TO podcasty

TO podcasty to cykl rozmów wokół edukacji teatralnej i młodych twórców. Mówimy o projektach Teatru Ochoty i wszystkim tym, co nas ciekawi i inspiruje.


Odcinki od najnowszych:

TO podcasty: Grażyna Wydrowska, pedagożka teatru
2020-12-27 19:09:24

Patrycja Wanat zaprasza na rozmowę z Grażyną Wydrowską, laureatką Nagrody  im. Haliny Machulskiej. Nagroda im. Haliny Machulskiej została powołana z okazji 50-lecia Teatru Ochoty. Fundatorom nagrody zależy na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Nagroda im. Haliny Machulskiej ma podkreślać rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Nagroda ma wymiar finansowy, a laureatów wybiera kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej.

TO podcasty: Dorota Kowalkowska, pedagożka teatru
2020-12-27 19:04:37

Patrycja Wanat zaprasza na rozmowę z Dorotą Kowalkowską, laureatką Nagrody  im. Haliny Machulskiej. Nagroda im. Haliny Machulskiej została powołana z okazji 50-lecia Teatru Ochoty. Fundatorom nagrody zależy na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Nagroda im. Haliny Machulskiej ma podkreślać rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Nagroda ma wymiar finansowy, a laureatów wybiera kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej.

TO podcasty: Aleksandra Barczyk, pedagożka teatru
2020-12-22 12:39:32

Patrycja Wanat zaprasza na rozmowę z Aleksandrą Barczyk, laureatką Nagrody im. Haliny Machulskiej. Nagroda im. Haliny Machulskiej została powołana z okazji 50-lecia Teatru Ochoty. Fundatorom nagrody zależy na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Nagroda im. Haliny Machulskiej ma podkreślać rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Nagroda ma wymiar finansowy, a laureatów wybiera kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie