w Ukrainie, a napaścią ZSRR na Finlandię w 1939 r.? Dlaczego Związkowi Radzieckiemu nie udało się podbić Finlandii? Jakie cechy fińskiego narodu zadecydowały o skutecznej obronie? Dlaczego już samo zatrzymanie ataku było dużym sukcesem Finów i czy Ukraina ma szansę go powtórzyć? Czy w wojnie zimowej Rosjanie popełniali podobne błędy co teraz? Czym różni się autorytarny system Putina od systemu władzy zbudowanego przez Stalina? Na te i inne pytania w #46 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada Stefan Widomski, były Wiceprezes Nokia Group, Konsul Honorowy RP w Espoo, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą. Historia i polityka).

Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

#45 Wielkie starcie cywilizacji #Eugeniusz Smolar #Głos Kongresu Obywatelskiego
2022-04-06 18:41:11

Na czym polega wielki konflikt cywilizacji, który właśnie się rozpoczął i czym różni się on od zimnej wojny? Dlaczego wiedząc tak wiele o działaniach Rosji kraje zachodnie wyciągały tak różne wnioski i nie przewidziały rozwoju sytuacji? Czy jesteśmy skazani na historyczny determinizm? Czego Zachód powinien nauczyć się w kontekście relacji z Chinami? Na te i inne pytania w #45 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada Eugeniusz Smolar, dziennikarz, analityk, były Prezes, a obecnie Członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, były wieloletni dyrektor Sekcji Polskiej BBC. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ). Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.p l

Na czym polega wielki konflikt cywilizacji, który właśnie się rozpoczął i czym różni się on od zimnej wojny? Dlaczego wiedząc tak wiele o działaniach Rosji kraje zachodnie wyciągały tak różne wnioski i nie przewidziały rozwoju sytuacji? Czy jesteśmy skazani na historyczny determinizm? Czego Zachód powinien nauczyć się w kontekście relacji z Chinami? Na te i inne pytania w #45 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada Eugeniusz Smolar, dziennikarz, analityk, były Prezes, a obecnie Członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, były wieloletni dyrektor Sekcji Polskiej BBC. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

#44 Czy uchodźcy odmienią polską demografię? #prof. Przemysław Śleszyński #Głos Kongresu Obywatelskiego
2022-03-30 14:00:23

Ilu uchodźców z Ukrainy jesteśmy w stanie przyjąć? Jak mądrze zaplanować relokację i przekonać do niej przybyszów? Czy nasza wiedza o demografii może się przydać w podejmowaniu decyzji? Jak może kształtować się sytuacja po zakończeniu wojny? Jakie inne przepływy migracyjne w Europie i na świecie powinniśmy brać pod uwagę? Na te i inne pytania w #44 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada prof. Przemysław Śleszyński, ekspert Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ). Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.p l

Ilu uchodźców z Ukrainy jesteśmy w stanie przyjąć? Jak mądrze zaplanować relokację i przekonać do niej przybyszów? Czy nasza wiedza o demografii może się przydać w podejmowaniu decyzji? Jak może kształtować się sytuacja po zakończeniu wojny? Jakie inne przepływy migracyjne w Europie i na świecie powinniśmy brać pod uwagę? Na te i inne pytania w #44 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada prof. Przemysław Śleszyński, ekspert Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

#43 Pomoc Ukraińcom w Polsce - w jaki etap wchodzimy? #prof. Maciej Duszczyk #GłosKongresuObywatelskiego
2022-03-23 13:58:21

Ile osób faktycznie trafiło z Ukrainy do Polski i ile z nich tu zostało? Jaki etap związany z kryzysem uchodźczym właśnie się kończy i jakie nowe wyzwania czekają nas w najbliższym czasie? Jak przewidywać ruchy migracyjne i mądrze zarządzać relokacją uchodźców, aby Polska poradziła sobie w nowej sytuacji? Jak się zorganizować, aby uniknąć kryzysu humanitarnego, a przybyszom z Ukrainy nie dostarczać kolejnych traumatycznych przeżyć? Jak nowa sytuacja demograficzna wpłynie na polski rynek pracy? Na te i inne pytania w #43 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada prof. Maciej Duszczyk , ekspert Ośrodka Badań nad Migracjami UW oraz Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ). Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

Ile osób faktycznie trafiło z Ukrainy do Polski i ile z nich tu zostało? Jaki etap związany z kryzysem uchodźczym właśnie się kończy i jakie nowe wyzwania czekają nas w najbliższym czasie? Jak przewidywać ruchy migracyjne i mądrze zarządzać relokacją uchodźców, aby Polska poradziła sobie w nowej sytuacji? Jak się zorganizować, aby uniknąć kryzysu humanitarnego, a przybyszom z Ukrainy nie dostarczać kolejnych traumatycznych przeżyć? Jak nowa sytuacja demograficzna wpłynie na polski rynek pracy? Na te i inne pytania w #43 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada prof. Maciej Duszczyk, ekspert Ośrodka Badań nad Migracjami UW oraz Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

#42 Silne państwo - czyli jakie? #Andrzej Halesiak #Głos Kongresu Obywatelskiego
2022-03-16 14:04:46

W sytuacji wojny za wschodnią granicą potrzebujemy nie tylko zbiorowego zrywu solidarności wobec uchodźców i tych, którzy walczą w Ukrainie, ale również racjonalnego przemyślenia co dalej – jak wobec nowych wyzwań należy ułożyć nasze polskie sprawy. Czy wykorzystamy tę sytuację do krytycznego spojrzenia na samych siebie, do wypracowania nowego narodowego konsensusu wokół strategicznie ważnych kwestii oraz zbudowania nowoczesnego, silnego państwa? W jakich obszarach miałaby się przejawiać jego siła i w jaki sposób przełoży się to na nasz dalszy rozwój i bezpieczeństwo? Na te i inne pytania w #42 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada Andrzej Halesiak , ekspert ds. gospodarczych, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ). Dyskusja odbywa się wokół tekstu Andrzeja Halesiaka opublikowanego w ramach Thinklettera Kongresu Obywatelskiego: Mądre i silne państwo - zróbmy to! Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

W sytuacji wojny za wschodnią granicą potrzebujemy nie tylko zbiorowego zrywu solidarności wobec uchodźców i tych, którzy walczą w Ukrainie, ale również racjonalnego przemyślenia co dalej – jak wobec nowych wyzwań należy ułożyć nasze polskie sprawy. Czy wykorzystamy tę sytuację do krytycznego spojrzenia na samych siebie, do wypracowania nowego narodowego konsensusu wokół strategicznie ważnych kwestii oraz zbudowania nowoczesnego, silnego państwa? W jakich obszarach miałaby się przejawiać jego siła i w jaki sposób przełoży się to na nasz dalszy rozwój i bezpieczeństwo? Na te i inne pytania w #42 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" odpowiada Andrzej Halesiak, ekspert ds. gospodarczych, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Dyskusja odbywa się wokół tekstu Andrzeja Halesiaka opublikowanego w ramach Thinklettera Kongresu Obywatelskiego: Mądre i silne państwo - zróbmy to!

Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

#41 Jak uchodźcy zmienią Polskę? #prof. Paweł Kubicki #GłosKongresuObywatelskiego
2022-03-09 16:54:22

Czym różni się uchodźca od migranta? Jak na naszych oczach zmienia się polskie podejście do osób innej narodowości? Czy nasza solidarność ma jakiś punkt krytyczny? Czy będzie go wyznaczać np. sytuacja na rynku pracy? Dlaczego dotychczasowych doświadczeń łagodnego włączania się migrantów z Ukrainy w nasze codzienne życie nie możemy przełożyć na perspektywę adaptacyjną wojennego uchodźcy? Czy uchodźcy widzą dla siebie przyszłość w Polsce, czy zatrzymają się tutaj tylko tymczasowo? Jaką rolę w tej spektakularnej akcji pomocy humanitarnej odegra Unia Europejska? Na te i inne pytania w #41 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" próbuje odpowiedzieć prof. Paweł Kubicki - socjolog i antropolog kultury z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ). Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

Czym różni się uchodźca od migranta? Jak na naszych oczach zmienia się polskie podejście do osób innej narodowości? Czy nasza solidarność ma jakiś punkt krytyczny? Czy będzie go wyznaczać np. sytuacja na rynku pracy? Dlaczego dotychczasowych doświadczeń łagodnego włączania się migrantów z Ukrainy w nasze codzienne życie nie możemy przełożyć na perspektywę adaptacyjną wojennego uchodźcy? Czy uchodźcy widzą dla siebie przyszłość w Polsce, czy zatrzymają się tutaj tylko tymczasowo? Jaką rolę w tej spektakularnej akcji pomocy humanitarnej odegra Unia Europejska? Na te i inne pytania w #41 odcinku audycji "Głos Kongresu Obywatelskiego" próbuje odpowiedzieć prof. Paweł Kubicki - socjolog i antropolog kultury z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Więcej informacji o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie