Auto na karku.

'Auto na karku' to podcast motoryzacyjny dla każdego posiadacza samochodu.
"Ludzkim głosem” opowiadam w nim o praktycznych aspektach codziennego użytkowania auta.
Bez względu na to czy jeździsz osobówką, motocyklem, ciężarówką czy traktorem to jesteś uczestnikiem ruchu drogowego.
Aby mnie słuchać nie musisz znać się na motoryzacji choć specjaliści z pewnością też znajdą tu coś dla siebie.
W moim podcaście dowiesz się o wszystkim co ma bezpośredni, istotny wpływ na Twoje bezpieczeństwo na drodze. Opowiadam też o formalnościach związanych z zakupem, posiadaniem oraz użytkowaniem pojazdu. Poznasz sekrety jak dbać o auto aby jego wartość była jak najwyższa kiedy postanowisz już się z nim rozstać.
A czego tu nie znajdziesz?
Nie będę prezentował najnowszych modeli aut wprowadzanych na rynek i nie opowiem Tobie o ekscytujących parametrach technicznych super wozów. Nie zaprezentuję też motoryzacyjnych wiadomości sportowych bo się tym po prostu nie zajmuję.
Jednym słowem w moim podcaście poznasz korzyści i udręki każdego kto ma własne auto na karku.
Zapraszam do wspólnej podróży!
Tomek Rogalski
#polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq

Kategorie:
Motoryzacja Wolny czas

Odcinki od najnowszych:

Jak nie zapomnieć o ważnych datach serwisów dowolnego pojazdu?
2021-03-01 12:15:51

Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o narzędziach do zarządzania ważnymi datami czynności serwisowych dowolnego pojazdu. Opowiadam jak bezpłatnie i w prosty sposób ustawić przypomnienia o konieczności wizyty w Stacji Kontroli Pojazdów, o kończącej się dacie ważności polisy OC czy konieczności wymiany oleju silnikowego po osiągnięciu określonego przebiegu auta. Usługa oferowana na platformie www.carQ.pl automatycznie ustali datę kiedy osiągniesz oczekiwany przebieg. Do dyspozycji masz również przypomnienia ustawione na dowolną datę. Dzięki temu zarządzanie przeglądami, serwisem czy obowiązkowymi kontrolami nawet bardzo starych pojazdów nie sprawi Ci więcej kłopotów. Według danych CEP średni wiek pojazdów zarejestrowanych w Polsce wynosi 20 lat. Spośród aut weryfikowanych na platformie www.carQ.pl 20% stanowią pojazdy do 10 lat, a średni wiek wszystkich zawiera się w przedziale pomiędzy 13-15 lat. O czynności serwisowe starszych aut bez komputera, których gwarancja już dawno dobiegła końca musimy zadbać sami. Pamiętaj, że sprawność Twojego pojazdu to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy ale przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zweryfikuj pojazd na www.carQ.pl i korzystaj z BEZPŁATNYCH przypomnień i alertów. Zapraszamdo słuchania! Tomek Rogalski 513 089 369 #polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane #sprawdzoneauto #sprawdzauto
Dzień dobry!
W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o narzędziach do zarządzania ważnymi datami czynności serwisowych dowolnego pojazdu.
Opowiadam jak bezpłatnie i w prosty sposób ustawić przypomnienia o konieczności wizyty w Stacji Kontroli Pojazdów, o kończącej się dacie ważności polisy OC czy konieczności wymiany oleju silnikowego po osiągnięciu określonego przebiegu auta.

Usługa oferowana na platformie www.carQ.pl automatycznie ustali datę kiedy osiągniesz oczekiwany przebieg. Do dyspozycji masz również przypomnienia ustawione na dowolną datę.
Dzięki temu zarządzanie przeglądami, serwisem czy obowiązkowymi kontrolami nawet bardzo starych pojazdów nie sprawi Ci więcej kłopotów.

Według danych CEP średni wiek pojazdów zarejestrowanych w Polsce wynosi 20 lat.
Spośród aut weryfikowanych na platformie www.carQ.pl 20% stanowią pojazdy do 10 lat, a średni wiek wszystkich zawiera się w przedziale pomiędzy 13-15 lat.
O czynności serwisowe starszych aut bez komputera, których gwarancja już dawno dobiegła końca musimy zadbać sami.

Pamiętaj, że sprawność Twojego pojazdu to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy ale przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zweryfikuj pojazd na www.carQ.pl i korzystaj z BEZPŁATNYCH przypomnień i alertów.

Zapraszamdo słuchania!
Tomek Rogalski
513 089 369

#polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane #sprawdzoneauto #sprawdzauto

Wirtualny Policjant w służbie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
2021-02-22 19:08:57

Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o Wirtualnym Policjancie, który w służbie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dba o ciągłość polis ubezpieczeniowych. Opowiadam jak w prosty sposób uchronić się przed "każącą ręką sprawiedliwości" UFG. Członkowie UFG https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page122.jspx?_afrLoop=9659967842219518&fppl=true&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=gshbc7wku_80 Regulacje prawne: Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 2214.), art. 102 - 105. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152 Słownik pojęć: OC komunikacyjne – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego – stanowi ochronę sprawcy wypadku lub kolizji od ponoszenia kosztów związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody, spowodowanej ruchem pojazdów mechanicznych. OC komunikacyjne stanowi również ochronę osób poszkodowanych, zapewniając likwidację szkody na koszt sprawcy (z OC sprawcy) i tym samym chroni poszkodowanego przed poniesieniem straty. AC – autocasco – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia AC obejmuje m.in. szkody zależne od kierującego pojazdem, a także zdarzenia niezależne od kierującego pojazdem, jak m.in. kradzież, pożar, działanie zjawisk atmosferycznych. AC pozwala zniwelować straty związane ze zdarzeniami spowodowanymi przez kierującego ubezpieczonym pojazdem jak i również od zdarzeń losowych. W przypadku niedotrzymania 30-dniowego terminu, przewidzianego na udzielenie odpowiedzi Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu -  sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że egzekwowanie opłaty karnej będzie prowadził Urząd Skarbowy w miejscu właściwym dla osoby, która nie dopełniła obowiązku wykupu polisy OC. Umorzenie opłaty karnej z UFG: W szczególnych przypadkach - uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego - UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Zasady rozpatrywania wniosków o umorzenie opłaty określa Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie. Regulamin znajdziecie pod adresem: https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009130 Opłaty karne w UFG uzależnione są od dwóch rzeczy: rodzaju pojazdu oraz czasu pozostawania bez formalnej ochrony ubezpieczeniowej Rodzaje pojazdów, których posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia: - samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę, - samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, - pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym: - do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, - 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, - powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej. tabela kar UFG w roku 2021: https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff0/Page_a47c431_14bed81a009__7ff2/Page_a47c431_14bed81a009__7fef?_afrLoop=9653915220877066&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=lf6nus9tx_235 Weryfikuj historię pojazdu na www.carQ.pl kiedy: 1. chcesz kupić auto - poznaj dokładną historię przebiegów, kolejnych właścicieli oraz odnotowane szkody komunikacyjne, 2. planujesz sprzedać auto - ograniczysz ewentualne roszczenia wynikające z zarzutu „podstępnego zatajenia informacji i wad ukrytych”. Dochowasz również „należytej staranności” przy realizacji transakcji kupna-sprzedaży. ZAWSZE dołączaj do oferowanego pojazdu raport/raporty z informacjami o historii pojazdu. Raport PDF carQ.pl zawiera zarówno informacje o historii przebiegów, szkody komunikacyjne ale także sprawdzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, bazy danych pojazdów skradzionych czy informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego. Więcej na ten temat znajdziesz tu: https://carq.pl/wolne-dane-pojazdow . Wykonałeś badania lub przegląd w Stacji Kontroli Pojazdu? Dzięki weryfikacji historii na carQ.pl sprawnie wyłapiesz omyłki przy odczycie drogomierza. Kontrolowała Cię Policja lub inne uprawnione do tego służby? Częste omyłki przy zgłoszeniu do bazy CEPIK stanu drogomierza mogą przysporzyć Ci niemałych kłopotów. WERYFIKUJ REGULARNIE HISTORIĘ WŁASNEGO POJAZDU! Sprawdź czy w historii auta nie znalazły się omyłki i błędy. Zapraszam! Liczy się szybkość! :-) Tomek Rogalski 513 089 369 #polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane #sprawdzoneauto #sprawdzauto
Dzień dobry!
W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o Wirtualnym Policjancie, który w służbie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dba o ciągłość polis ubezpieczeniowych.
Opowiadam jak w prosty sposób uchronić się przed "każącą ręką sprawiedliwości" UFG.

Członkowie UFG
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page122.jspx?_afrLoop=9659967842219518&fppl=true&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=gshbc7wku_80

Regulacje prawne:
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 2214.), art. 102 - 105.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152

Słownik pojęć:
OC komunikacyjne – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego – stanowi ochronę sprawcy wypadku lub kolizji od ponoszenia kosztów związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody, spowodowanej ruchem pojazdów mechanicznych. OC komunikacyjne stanowi również ochronę osób poszkodowanych, zapewniając likwidację szkody na koszt sprawcy (z OC sprawcy) i tym samym chroni poszkodowanego przed poniesieniem straty.
AC – autocasco – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia AC obejmuje m.in. szkody zależne od kierującego pojazdem, a także zdarzenia niezależne od kierującego pojazdem, jak m.in. kradzież, pożar, działanie zjawisk atmosferycznych. AC pozwala zniwelować straty związane ze zdarzeniami spowodowanymi przez kierującego ubezpieczonym pojazdem jak i również od zdarzeń losowych.

W przypadku niedotrzymania 30-dniowego terminu, przewidzianego na udzielenie odpowiedzi Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu -  sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że egzekwowanie opłaty karnej będzie prowadził Urząd Skarbowy w miejscu właściwym dla osoby, która nie dopełniła obowiązku wykupu polisy OC.

Umorzenie opłaty karnej z UFG:
W szczególnych przypadkach - uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego - UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Zasady rozpatrywania wniosków o umorzenie opłaty określa Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.
Regulamin znajdziecie pod adresem: https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009130

Opłaty karne w UFG uzależnione są od dwóch rzeczy: rodzaju pojazdu oraz czasu pozostawania bez formalnej ochrony ubezpieczeniowej
Rodzaje pojazdów, których posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
- samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
- do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
- 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
- powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

tabela kar UFG w roku 2021:
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff0/Page_a47c431_14bed81a009__7ff2/Page_a47c431_14bed81a009__7fef?_afrLoop=9653915220877066&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=lf6nus9tx_235

Weryfikuj historię pojazdu na www.carQ.pl kiedy:
1. chcesz kupić auto - poznaj dokładną historię przebiegów, kolejnych właścicieli oraz odnotowane szkody komunikacyjne,
2. planujesz sprzedać auto - ograniczysz ewentualne roszczenia wynikające z zarzutu „podstępnego zatajenia informacji i wad ukrytych”.
Dochowasz również „należytej staranności” przy realizacji transakcji kupna-sprzedaży.
ZAWSZE dołączaj do oferowanego pojazdu raport/raporty z informacjami o historii pojazdu.
Raport PDF carQ.pl zawiera zarówno informacje o historii przebiegów, szkody komunikacyjne ale także sprawdzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, bazy danych pojazdów skradzionych czy informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.
Więcej na ten temat znajdziesz tu: https://carq.pl/wolne-dane-pojazdow.

Wykonałeś badania lub przegląd w Stacji Kontroli Pojazdu?
Dzięki weryfikacji historii na carQ.pl sprawnie wyłapiesz omyłki przy odczycie drogomierza.
Kontrolowała Cię Policja lub inne uprawnione do tego służby?
Częste omyłki przy zgłoszeniu do bazy CEPIK stanu drogomierza mogą przysporzyć Ci niemałych kłopotów.

WERYFIKUJ REGULARNIE HISTORIĘ WŁASNEGO POJAZDU!
Sprawdź czy w historii auta nie znalazły się omyłki i błędy.

Zapraszam! Liczy się szybkość! :-)
Tomek Rogalski
513 089 369

#polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane #sprawdzoneauto #sprawdzauto

Aktualizacja i czyszczenie danych i historii pojazdu.
2021-02-15 07:42:54

Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o tym w jaki sposób dokonać aktualizacji i "czyszczenia danych" i historii pojazdu. Plik z adresem mail oraz treścią wiadomości jaką należy wysłać w sprawie "czyszczenia historii" znajduje się pod adresem: https://carq.pl/paid_files/f0YK7yJNekblWrLybHxoMA/download Regulacje dotyczące zmiany wskazań licznika przebiegu całkowitego pojazdu - Art. 306a § 1. https://www.lexlege.pl/kk/art-306a/ Weryfikuj historię pojazdu kiedy: 1. chcesz kupić auto - poznaj dokładną historię przebiegów, kolejnych właścicieli oraz odnotowane szkody komunikacyjne, 2. planujesz sprzedać auto - ograniczysz ewentualne roszczenia wynikające z zarzutu „podstępnego zatajenia informacji i wad ukrytych”. Dochowasz również „należytej staranności” przy realizacji transakcji kupna-sprzedaży. A jaki jest sposób na dochowanie należytej staranności przy transakcji kupna-sprzedaży pojazdu używanego? ZAWSZE dołączaj do oferowanego pojazdu raport/raporty z informacjami o historii pojazdu. Nie chodzi tu wyłącznie o dane takie jak np. w historiapojazdu.gov.pl Warto dołożyć raport z jednej z platform oferujących historię odnotowanych szkód komunikacyjnych. Na przykład raport PDF carQ.pl zawiera zarówno informacje o historii przebiegów, szkody komunikacyjne ale także sprawdzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, bazy danych pojazdów skradzionych czy informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego. Do tego bezpłatny dostęp do skanera kodu QR (Aztec) jaki znajduje się w każdym dowodzie pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Więcej na temat #wolnedaneVIN znajdziesz tu: https://carq.pl/wolne-dane-pojazdow . *Wykonałeś badania lub przegląd w Stacji Kontroli Pojazdu? Dzięki weryfikacji historii na carQ.pl sprawnie wyłapiesz omyłki przy odczycie drogomierza. *Kontrolowała Cię Policja lub inne uprawnione do tego służby? Częste omyłki przy zgłoszeniu do bazy CEPIK stanu drogomierza mogą przysporzyć Ci niemałych kłopotów. WERYFIKUJ REGULARNIE HISTORIĘ WŁASNEGO POJAZDU! Sprawdź czy w historii auta nie znalazły się omyłki i błędy. Najpopularniejsze platformy internetowe, na których dokonasz weryfikacji historii szkodowości: 1. www.carQ.pl - znajdziesz zagregowane informacje zarówno z ogólnodostępnych baz danych jak również szczegółowe informacje dotyczące zaistniałych szkód. To Ty zdecydujesz czy wystarczy Ci obszerny raport z danymi i historią czy będziesz chciał wydać kilkadziesiąt złotych by „odkryć wszystkie karty”. 2. www.historiapojazdu.gov.pl- znacie ten adres - prawda? :-) 3. autoDNA.pl 4. autobaza.pl 5. carfax.eu 6. carvertical.com Sprawdź, porównaj, wybierz. Zwróć uwagę gdzie otrzymasz informacje szybko i w formie kompleksowego raportu. Prezent dla słuchaczy podcastu „Auto na karku”. 10 osób otrzyma wybrany produkt firmy VIKAN. Informacje znajdziesz tu: https://carq.pl/prezent-na-karku Napisz do mnie wiadomość mail na adres: tomasz.rogalski@carQ.pl Temat wiadomości: „Mam auto na carQ” Na wiadomości czekam do dnia: 19.02.2021r. Zapraszam! Liczy się szybkość! :-) Tomek Rogalski 513 089 369 #polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane #sprawdzoneauto #sprawdzauto
Dzień dobry!
W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o tym w jaki sposób dokonać aktualizacji i "czyszczenia danych" i historii pojazdu.
Plik z adresem mail oraz treścią wiadomości jaką należy wysłać w sprawie "czyszczenia historii" znajduje się pod adresem: https://carq.pl/paid_files/f0YK7yJNekblWrLybHxoMA/download

Regulacje dotyczące zmiany wskazań licznika przebiegu całkowitego pojazdu - Art. 306a § 1.
https://www.lexlege.pl/kk/art-306a/

Weryfikuj historię pojazdu kiedy:
1. chcesz kupić auto - poznaj dokładną historię przebiegów, kolejnych właścicieli oraz odnotowane szkody komunikacyjne,
2. planujesz sprzedać auto - ograniczysz ewentualne roszczenia wynikające z zarzutu „podstępnego zatajenia informacji i wad ukrytych”.
Dochowasz również „należytej staranności” przy realizacji transakcji kupna-sprzedaży.
A jaki jest sposób na dochowanie należytej staranności przy transakcji kupna-sprzedaży pojazdu używanego?
ZAWSZE dołączaj do oferowanego pojazdu raport/raporty z informacjami o historii pojazdu.
Nie chodzi tu wyłącznie o dane takie jak np. w historiapojazdu.gov.pl
Warto dołożyć raport z jednej z platform oferujących historię odnotowanych szkód komunikacyjnych.
Na przykład raport PDF carQ.pl zawiera zarówno informacje o historii przebiegów, szkody komunikacyjne ale także sprawdzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, bazy danych pojazdów skradzionych czy informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.
Do tego bezpłatny dostęp do skanera kodu QR (Aztec) jaki znajduje się w każdym dowodzie pojazdu zarejestrowanego w Polsce.
Więcej na temat #wolnedaneVIN znajdziesz tu: https://carq.pl/wolne-dane-pojazdow.

*Wykonałeś badania lub przegląd w Stacji Kontroli Pojazdu?
Dzięki weryfikacji historii na carQ.pl sprawnie wyłapiesz omyłki przy odczycie drogomierza.
*Kontrolowała Cię Policja lub inne uprawnione do tego służby?
Częste omyłki przy zgłoszeniu do bazy CEPIK stanu drogomierza mogą przysporzyć Ci niemałych kłopotów.

WERYFIKUJ REGULARNIE HISTORIĘ WŁASNEGO POJAZDU!
Sprawdź czy w historii auta nie znalazły się omyłki i błędy.

Najpopularniejsze platformy internetowe, na których dokonasz weryfikacji historii szkodowości:
1. www.carQ.pl - znajdziesz zagregowane informacje zarówno z ogólnodostępnych baz danych jak również szczegółowe informacje dotyczące zaistniałych szkód. To Ty zdecydujesz czy wystarczy Ci obszerny raport z danymi i historią czy będziesz chciał wydać kilkadziesiąt złotych by „odkryć wszystkie karty”.
2. www.historiapojazdu.gov.pl- znacie ten adres - prawda? :-)
3. autoDNA.pl
4. autobaza.pl
5. carfax.eu
6. carvertical.com
Sprawdź, porównaj, wybierz.
Zwróć uwagę gdzie otrzymasz informacje szybko i w formie kompleksowego raportu.


Prezent dla słuchaczy podcastu „Auto na karku”.
10 osób otrzyma wybrany produkt firmy VIKAN.
Informacje znajdziesz tu: https://carq.pl/prezent-na-karku

Napisz do mnie wiadomość mail na adres: tomasz.rogalski@carQ.pl
Temat wiadomości: „Mam auto na carQ”
Na wiadomości czekam do dnia: 19.02.2021r.

Zapraszam! Liczy się szybkość! :-)
Tomek Rogalski
513 089 369

#polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane #sprawdzoneauto #sprawdzauto

Jak czytać raport szkodowości i historii auta oraz co powinno zwrócić Twoją uwagę.
2021-02-08 18:30:25

Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o tym jak czytać raport o historii szkodowości pojazdu i na co warto zwracać szczególną uwagę. Raport PDF generowany na platformie carQ.pl zawiera średnio między 130-180 informacji o sprawdzanym pojeździe. Zobacz jak wygląda raport rozszerzony, który otrzymasz na carQ.pl przykład: https://carq.pl/example_report.pdf Zapraszam do wspólnej podróży! Tomek Rogalski #polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq
Dzień dobry!
W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o tym jak czytać raport o historii szkodowości pojazdu i na co warto zwracać szczególną uwagę.
Raport PDF generowany na platformie carQ.pl zawiera średnio między 130-180 informacji o sprawdzanym pojeździe.
Zobacz jak wygląda raport rozszerzony, który otrzymasz na carQ.pl
przykład: https://carq.pl/example_report.pdf

Zapraszam do wspólnej podróży!
Tomek Rogalski
#polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq

Znasz historię własnego auta? Dowiedz się jak ją sprawdzać i dlaczego warto robić to regularnie.
2021-02-01 17:45:16

Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o tym jak sprawdzać historię pojazdu i dlaczego warto robić to regularnie również z własnym autem. *Na 500 tysięcy pojazdów zweryfikowanych na platformie carQ.pl 85% stanowią samochody osobowe. *Ponad 30% posiada informacje o szkodach. *Prawie 17% z nich porusza się po polskich drogach bez ważnych badań, a 12% nie posiada polisy OC. *Spośród sprawdzanych aut 38% pochodzi z zagranicy. *W Rejestrze Zastawów Skarbowych figuruje łącznie 0,14% z nich ale w kategorii aut zarejestrowanych na firmę jest to aż 1,1% Posłuchaj dlaczego warto weryfikować historię pojazdu i gdzie to najlepiej zrobić. Weryfikuj historię pojazdu kiedy: 1. chcesz kupić auto - poznaj dokładną historię przebiegów, kolejnych właścicieli oraz odnotowane szkody komunikacyjne, 2. planujesz sprzedać auto - ograniczysz ewentualne roszczenia wynikające z zarzutu „podstępnego zatajenia informacji i wad ukrytych”. Dochowasz również „należytej staranności” przy realizacji transakcji kupna-sprzedaży. A jaki jest sposób na dochowanie należytej staranności przy transakcji kupna-sprzedaży pojazdu używanego? ZAWSZE dołączaj do oferowanego pojazdu raport/raporty z informacjami o historii pojazdu. Nie chodzi tu wyłącznie o dane takie jak np. w historiapojazdu.gov.pl Warto dołożyć raport z jednej z platform oferujących historię odnotowanych szkód komunikacyjnych. Na przykład raport PDF carQ.pl zawiera zarówno informacje o historii przebiegów, szkody komunikacyjne ale także sprawdzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, bazy danych pojazdów skradzionych czy informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego. Do tego bezpłatny dostęp do skanera kodu QR (Aztec) jaki znajduje się w każdym dowodzie pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Więcej na temat #wolnedaneVIN znajdziesz tu: https://carq.pl/wolne-dane-pojazdow . Więcej na temat „dochowania należytej staranności” znajdziesz pod adresem: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nalezyta-starannosc-jak-ja-spelnic-jakie-sa-skutki-niedochowania *Wykonałeś badania lub przegląd w Stacji Kontroli Pojazdu? Dzięki weryfikacji historii na carQ.pl sprawnie wyłapiesz omyłki przy odczycie drogomierza. *Kontrolowała Cię Policja lub inne uprawnione do tego służby? Częste omyłki przy zgłoszeniu do bazy CEPIK stanu drogomierza mogą przysporzyć Ci niemałych kłopotów. WERYFIKUJ REGULARNIE HISTORIĘ WŁASNEGO POJAZDU! Sprawdź czy w historii auta sprowadzonego z za granicy nie ma szkody całkowitej. Więcej informacji o karach jakie grożą za poruszanie się pojazdem, który został sprowadzony jako odpad: https://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/auto-sprowadzone-naprawione-i-jezdzi-na-zlom-bo-to-odpad-z-usa/0xsf7dn https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-2974-17-nabycie-przez-pojazd-statusu-odpadu-522849192 https://polskiautohandel.pl/300-000-zl-kary-za-import-odpadu/ Wyroki Sądu w tym zakresie: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-2974-17-nabycie-przez-pojazd-statusu-odpadu-522849192 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-2642-15-definicja-odpadu-wyrok-naczelnego-sadu-522434668 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-sa-wa-622-15-wyrok-wojewodzkiego-sadu-521913362 Szkoda całkowita to taka, w której koszt naprawy pojazdu przekracza średnio 70% jego aktualnej wartości rynkowej. Najpopularniejsze platformy internetowe, na których dokonasz weryfikacji historii szkodowości: 1. www.carQ.pl - znajdziesz zagregowane informacje zarówno z ogólnodostępnych baz danych jak również szczegółowe informacje dotyczące zaistniałych szkód. To Ty zdecydujesz czy wystarczy Ci obszerny raport z danymi i historią czy będziesz chciał wydać kilkadziesiąt złotych by „odkryć wszystkie karty”. 2. www.historiapojazdu.gov.pl- znacie ten adres - prawda? :-) 3. autoDNA.pl 4. autobaza.pl 5. carfax.eu 6. carvertical.com Sprawdź, porównaj, wybierz. Zwróć uwagę gdzie otrzymasz informacje szybko i w formie kompleksowego raportu. Prezent dla słuchaczy podcastu „Auto na karku”. 10 osób otrzyma pakiet PRO ważny przez 3 miesiące wraz z możliwością pełnej weryfikacji historii i szkodowości 3 dowolnie wybranych pojazdów. Napisz do mnie wiadomość mail na adres: tomasz.rogalski@carQ.pl Temat wiadomości: „Mam auto na carQ” Na wiadomości czekam do dnia: 05.02.2021r. Zapraszam! Liczy się szybkość! :-) Tomek Rogalski 513 089 369 #polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane #sprawdzoneauto #sprawdzauto
Dzień dobry!
W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o tym jak sprawdzać historię pojazdu i dlaczego warto robić to regularnie również z własnym autem.

*Na 500 tysięcy pojazdów zweryfikowanych na platformie carQ.pl 85% stanowią samochody osobowe.
*Ponad 30% posiada informacje o szkodach.
*Prawie 17% z nich porusza się po polskich drogach bez ważnych badań, a 12% nie posiada polisy OC.
*Spośród sprawdzanych aut 38% pochodzi z zagranicy.
*W Rejestrze Zastawów Skarbowych figuruje łącznie 0,14% z nich ale w kategorii aut zarejestrowanych na firmę jest to aż 1,1%
Posłuchaj dlaczego warto weryfikować historię pojazdu i gdzie to najlepiej zrobić.

Weryfikuj historię pojazdu kiedy:
1. chcesz kupić auto - poznaj dokładną historię przebiegów, kolejnych właścicieli oraz odnotowane szkody komunikacyjne,
2. planujesz sprzedać auto - ograniczysz ewentualne roszczenia wynikające z zarzutu „podstępnego zatajenia informacji i wad ukrytych”.
Dochowasz również „należytej staranności” przy realizacji transakcji kupna-sprzedaży.
A jaki jest sposób na dochowanie należytej staranności przy transakcji kupna-sprzedaży pojazdu używanego?
ZAWSZE dołączaj do oferowanego pojazdu raport/raporty z informacjami o historii pojazdu.
Nie chodzi tu wyłącznie o dane takie jak np. w historiapojazdu.gov.pl
Warto dołożyć raport z jednej z platform oferujących historię odnotowanych szkód komunikacyjnych.
Na przykład raport PDF carQ.pl zawiera zarówno informacje o historii przebiegów, szkody komunikacyjne ale także sprawdzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, bazy danych pojazdów skradzionych czy informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.
Do tego bezpłatny dostęp do skanera kodu QR (Aztec) jaki znajduje się w każdym dowodzie pojazdu zarejestrowanego w Polsce.
Więcej na temat #wolnedaneVIN znajdziesz tu: https://carq.pl/wolne-dane-pojazdow.

Więcej na temat „dochowania należytej staranności” znajdziesz pod adresem: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nalezyta-starannosc-jak-ja-spelnic-jakie-sa-skutki-niedochowania
*Wykonałeś badania lub przegląd w Stacji Kontroli Pojazdu?
Dzięki weryfikacji historii na carQ.pl sprawnie wyłapiesz omyłki przy odczycie drogomierza.
*Kontrolowała Cię Policja lub inne uprawnione do tego służby?
Częste omyłki przy zgłoszeniu do bazy CEPIK stanu drogomierza mogą przysporzyć Ci niemałych kłopotów.

WERYFIKUJ REGULARNIE HISTORIĘ WŁASNEGO POJAZDU!
Sprawdź czy w historii auta sprowadzonego z za granicy nie ma szkody całkowitej.

Więcej informacji o karach jakie grożą za poruszanie się pojazdem, który został sprowadzony jako odpad:
https://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/auto-sprowadzone-naprawione-i-jezdzi-na-zlom-bo-to-odpad-z-usa/0xsf7dn
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-2974-17-nabycie-przez-pojazd-statusu-odpadu-522849192
https://polskiautohandel.pl/300-000-zl-kary-za-import-odpadu/

Wyroki Sądu w tym zakresie:
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-2974-17-nabycie-przez-pojazd-statusu-odpadu-522849192
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-2642-15-definicja-odpadu-wyrok-naczelnego-sadu-522434668
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-sa-wa-622-15-wyrok-wojewodzkiego-sadu-521913362

Szkoda całkowita to taka, w której koszt naprawy pojazdu przekracza średnio 70% jego aktualnej wartości rynkowej.

Najpopularniejsze platformy internetowe, na których dokonasz weryfikacji historii szkodowości:
1. www.carQ.pl - znajdziesz zagregowane informacje zarówno z ogólnodostępnych baz danych jak również szczegółowe informacje dotyczące zaistniałych szkód. To Ty zdecydujesz czy wystarczy Ci obszerny raport z danymi i historią czy będziesz chciał wydać kilkadziesiąt złotych by „odkryć wszystkie karty”.
2. www.historiapojazdu.gov.pl- znacie ten adres - prawda? :-)
3. autoDNA.pl
4. autobaza.pl
5. carfax.eu
6. carvertical.com
Sprawdź, porównaj, wybierz.
Zwróć uwagę gdzie otrzymasz informacje szybko i w formie kompleksowego raportu.


Prezent dla słuchaczy podcastu „Auto na karku”.
10 osób otrzyma pakiet PRO ważny przez 3 miesiące wraz z możliwością pełnej weryfikacji historii i szkodowości 3 dowolnie wybranych pojazdów.

Napisz do mnie wiadomość mail na adres: tomasz.rogalski@carQ.pl
Temat wiadomości: „Mam auto na carQ”
Na wiadomości czekam do dnia: 05.02.2021r.

Zapraszam! Liczy się szybkość! :-)
Tomek Rogalski
513 089 369

#polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane #sprawdzoneauto #sprawdzauto

Policzmy się! Liczba kierowców i aut na polskich drogach.
2021-01-25 08:15:28

Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” znajdziesz garść informacji i statystyk. W 38-ośmio milionowej Polsce 22 miliony obywateli posiada prawo jazdy. Oznacza to, że 58% z nas - wliczając osoby niepełnoletnie - może być uczestnikami ruchu. Według dostępnych danych zarejestrowanych w Polsce pojazdów jest aż 32 miliony a średnio rocznie przybywa na naszych drogach kolejny milion aut. Na rodzimym rynku aut używanych dochodzi rocznie do około 2,5 miliona transakcji co oznacza, że średnio 7 tysięcy aut dziennie zmienia właściciela. 54% Polaków posiada auto na własność. Często nie znamy historii pojazdów, którymi poruszamy się na codzień. Warto ją poznać i regularnie dbać o sprawność techniczną własnego auta ponieważ zależy od tego bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu. W 2019 roku na polskich drogach doszło do 30 tysięcy wypadków, w których śmierć poniosło prawie 3 tysiące osób, a 35 tysięcy zostało ciężko rannych. W tym samym roku do Policji zgłoszono ponad 455 tysięcy kolizji. Częstą przyczyną zdarzeń drogowych jest niesprawność pojazdu biorącego w nich udział. Dbaj regularnie o własne auto i bądź bezpieczny w ruchu! Najsprawniej historię dowolnego pojazdu sprawdzisz na platformie www.carQ.pl Otrzymasz tam raport w formacie PDF, który zawiera pakiet zagregowanych danych, które są weryfikowane wieloźródłowo i w czasie rzeczywistym. Więcej informacji jak działa carQ.pl znajdziesz tutaj: https://carq.pl/howitworks tutaj: https://carq.pl/mobile oraz tutaj: https://carq.pl/wolne-dane-pojazdow A oto źródła prezentowanych danych: Informacje statystyczne dotyczące ludności, ilości zarejestrowanych pojazdów oraz wiele innych danych znajdziesz tutaj: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2020,2,20.html Statystyki dotyczące ilości wydanych uprawnień do kierowania znajdziesz tutaj: http://www.cepik.gov.pl/statystyki Informacje dotyczące ilości transakcji na rynku samochodów używanych: Podcast OTOMOTO dyskusje - konkretnie minuta 4:30 https://anchor.fm/otomoto/episodes/10--Czy-atwiej-jest-kupowa--czy-sprzedawa-samochody-ei8mgg Raporty dotyczące wypadków drogowych tworzy Policja. Dostępne są pod adresem: https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html Zapraszam do korzystania z carQ.pl i wspólnej, bezpiecznej podróży! Tomek Rogalski #polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane
Dzień dobry!
W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” znajdziesz garść informacji i statystyk.
W 38-ośmio milionowej Polsce 22 miliony obywateli posiada prawo jazdy. Oznacza to, że 58% z nas - wliczając osoby niepełnoletnie - może być uczestnikami ruchu.
Według dostępnych danych zarejestrowanych w Polsce pojazdów jest aż 32 miliony a średnio rocznie przybywa na naszych drogach kolejny milion aut.
Na rodzimym rynku aut używanych dochodzi rocznie do około 2,5 miliona transakcji co oznacza, że średnio 7 tysięcy aut dziennie zmienia właściciela. 54% Polaków posiada auto na własność.
Często nie znamy historii pojazdów, którymi poruszamy się na codzień. Warto ją poznać i regularnie dbać o sprawność techniczną własnego auta ponieważ zależy od tego bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu.

W 2019 roku na polskich drogach doszło do 30 tysięcy wypadków, w których śmierć poniosło prawie 3 tysiące osób, a 35 tysięcy zostało ciężko rannych.
W tym samym roku do Policji zgłoszono ponad 455 tysięcy kolizji.
Częstą przyczyną zdarzeń drogowych jest niesprawność pojazdu biorącego w nich udział.
Dbaj regularnie o własne auto i bądź bezpieczny w ruchu!

Najsprawniej historię dowolnego pojazdu sprawdzisz na platformie www.carQ.pl
Otrzymasz tam raport w formacie PDF, który zawiera pakiet zagregowanych danych, które są weryfikowane wieloźródłowo i w czasie rzeczywistym.
Więcej informacji jak działa carQ.pl znajdziesz tutaj: https://carq.pl/howitworks tutaj: https://carq.pl/mobile oraz tutaj: https://carq.pl/wolne-dane-pojazdow

A oto źródła prezentowanych danych:
Informacje statystyczne dotyczące ludności, ilości zarejestrowanych pojazdów oraz wiele innych danych znajdziesz tutaj: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2020,2,20.html
Statystyki dotyczące ilości wydanych uprawnień do kierowania znajdziesz tutaj: http://www.cepik.gov.pl/statystyki
Informacje dotyczące ilości transakcji na rynku samochodów używanych: Podcast OTOMOTO dyskusje - konkretnie minuta 4:30 https://anchor.fm/otomoto/episodes/10--Czy-atwiej-jest-kupowa--czy-sprzedawa-samochody-ei8mgg
Raporty dotyczące wypadków drogowych tworzy Policja. Dostępne są pod adresem: https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

Zapraszam do korzystania z carQ.pl i wspólnej, bezpiecznej podróży!
Tomek Rogalski
#polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane

O czym jest podcast Auto na karku? Zapraszam do wspólnej podróży.
2021-01-13 19:10:35

Dzień dobry! Nazywam się Tomek Rogalski i zapraszam do słuchania podcastu, w którym „ludzkim głosem” opowiadam o praktycznych aspektach codziennego użytkowania auta. Bez względu na to czy jeździsz osobówką, motocyklem, ciężarówką czy traktorem to jesteś uczestnikiem ruchu drogowego. Aby mnie słuchać nie musisz znać się na motoryzacji choć specjaliści z pewnością też znajdą tu coś dla siebie. W moim podcaście dowiesz się przede wszystkim tego, co ma bezpośredni i istotny wpływ na Twoje bezpieczeństwo na drodze. Opowiadam też o formalnościach związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu oraz jak o niego dbać aby jego wartość była jak najwyższa kiedy już postanowisz się z nim rozstać. A czego tu nie znajdziesz? Nie będę prezentował najnowszych modeli aut wprowadzanych na rynek i nie opowiem Tobie o ekscytujących parametrach technicznych super wozów. Nie zaprezentuję też motoryzacyjnych wiadomości sportowych bo się tym po prostu nie zajmuję. Jednym słowem w moim podcaście poznasz korzyści i udręki każdego kto ma własne auto na karku. Zapraszam do wspólnej podróży! Pozdrawiam Tomek #polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq
Dzień dobry!
Nazywam się Tomek Rogalski i zapraszam do słuchania podcastu, w którym „ludzkim głosem” opowiadam o praktycznych aspektach codziennego użytkowania auta.
Bez względu na to czy jeździsz osobówką, motocyklem, ciężarówką czy traktorem to jesteś uczestnikiem ruchu drogowego.
Aby mnie słuchać nie musisz znać się na motoryzacji choć specjaliści z pewnością też znajdą tu coś dla siebie.
W moim podcaście dowiesz się przede wszystkim tego, co ma bezpośredni i istotny wpływ na Twoje bezpieczeństwo na drodze. Opowiadam też o formalnościach związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu oraz jak o niego dbać aby jego wartość była jak najwyższa kiedy już postanowisz się z nim rozstać.
A czego tu nie znajdziesz?
Nie będę prezentował najnowszych modeli aut wprowadzanych na rynek i nie opowiem Tobie o ekscytujących parametrach technicznych super wozów. Nie zaprezentuję też motoryzacyjnych wiadomości sportowych bo się tym po prostu nie zajmuję.
Jednym słowem w moim podcaście poznasz korzyści i udręki każdego kto ma własne auto na karku.
Zapraszam do wspólnej podróży!
Pozdrawiam
Tomek
#polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie