Kazania KChB w Kętrzynie

Niedzielne kazania z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie


Odcinki od najnowszych:

Czy praca uszlachetnia? //Zbigniew Miksa
2021-09-19 14:23:24

"Cokolwiek czynicie, z serca róbcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi,"  Kol 3:23   EKU         "Tak  więc, moi ukochani bracia, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zawsze  ofiarnie oddani dziełu Pana, wiedząc, że w Panu wasz trud nie jest  daremny." 1Kor 15:58 EKU

Amos cz.2 - Bóg sądzi swój lud //Szymon Kołdys
2021-09-12 15:55:38

"Tak  mówi PAN: Z powodu trzech zbrodni Judy i z powodu czterech nie cofnę  kary, ponieważ odrzucili Prawo Pana i nie przestrzegali Jego ustaw, gdyż  zwiedli ich fałszywi bogowie, za którymi chodzili ich ojcowie. Ześlę ogień na Judę i pochłonie pałace Jerozolimy. Tak mówi PAN: Z powodu trzech  zbrodni Izraela i z powodu czterech nie cofnę kary, ponieważ sprzedają  za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów.            (7)           Depczą w prochu ziemi głowy  biedaków i spychają z drogi ubogich, a syn wraz z ojcem idą do jednej  dziewczyny, aby bezcześcić Moje święte imię. Na płaszczach wziętych w zastaw wylegują się obok każdego ołtarza i piją wino wymuszone grzywną w domu swojego boga." Amos 2:4-8        EKU

Amos cz. 1 - Bóg i Jego gniew //Szymon Kołdys
2021-09-06 16:35:52

Bogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty, ukaż się! Powstań, Sędzio ziemi, Oddaj pysznym to, na co zasługują! Jak długo bezbożni, Panie, Jak długo bezbożni radować się będą? Psalm 94:1-3 

Przed Bogiem cz. 4 - Święty i inni święci //Szymon Kołdys
2021-08-29 18:46:10

"..do  Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie  Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym  miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego  [Pana]." 1 Kor 1:2 

Nie wiedziałem, że to Bóg //Zbigniew Miksa
2021-08-25 16:45:01

 "A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem." Rdz 28:16  (BW)       Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: Powiedz mi,  proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o  imię? - i pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Rdz 32:29-31 (BW)              

Przed Bogiem cz. 2 - Usynowienie //Szymon Kołdys
2021-08-01 20:13:57

"Tym zaś, którzy Je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga zostali zrodzeni." J 1:12-13  EKU

Przed Bogiem cz.1 - Przyjaciel Boga //Szymon Kołdys
2021-07-19 10:55:06

"Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo  sługa nie wie, co czyni jego pan; lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż  oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca." J 15:13-15 EIB

Ozeasz cz.7 - Powrozy miłości //Szymon Kołdys
2021-07-04 18:59:53

"Gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go — i wezwałem mego syna z Egiptu. Ale im bardziej ich wzywałem, tym bardziej ode Mnie odchodzili. Składali ofiary baalom i spalali kadzidła bożyszczom. A przecież to Ja uczyłem  Efraima chodzić, brałem go na swe ramiona. A jego ludzie? Nawet nie byli  świadomi, że to Ja ich leczyłem. Przyciągałem go więzami  ludzkimi, powrozami miłości — byłem dla Efraima jak ci, którzy podnoszą  niemowlę do policzka, pochylałem się, aby go nakarmić." Oz 11:1-4  EIB

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie