Kraina Kresu

Kraina Kresu to słuchowisko - przestrzeń refleksji w której doświadczysz uczucia przepływu, zanurzając się w dźwiękach i głosach zebranych po wschodniej stronie Polski.

Kontemplacyjnie dokumentujemy momenty transformacji, przenikania się pojęć, stanów skupienia, stanów fizycznych i emocjonalnych. Badamy relację zależności między ekosystemem, a człowiekiem, przyjmując zmienną perspektywę oraz parametry czasu.
Szukamy śladów entropii, towarzyszących ludziom, zwierzętom, roślinom, grzybom w procesach wzbudzania i zamierania życia; tworzenia i destrukcji.
Niespiesznie przemierzając Pogranicze, wsłuchujemy się w pulsujące obiegi materii na styku natury i kultury. Doświadczamy krajobrazu kresu.


Odcinki od najnowszych:

Wilk i inni ludzie
2021-03-05 18:13:09

Przyrodnik Wojciech Sobociński opowiada o wilkach.
Przyrodnik Wojciech Sobociński opowiada o wilkach.

Wyścig ewolucyjny
2021-01-09 18:45:12

Pierwsza część spotkania z Michałem Żmihorskim, profesorem IBS PAN w Białowieży, kierownikiem zakładu biogeografii, w którym opowiada o ewolucji gatunkowej, identyfikowaniu czynników wpływających na czasową i przestrzenną zmienność populacji i zespołów zwierzęcych, wymianie informacji między osobnikami danego gatunku, strategiach kun, wron i innych ptaków, bioróżnorodności i empatii wśród zwierząt. Opowieściom towarzyszą krajobrazy dźwiękowe z Doliny Biebrzy i Puszczy Białowieskiej.
Pierwsza część spotkania z Michałem Żmihorskim, profesorem IBS PAN w Białowieży, kierownikiem zakładu biogeografii, w którym opowiada o ewolucji gatunkowej, identyfikowaniu czynników wpływających na czasową i przestrzenną zmienność populacji i zespołów zwierzęcych, wymianie informacji między osobnikami danego gatunku, strategiach kun, wron i innych ptaków, bioróżnorodności i empatii wśród zwierząt.
Opowieściom towarzyszą krajobrazy dźwiękowe z Doliny Biebrzy i Puszczy Białowieskiej.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie