Luteranie Pszczyna

Witamy na kanale LuteraniePszczyna. Publikujemy tutaj kazania wygłoszone w trakcie cotygodniowych nabożeństw w kościele ewangelicko-augsburskim w Pszczynie.


Odcinki od najnowszych:

Kreatywna księgowość - 15.11.2020
2020-12-30 00:03:38

Ew. Łukasza 16,1-9 Temat: "Kreatywna księgowość" Pan Jezus opowiada historię zarządcy, który w obliczu utraty praca zaniża wartość należności dłużników swego pana. Właściciel chwali zarządcę za roztropne zachowanie, dzięki któremu zyskał przyjaciół. Ale ponad warstwą dosłownej interpretacji można dostrzec przestrzeń dwóch ważnych prawd: 1. ludzie oddani tylko wartościom materialnym są sprytniejsi i bardziej wyrachowani niż osoby, które idą za Bogiem; 2. w perspektywie wieczności nie da się zrobić żadnych przekrętów, ustawek, kupienia ludzi. Tam każdy zda sprawę za samego siebie. Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 2. niedzielę przed końcem roku kościelnego w 2020 roku
Ew. Łukasza 16,1-9

Temat: "Kreatywna księgowość"

Pan Jezus opowiada historię zarządcy, który w obliczu utraty praca
zaniża wartość należności dłużników swego pana. Właściciel chwali
zarządcę za roztropne zachowanie, dzięki któremu zyskał przyjaciół. Ale
ponad warstwą dosłownej interpretacji można dostrzec przestrzeń dwóch
ważnych prawd: 1. ludzie oddani tylko wartościom materialnym są
sprytniejsi i bardziej wyrachowani niż osoby, które idą za Bogiem; 2. w
perspektywie wieczności nie da się zrobić żadnych przekrętów, ustawek,
kupienia ludzi. Tam każdy zda sprawę za samego siebie.Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 2. niedzielę przed końcem roku kościelnego w 2020 roku

Trzewia a trzeźwość - 08.11.2020
2020-12-30 00:01:51

1. list do Tesaloniczan 5,1-11 Temat: "Trzewia a trzeźwość" Paweł uczula na dwa horyzonty życia. Pierwszy krąży słowa "trzewia", a więc ludzkie wnętrzności (to, czym oddychamy, spożywamy i wydalamy). To są osoby należące do nocy, żyjące tylko doczesnością. Drugi horyzont koncentruje się na "trzeźwości", a więc postawie gotowości na spotkanie z Panem; postawie naśladowania Jezusa w życiu teraźniejszym wiedząc, że cel jest poza przemijalnością. Kazanie wygłoszone przez ks. Marka Uglorza w 3. niedzielę przed końcem roku kościelnego w 2020 roku
1. list do Tesaloniczan 5,1-11

Temat: "Trzewia a trzeźwość"

Paweł uczula na dwa horyzonty życia. Pierwszy krąży słowa "trzewia", a
więc ludzkie wnętrzności (to, czym oddychamy, spożywamy i wydalamy). To
są osoby należące do nocy, żyjące tylko doczesnością. Drugi horyzont
koncentruje się na "trzeźwości", a więc postawie gotowości na spotkanie
z Panem; postawie naśladowania Jezusa w życiu teraźniejszym wiedząc, że
cel jest poza przemijalnością.


Kazanie wygłoszone przez ks. Marka Uglorza w 3. niedzielę przed końcem roku kościelnego w 2020 roku

List o życiu i śmierci - 01.11.2020
2020-11-02 11:28:51

Jr 29,1.4-7.10-14 Temat kazania: List o życiu i śmierci Prorok wysyła list do Izraelitów, którzy znajdują się na wygnaniu w Babilonie. W imieniu Pana Boga zachęca, by żyli normalnie, pomimo czasu próby. Bóg obiecuje koniec niewoli, ponieważ ma dobre myśli o swym narodzie. Ten wątek dotyczy i nas, żyjących w konkretnym miejscu i czasie: choć w naszym kraju dzieje się niedobrze i choć wirus dalej zbiera swoje żniwo - Bóg ma dobre myśli o nas i chce wlać w nasze serca nadzieję. Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 21. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku
Jr 29,1.4-7.10-14

Temat kazania: List o życiu i śmierci

Prorok wysyła list do Izraelitów, którzy znajdują się na wygnaniu w
Babilonie. W imieniu Pana Boga zachęca, by żyli normalnie, pomimo czasu
próby. Bóg obiecuje koniec niewoli, ponieważ ma dobre myśli o swym
narodzie. Ten wątek dotyczy i nas, żyjących w konkretnym miejscu i
czasie: choć w naszym kraju dzieje się niedobrze i choć wirus dalej
zbiera swoje żniwo - Bóg ma dobre myśli o nas i chce wlać w nasze serca
nadzieję.Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 21. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku

Z odwagą przez życie - 31.10.2020
2020-11-02 11:26:42

Temat kazania: Z odwagą przez życie 31 października 1517 ks. dr Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze swoje 95 tez, czyli krótkich zdań, które miały nawoływać do koniecznych reform w Kościele zachodnim. Luter wykazywał się wielką odwagą. Jako chrześcijanie powinniśmy śmiało, bez trosk i obaw iść przez życie z Chrystusem na ustach i w czynach. Kazanie wygłoszone przez studenta teologii Konrada Indekę w 503. Rocznicę Reformacji w 2020 roku
Temat kazania: Z odwagą przez życie

31 października 1517 ks. dr Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze swoje 95 tez, czyli krótkich zdań, które miały nawoływać do koniecznych reform w Kościele zachodnim. Luter wykazywał się wielką odwagą. Jako chrześcijanie powinniśmy śmiało, bez trosk i obaw iść przez życie z Chrystusem na ustach i w czynach.


Kazanie wygłoszone przez studenta teologii Konrada Indekę w 503. Rocznicę Reformacji w 2020 roku

Okołoszabatowe rozkminy - 25.10.2020
2020-11-01 16:09:59

Ew. Marka 2,23-28 Temat kazania: Okołoszabatowe rozkminy Szabat to ważny wyznacznik tożsamości żydowskiej. Cotygodniowe koncentrowanie się na Bogu i budowanie rodzinnych więzi kreuje moment wyjścia poza rutynę dnia powszechniego. Święcenie szabatu zawarte w 3. przykazaniu ma służyć dobru człowieka. Niestety faryzeusze i inne stronnictwa religijne uczynili z szabatu narzędzie do zniewolenia człowieka. Jezus wnosi nowe rozumienie, które ma potężne przełożenie na interpretację w czasach biblijnych, ale również na współczesność. Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 20. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku
Ew. Marka 2,23-28

Temat kazania: Okołoszabatowe rozkminy

Szabat to ważny wyznacznik tożsamości żydowskiej. Cotygodniowe
koncentrowanie się na Bogu i budowanie rodzinnych więzi kreuje moment
wyjścia poza rutynę dnia powszechniego. Święcenie szabatu zawarte w 3.
przykazaniu ma służyć dobru człowieka. Niestety faryzeusze i inne
stronnictwa religijne uczynili z szabatu narzędzie do zniewolenia
człowieka. Jezus wnosi nowe rozumienie, które ma potężne przełożenie na
interpretację w czasach biblijnych, ale również na współczesność.


Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 20. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku

Nowy człowiek - 18.10.2020
2020-10-18 20:52:51

List do Efezjan: 4,22-24 Temat: "Nowy człowiek" Świat "wyprodukował" różne modele nowego człowieka - i w zakresie psychologii, i filozofii, i ideologii wcielanej w życie. W Biblii również znajdziemy kreację nowego człowieka. Z którym modelem się utożsamisz? Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 19. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku
List do Efezjan: 4,22-24

Temat: "Nowy człowiek"

Świat "wyprodukował" różne modele nowego człowieka - i w zakresie psychologii, i filozofii, i ideologii wcielanej w życie. W Biblii również znajdziemy kreację nowego człowieka. Z którym modelem się utożsamisz?


Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 19. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku

Wyryte w sercu - 11.10.2020
2020-10-16 11:54:22

Tuż przed wejściem narodu izraelskiego do Ziemi Obiecanej Pan Bóg powtarza najważniejsze przepisy prawa - w tym również Dekalog. Najważniejszą zasadą jest traktowania Boga jako Boga, a nie jako "gościa z marginesu". Gdy w XXI w. Bóg coraz mocniej staje się "gościem z marginesu", ludzie Kościoła nie mogą zapomnieć o właściwym miejscu dla Boga. Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 18. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku
Tuż przed wejściem narodu izraelskiego do Ziemi Obiecanej Pan Bóg powtarza najważniejsze przepisy prawa - w tym również Dekalog. Najważniejszą zasadą jest traktowania Boga jako Boga, a nie jako "gościa z marginesu". Gdy w XXI w. Bóg coraz mocniej staje się "gościem z marginesu", ludzie Kościoła nie mogą zapomnieć o właściwym miejscu dla Boga.


Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 18. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku

Żal na pustyni czyli o cudzie dostrzeżenia bliźniego - 4.10.2020
2020-10-16 11:41:00

Powszechnie o wiele bardziej znana jest historia nakarmienia pięciu tysięcy, która rozegrała się w scenerii Morza Galilejskiego. Marek relacjonuje wydarzenie cudu nakarmienia w innych warunkach - na pustyni. Jezus dba o nasze potrzeby cielesne i w warunkach sprzyjających, i niesprzyjających. Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 17. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku
Powszechnie o wiele bardziej znana jest historia nakarmienia pięciu tysięcy, która rozegrała się w scenerii Morza Galilejskiego. Marek relacjonuje wydarzenie cudu nakarmienia w innych warunkach - na pustyni. Jezus dba o nasze potrzeby cielesne i w warunkach sprzyjających, i niesprzyjających.

Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 17. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku

Pomocna dłoń - 6.09.2020
2020-09-28 14:33:00

Przypowieść Jezusa "o miłosiernym samarytaninie" jest dość znana na poziomie wiedzy. Wiemy, kto pomógł, a kto przeszedł obojętnie. Ale wczuć się w sytuację potrzebującego - to już inna przestrzeń doznań. Dobrze móc liczyć na "pomocną dłoń" i nie zawieść się. Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 13. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku
Przypowieść Jezusa "o miłosiernym samarytaninie" jest dość znana na poziomie wiedzy. Wiemy, kto pomógł, a kto przeszedł obojętnie. Ale wczuć się w sytuację potrzebującego - to już inna przestrzeń doznań. Dobrze móc liczyć na "pomocną dłoń" i nie zawieść się.

Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 13. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku

Jezus, Zacheusz i tłum - 13.09.2020
2020-09-28 12:37:09

Wydarzenie z Jerycha, przy drzewie sykomory, stanowi zaproszenie do spotkania z Jezusem. W przypadku Zacheusza, celnika, poprzez to spotkanie doszło do przebiegunowania jego życia. Swoistą rolę w tej historii odgrywa również tłum. Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 14. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku
Wydarzenie z Jerycha, przy drzewie sykomory, stanowi zaproszenie do spotkania z Jezusem. W przypadku Zacheusza, celnika, poprzez to spotkanie doszło do przebiegunowania jego życia. Swoistą rolę w tej historii odgrywa również tłum.

Kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława Czyża w 14. niedzielę Po Trójcy Świętej w 2020 roku

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie