Nie mamy planety B

Zmiany klimatu, zanik bioróżnorodności, transformacja energetyczna i inne tematy środowiskowe to przedmiot rozmów i dyskusji z ekspertami (m.in. ONZ, WWF, PAN) zarejestrowanych w czasie Kraków Green Film Festival. Zapraszamy do wysłuchania. Wywiady w formie wideo do obejrzenia na vod.greenfestival.pl/k/podcast,33.html


Odcinki od najnowszych:

Czy życie artysty może być zrównoważone?
2023-09-28 09:00:00

Antek Smykiewicz jest z naszym festiwalem związany od samego początku. W rozmowie dzieli się przemyśleniami czym dla niego jest bycie Green Hero i jak każdy z nas może wspierać na co dzień planetę np. nie marnując żywności.
Antek Smykiewicz jest z naszym festiwalem związany od samego początku. W rozmowie dzieli się przemyśleniami czym dla niego jest bycie Green Hero i jak każdy z nas może wspierać na co dzień planetę np. nie marnując żywności.

Co z tym transportem
2023-09-21 09:00:00

Rozmowa z Kasią Gandor, vlogerką i popularyzatorką nauki nt. wykluczenia komunikacyjnego, transportu zbiorowego oraz dlaczego dodatkowe pasy nie zmniejszają problemu korków. W trakcie rozmowy Kasia opowiada jak własne doświadczenia życia bez samochodu uświadomiły jej zmiany w dostępności transportu publicznego poza dużymi miastami w Polsce.
Rozmowa z Kasią Gandor, vlogerką i popularyzatorką nauki nt. wykluczenia komunikacyjnego, transportu zbiorowego oraz dlaczego dodatkowe pasy nie zmniejszają problemu korków. W trakcie rozmowy Kasia opowiada jak własne doświadczenia życia bez samochodu uświadomiły jej zmiany w dostępności transportu publicznego poza dużymi miastami w Polsce.

CICHA ZAGŁADA
2023-09-14 09:00:00

Dyskusja nt. bioróżnorodności mórz i oceanów z udziałem dra Andrzeja Mikulskiego (Rada Klimatyczna UNGC), Zuzanna Szpil (UNGC), Oliwia Tran - Grupa Żywiec.
Dyskusja nt. bioróżnorodności mórz i oceanów z udziałem dra Andrzeja Mikulskiego (Rada Klimatyczna UNGC), Zuzanna Szpil (UNGC), Oliwia Tran - Grupa Żywiec.

Kryzys klimatyczny jest z nami od dawna - o sytuacji w krajach arabskich
2023-07-27 08:00:00

Z Panem Ambasadorem rozmawiamy o tym, dlaczego kraje arabskie takie jak Irak, Syria i inne od lat, wręcz wieków, zmagają się z kryzysami natury klimatycznej i nie tylko. (18/08/2022) Z Panem Ambasadorem rozmawiamy o tym, dlaczego kraje arabskie takie jak Irak, Syria i inne od lat, wręcz wieków, zmagają się z kryzysami natury klimatycznej i nie tylko.
Z Panem Ambasadorem rozmawiamy o tym, dlaczego kraje arabskie takie jak Irak, Syria i inne od lat, wręcz wieków, zmagają się z kryzysami natury klimatycznej i nie tylko. (18/08/2022) Z Panem Ambasadorem rozmawiamy o tym, dlaczego kraje arabskie takie jak Irak, Syria i inne od lat, wręcz wieków, zmagają się z kryzysami natury klimatycznej i nie tylko.

Vis-à-vis z Mateuszem Ziółko
2023-07-20 08:00:00

Rozmowa z artystą Mateuszem Ziółko (14/8/2022) W krótkiej rozmowie Mateusz opowiada nam, dlaczego temat ekologii jest dla niego istotny i czy jest nadzieja na lepsze jutro.
Rozmowa z artystą Mateuszem Ziółko (14/8/2022) W krótkiej rozmowie Mateusz opowiada nam, dlaczego temat ekologii jest dla niego istotny i czy jest nadzieja na lepsze jutro.

O bioróżnorodności w Krakowie
2023-07-13 08:00:00

Rozmowa z Łukaszem Pawlikiem, Zastępcą dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskim Architektem Krajobrazu (17/08/2022) Kraków to nie tylko parki i trawniki. W trakcie rozmowy dowiadujemy się, jak wiele przestrzeni zielonych wspierających tworzenie bioróżnorodności jest w Krakowie i jak możemy wspierać ich funkcjonowanie.
Rozmowa z Łukaszem Pawlikiem, Zastępcą dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskim Architektem Krajobrazu (17/08/2022) Kraków to nie tylko parki i trawniki. W trakcie rozmowy dowiadujemy się, jak wiele przestrzeni zielonych wspierających tworzenie bioróżnorodności jest w Krakowie i jak możemy wspierać ich funkcjonowanie.

Miasto Kraków a edukacja klimatyczna
2023-07-06 08:00:00

Rozmowa z Ewą Całus, Pełnomocniczką Miasta Kraków ds. Edukacji Klimatycznej (15/08/2022)) Rozmowa o działaniach podejmowanych przez Miasto Kraków, mających na celu edukację mieszkańców w temacie zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych.
Rozmowa z Ewą Całus, Pełnomocniczką Miasta Kraków ds. Edukacji Klimatycznej (15/08/2022)) Rozmowa o działaniach podejmowanych przez Miasto Kraków, mających na celu edukację mieszkańców w temacie zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych.

Historia katastrofy Morza Aralskiego - Kamil Wyszkowski
2023-06-29 08:00:00

Historia katastrofy Morza Aralskiego - Kamil Wyszkowski (16/08/2022) Prezentacja Kamila Wyszkowskiego (UNGC Global Compact Network Poland) na temat historii katastrofy Morza Aralskiego.
Historia katastrofy Morza Aralskiego - Kamil Wyszkowski (16/08/2022) Prezentacja Kamila Wyszkowskiego (UNGC Global Compact Network Poland) na temat historii katastrofy Morza Aralskiego.

Aktywizm klimatyczny: wybór czy obowiązek?
2023-06-22 08:00:00

Aktywizm klimatyczny: wybór czy obowiązek? (14/08/2022) W debacie porozmawiamy o tym, czy w obecnej sytuacji możemy sobie pozwolić na zaangażowanie się w walkę ze zmianami klimatu? Uczestnicy: 1. Ewa Całus, pełnomocniczka Prezydenta miasta Kraków, ds. edukacji klimatycznej 2. Kamil Wyszkowski, Dyr. Wykonawczy UN Global Compact Network Poland 3. Lola Uhlig, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 4. Mateusz Jurczyk, Branch Manager Kraków & Katowice, American Chamber of Commerce
Aktywizm klimatyczny: wybór czy obowiązek? (14/08/2022) W debacie porozmawiamy o tym, czy w obecnej sytuacji możemy sobie pozwolić na zaangażowanie się w walkę ze zmianami klimatu? Uczestnicy: 1. Ewa Całus, pełnomocniczka Prezydenta miasta Kraków, ds. edukacji klimatycznej 2. Kamil Wyszkowski, Dyr. Wykonawczy UN Global Compact Network Poland 3. Lola Uhlig, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 4. Mateusz Jurczyk, Branch Manager Kraków & Katowice, American Chamber of Commerce

Kryzys wodny - debata poświęcona wodzie
2023-06-15 08:00:00

Kryzys wodny - debata poświęcona wodzie (16/08/2022) Debata "Kryzys wodny" jest częścią dnia poświęconego tematyce znikającej wody. Podczas panelu wraz z ekspertami pochylimy się nad problemem nieracjonalnej gospodarki wodnej oraz nad kryzysem, jaki ze sobą niesie katastrofa wodna. Poruszymy problematykę wpływu człowieka na zbiorniki wodne i relacji człowiek-woda. Uczestnicy: 1. Dr Sebastian Szklarek - autor bloga ŚWIAT-WODY, ekspert ds. gospodarki wodnej Think-Tanku Ambitna Polska, adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland. Specjalista ds.: ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami, gospodarowania zasobami wodnymi, monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ekohydrologii i ekologii wód 2. Dr Katarzyna Jachymska, Członek Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. 3. Zofia Piwowarek, dyrektorka programu Climate Positive, UN Global Compact Network Poland
Kryzys wodny - debata poświęcona wodzie (16/08/2022) Debata "Kryzys wodny" jest częścią dnia poświęconego tematyce znikającej wody. Podczas panelu wraz z ekspertami pochylimy się nad problemem nieracjonalnej gospodarki wodnej oraz nad kryzysem, jaki ze sobą niesie katastrofa wodna. Poruszymy problematykę wpływu człowieka na zbiorniki wodne i relacji człowiek-woda. Uczestnicy: 1. Dr Sebastian Szklarek - autor bloga ŚWIAT-WODY, ekspert ds. gospodarki wodnej Think-Tanku Ambitna Polska, adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland. Specjalista ds.: ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami, gospodarowania zasobami wodnymi, monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ekohydrologii i ekologii wód 2. Dr Katarzyna Jachymska, Członek Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. 3. Zofia Piwowarek, dyrektorka programu Climate Positive, UN Global Compact Network Poland

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie