Kazania KChB w Kętrzynie

Niedzielne kazania z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie


Odcinki od najnowszych:

Łk cz.84 - Nowe przymierze | Szymon Kołdys
2024-06-16 13:41:37

Mt 26:28  BW "Albowiem to jest krew moja nowego przymierza , która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów."

Mt 26:28 BW "Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów."

Będą słuchać, czy nie? | Andrzej Kwaśny
2024-06-11 10:16:31

Ez 2:7 EKU "Powiesz im Moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, bo oni są buntownikami." Służba Gedeonitów w Polsce

Ez 2:7 EKU "Powiesz im Moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, bo oni są buntownikami."

Służba Gedeonitów w Polsce

Perła i kupiec | Szymon Kołdys
2024-06-11 09:41:20

Mt 13:45-46 EKU "Królestwo Niebios podobne jest również do kupca, poszukującego pięknych pereł. (46) Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i ją kupił."

Mt 13:45-46 EKU "Królestwo Niebios podobne jest również do kupca, poszukującego pięknych pereł. (46) Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i ją kupił."

Łk cz.83 - Anatomia zdrady | Szymon Kołdys
2024-06-02 14:48:22

O Judaszu Jezus powiedział, że lepiej byłoby dla niego, gdyby się nie urodził...

O Judaszu Jezus powiedział, że lepiej byłoby dla niego, gdyby się nie urodził...

Wpływ matki | Szymon Kołdys
2024-05-26 16:30:47

Wiele jest w Piśmie Świętym przykładów wpływu jaki miały matki na los pojedynczych ludzi jak i narodów..

Wiele jest w Piśmie Świętym przykładów wpływu jaki miały matki na los pojedynczych ludzi jak i narodów..

Duch Święty wspiera nas w naszych słabościach | Szymon Kołdys
2024-05-19 13:51:29

O jednej z funkcji jakie pełni Duch Święty Rz 8:26-27: "Podobnie też Duch wspiera nas w naszej niemocy. Nie wiemy bowiem, o co i jak należy się modlić, ale sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. A Ten, który bada serca, wie, czym jest zamysł Ducha i że zgodnie z wolą Boga wstawia się On za świętymi."

O jednej z funkcji jakie pełni Duch Święty

Rz 8:26-27: "Podobnie też Duch wspiera nas w naszej niemocy. Nie wiemy bowiem, o co i jak należy się modlić, ale sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. A Ten, który bada serca, wie, czym jest zamysł Ducha i że zgodnie z wolą Boga wstawia się On za świętymi."

Powołanie | Zbigniew Miksa
2024-05-05 17:43:24

Ezechiel i inni prorocy zostali przez Boga powołani, a jak powołanie rozumieć dzisiaj..

Ezechiel i inni prorocy zostali przez Boga powołani, a jak powołanie rozumieć dzisiaj..

Wy dajcie im jeść | Grzegorz Gawrych
2024-04-28 17:14:23

Nawet jeśli dam to co małego mam, Jezus to pomnoży i wystarczy. Innymi słowy - to, co masz wystarczy jeśli z Jezusem... Ordynacja prezbiterska Szymona Kołdysa

Nawet jeśli dam to co małego mam, Jezus to pomnoży i wystarczy. Innymi słowy - to, co masz wystarczy jeśli z Jezusem...

Ordynacja prezbiterska Szymona Kołdysa


Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie