:: ::

Izrael był dla Mnie jak winne  grona na pustyni. Traktowałem z początku waszych ojców jak wczesną figę  na figowcu. Lecz potem przyszli do Baal-Peor i poświęcili się hańbie! I  stali się ohydztwem jak to, co pokochali. (11) Efraim? Niczym ptak uleci jego chwała — nie będzie noworodków ani kobiet przy nadziei, ani nawet poczęcia.(12) A nawet gdyby synów odchowali, to im ich uśmiercę, nikt im nie zostanie. Biada im, gdy się od nich odwrócę!(13)Efraim, jak widziałem, wystawi córki na łup, a swoich synów Efraim wyprowadzi na ścięcie.(14)Daj im, PANIE, co masz im dać: niepłodne łono i piersi wyschnięte! (15)Całe ich zło zaczęło się już w  Gilgal! Tak, tam ich odrzuciłem. Za ich zło wypędzę ich z mego domu. Nie  będę ich już kochał — wszyscy ich książęta to zwykli buntownicy!(16)Efraim powalony. Jego korzeń — suchy. Owocu nie urodzi — a gdyby urodził, uśmiercę skarby ich łona.(17)Mój Bóg ich odrzuci, bo Go nie słuchali — i będą tułaczami wśród narodów." Ozeasz 9:10-17

Jest to odcinek podkastu:
Kazania KChB w Kętrzynie

Niedzielne kazania z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie