Kazania KChB w Kętrzynie

Niedzielne kazania z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie


Odcinki od najnowszych:

Ozeasz cz. 6 - Ból oczyszczenia // Szymon Kołdys
2021-06-20 17:20:40

Izrael był dla Mnie jak winne  grona na pustyni. Traktowałem z początku waszych ojców jak wczesną figę  na figowcu. Lecz potem przyszli do Baal-Peor i poświęcili się hańbie! I  stali się ohydztwem jak to, co pokochali. (11) Efraim? Niczym ptak uleci jego chwała — nie będzie noworodków ani kobiet przy nadziei, ani nawet poczęcia.(12) A nawet gdyby synów odchowali, to im ich uśmiercę, nikt im nie zostanie. Biada im, gdy się od nich odwrócę!(13)Efraim, jak widziałem, wystawi córki na łup, a swoich synów Efraim wyprowadzi na ścięcie.(14)Daj im, PANIE, co masz im dać: niepłodne łono i piersi wyschnięte! (15)Całe ich zło zaczęło się już w  Gilgal! Tak, tam ich odrzuciłem. Za ich zło wypędzę ich z mego domu. Nie  będę ich już kochał — wszyscy ich książęta to zwykli buntownicy!(16)Efraim powalony. Jego korzeń — suchy. Owocu nie urodzi — a gdyby urodził, uśmiercę skarby ich łona.(17)Mój Bóg ich odrzuci, bo Go nie słuchali — i będą tułaczami wśród narodów." Ozeasz 9:10-17

Ozeasz cz. 4 - Poznanie Pana // Zbigniew Miksa
2021-06-06 20:40:36

"Słuchajcie  słowa PANA, synowie Izraela, bo PAN wiedzie spór z mieszkańcami kraju!  Nie ma bowiem w kraju wierności ani miłości, ani poznania Boga, Oz 4:1-8 EKU

Ozeasz cz. 3 - Pokuta i odnowienie // Szymon Kołdys
2021-05-30 20:40:32

"Potem  synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i  Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do  Pana i jego dobroci." Oz 3:5  BW

Ozeasz cz. 2 - Miłość Boga do swego ludu
2021-05-23 21:16:19

"Poślubię cię na wieki, poślubię w sprawiedliwości i prawie, w łasce i miłosierdziu. Poślubię cię w wierności i poznasz PANA."  Ozeasz 2:21-22

Wysławiać Boga - Psalm 138 //Zbigniew Miksa
2021-05-16 21:04:05

"Dawida. Będę Cię wysławiał z całego serca, będę Ci śpiewał wobec bogów. Pokłonię się Twojej świętej  świątyni, będę wysławiał Twoje imię za Twoją łaskę i wierność.  Wywyższyłeś bowiem ponad wszystko swoje imię i słowo. Kiedy wzywałem Ciebie, Ty mnie wysłuchałeś, napełniłeś mocą moją duszę. Wszyscy królowie ziemi będą Ciebie, PANIE, wysławiać, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewać drogi PANA, bo wielka jest chwała PANA. Chociaż PAN jest wywyższony, widzi uniżonego i pysznego rozpoznaje z daleka. Choćbym chodził wśród  utrapienia, Ty mnie zachowasz przy życiu. Na przekór złości moich wrogów  wyciągniesz swoją rękę, wybawisz mnie swoją prawicą. PAN dokona tego dla mnie! PANIE, Twoja łaska trwa wieki, Nie porzucaj dzieła rąk swoich!" Ps 138:1-20 EKU

Ozeasz cz. 1 - Wierność Boga //Szymon Kołdys
2021-05-16 20:30:48

"A  liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani  zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich: Wy nie  jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło: Synami Boga żywego  jesteście. Potem zbiorą się razem synowie  Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę, i wyruszą z  kraju, bo będzie wielki dzień Jezreela. Mówcie do swoich braci: Ludu mój! A do swoich sióstr: Umiłowane! Oz 2:1-3      BW

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie