Liberte! TALKS

Fundacja Liberté! to interdyscyplinarna organizacja kulturalna i społeczna oraz think tank, który działa w Polsce od 2007 roku. Osią naszych wszystkich działań jest wydawanie eksperckiego, ideowego czasopisma kulturalnego i społeczno-politycznego “Liberté!”.
___
Jedną z najnowszych inicjatyw Fundacji jest projekt podcastów o nazwie Liberte! Talks.

Jesteśmy dumni z grona hostów prowadzących do których zaliczają się:
Magdalena M. Baran - „Jest sobie kraj”, Olga Brzezińska - „Nowy stan skupienia”, Anna J. Dudek - „Pocztówki z Gileadu”
Tomasz Kasprowicz - „Nasłuch przedsiębiorcy”, Paweł Luty - „Sztuczna inteligencja”, Joanna Łopat - „Rozmowy NIEnormatywne”, Magdalena Melnyk - „Książki z puentą”, Weronika Michalak - „Eko podcast”, Zuzanna Nowicka „Lex publica”
Jakub Wiech - „Podcast z Klimatem”, Leszek Jażdżewski „Rozmowa Jażdżewskiego”.

Na naszym kanale znajdzie również materiały z Igrzysk Wolności, a więcej informacji o projektach w linkach.
Zachęcamy do subskrypcji!

więcej:
https://liberte.pl/
https://www.facebook.com/igrzyskawolnosci
https://igrzyskawolnosci.pl/
https://www.instagram.com/igrzyskawolnosci/


Odcinki od najnowszych:

Eko podcast: Głęboka ekologia - ochrona dziedzictwa naturalnego, a osobowość prawna przyrody.
2023-06-01 18:03:14

Jak dziś myślimy o przyrodzie? Jako o zasobie ekonomicznym, niezbędnym do przetrwania elemencie systemu czy o dobru wyższym? Czy mamy jeszcze szansę na zmianę sposobu myślenia o środowisku naturalnym na zwrot w stronę do założeń nurtu głębokiej ekologii? Czy rzeka, drzewo, góra powinny mieć osobowość prawną? A przede wszystkim - czy jesteśmy gotowi na zmianę paradygmatu dot. środowiska naturalnego i zmianę sposobu naszego życia? A może już jesteśmy do tego zmuszeni? O tym w kobiecym składzie - Ewa Ewart oraz Joanna Wis-Bielewicz - w rozmowie z Weroniką Michalak. Seria podcastów realizowana jest przez Liberte! we wsparciu European Climate Foundation (ECF) Ewa Ewart - dziennikarka i wielokrotnie nagradzana reżyserką filmów dokumentalnych, specjalizującą się w filmach przełomowych i mocno przemawiających do odbiorcy. Jej filmy ujawniły nowe informacje o kwestiach takich jak korupcja w Rosji Borysa Jelcyna, tajne więzienia w Korei Północnej, wojna domowa w Kolumbii czy tajny i nielegalny program CIA ekstradycji w trybie nadzwyczajnym osób podejrzanych o terroryzm, a ostatnie dwa nawiązywały do kwestii związanych z ochroną klimatu i środowiska ("Klątwa Obfitości", "Do ostatniej kropli". Jest także mówcą motywacyjnym dla różnych grup odbiorczych, z którymi dzieli się swoim doświadczeniami, opisanymi w książce „Widziałam”. Joanna Wis-Bielewicz - ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjnej transformacji z prawie 20-letnim doświadczeniem w tych tematach. W firmie Ørsted Offshore Polska pełni rolę dyrektorki ds, rozwoju rynku odpowiada m.in. za rozwój nowych projektów oraz współpracę z kluczowymi interesariuszami na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce. Wcześniej pracowała m.in. dla międzynarodowych think-tanków i organizacji pozarządowych takich jak: Adelphi Research, WWF, Right to Play. Pełniła także rolę dyrektorki międzynarodowej organizacji pozarządowej Carbon Disclosure Project (CDP) w Europie Środkowo-Wschodniej gdzie współpracowała z globalnymi inwestorami, wspierając ich strategie dekarbonizacji. Współtłumaczka polskiej wersji książki "Aktywna nadzieja" Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: https://igrzyskawolnosci.pl
Jak dziś myślimy o przyrodzie? Jako o zasobie ekonomicznym, niezbędnym do przetrwania elemencie systemu czy o dobru wyższym? Czy mamy jeszcze szansę na zmianę sposobu myślenia o środowisku naturalnym na zwrot w stronę do założeń nurtu głębokiej ekologii? Czy rzeka, drzewo, góra powinny mieć osobowość prawną? A przede wszystkim - czy jesteśmy gotowi na zmianę paradygmatu dot. środowiska naturalnego i zmianę sposobu naszego życia? A może już jesteśmy do tego zmuszeni? O tym w kobiecym składzie - Ewa Ewart oraz Joanna Wis-Bielewicz - w rozmowie z Weroniką Michalak. Seria podcastów realizowana jest przez Liberte! we wsparciu European Climate Foundation (ECF) Ewa Ewart - dziennikarka i wielokrotnie nagradzana reżyserką filmów dokumentalnych, specjalizującą się w filmach przełomowych i mocno przemawiających do odbiorcy. Jej filmy ujawniły nowe informacje o kwestiach takich jak korupcja w Rosji Borysa Jelcyna, tajne więzienia w Korei Północnej, wojna domowa w Kolumbii czy tajny i nielegalny program CIA ekstradycji w trybie nadzwyczajnym osób podejrzanych o terroryzm, a ostatnie dwa nawiązywały do kwestii związanych z ochroną klimatu i środowiska ("Klątwa Obfitości", "Do ostatniej kropli". Jest także mówcą motywacyjnym dla różnych grup odbiorczych, z którymi dzieli się swoim doświadczeniami, opisanymi w książce „Widziałam”. Joanna Wis-Bielewicz - ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjnej transformacji z prawie 20-letnim doświadczeniem w tych tematach. W firmie Ørsted Offshore Polska pełni rolę dyrektorki ds, rozwoju rynku odpowiada m.in. za rozwój nowych projektów oraz współpracę z kluczowymi interesariuszami na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce. Wcześniej pracowała m.in. dla międzynarodowych think-tanków i organizacji pozarządowych takich jak: Adelphi Research, WWF, Right to Play. Pełniła także rolę dyrektorki międzynarodowej organizacji pozarządowej Carbon Disclosure Project (CDP) w Europie Środkowo-Wschodniej gdzie współpracowała z globalnymi inwestorami, wspierając ich strategie dekarbonizacji. Współtłumaczka polskiej wersji książki "Aktywna nadzieja" Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: https://igrzyskawolnosci.pl

Jest sobie kraj: Przedwyborcza dobromyślność - Tadeusz Gadacz gościem Magdaleny M. Baran
2023-05-30 19:30:08

Dobromyślność – słowo to Tadeusz Gadacz wprowadza do debaty publicznej w momencie krytycznym, dla wielu z nas niemal najtrudniejszym. W chwili, gdy stajemy wobec wielkiego albo – albo; gdzie tertium non datur; gdy albo znajdziemy drogę ku odbudowaniu naszej demokracji, albo prostą drogą zmierzać będziemy już nie ku opcji nie-liberalnej, a wprost ku państwu mafijnemu, zakonserwowanemu w zaściankowej wersji reżimu autorytarnego. O tym czy logiczne, racjonalne, sprawne, skuteczne czyli... dobre myślenie stanowi drogę ku politycznej zmianie na lepsze rozmawiam z prof. Tadeuszem Gadaczem. Gość odcinka: Prof. Tadeusz Gadacz — filozof, profesor Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; wykładowca w Collegium Civitas, w Szkole Dziennikarstwa Jacka Żakowskiego. Stypendysta m.in. na Hebrew University w Jerozolimie i na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve. Autor wielu artykułów i opracowań naukowych, m.in.: książki Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha (Kraków 1991), O umiejętności życia (Kraków 2007), O ulotności życia (Warszawa 2008), Historia filozofii XX wieku: nurty (Kraków 2009), Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy (Warszawa 2018), O bezprawiu i przyzwoitości oraz innych wadach i zaletach moralnych dla mądrych ludzi na trudne czasy, (Warszawa 2020). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Mistrz), laureat Nagrody Edukacyjnej Prezydenta m. st. Warszawy dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego 2002 roku, laureat Nagrody „Nowych Książek” za redakcję naukową dziewięciotomowego wydawnictwa Religia. Encyklopedia PWN (Warszawa 2001-2003). Hostini podcastu: Magdalena M. Baran — doktor filozofii, historyk idei, publicystka; adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi etyką rządu. Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji. Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Autorka książek Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Liberté! 2018), Oblicza wojny (Arbitror 2018) i Był sobie kraj. Rozmowy o Polsce (Liberté! 2021). Prowadzi podcast „Jest sobie kraj”. Redaktor prowadząca miesięcznika Liberté! Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: igrzyskawolnosci.pl Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: wspieraj.liberte.pl/magdalena-baran
Dobromyślność – słowo to Tadeusz Gadacz wprowadza do debaty publicznej w momencie krytycznym, dla wielu z nas niemal najtrudniejszym. W chwili, gdy stajemy wobec wielkiego albo – albo; gdzie tertium non datur; gdy albo znajdziemy drogę ku odbudowaniu naszej demokracji, albo prostą drogą zmierzać będziemy już nie ku opcji nie-liberalnej, a wprost ku państwu mafijnemu, zakonserwowanemu w zaściankowej wersji reżimu autorytarnego. O tym czy logiczne, racjonalne, sprawne, skuteczne czyli... dobre myślenie stanowi drogę ku politycznej zmianie na lepsze rozmawiam z prof. Tadeuszem Gadaczem. Gość odcinka: Prof. Tadeusz Gadacz — filozof, profesor Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; wykładowca w Collegium Civitas, w Szkole Dziennikarstwa Jacka Żakowskiego. Stypendysta m.in. na Hebrew University w Jerozolimie i na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve. Autor wielu artykułów i opracowań naukowych, m.in.: książki Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha (Kraków 1991), O umiejętności życia (Kraków 2007), O ulotności życia (Warszawa 2008), Historia filozofii XX wieku: nurty (Kraków 2009), Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy (Warszawa 2018), O bezprawiu i przyzwoitości oraz innych wadach i zaletach moralnych dla mądrych ludzi na trudne czasy, (Warszawa 2020). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Mistrz), laureat Nagrody Edukacyjnej Prezydenta m. st. Warszawy dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego 2002 roku, laureat Nagrody „Nowych Książek” za redakcję naukową dziewięciotomowego wydawnictwa Religia. Encyklopedia PWN (Warszawa 2001-2003). Hostini podcastu: Magdalena M. Baran — doktor filozofii, historyk idei, publicystka; adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi etyką rządu. Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji. Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Autorka książek Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Liberté! 2018), Oblicza wojny (Arbitror 2018) i Był sobie kraj. Rozmowy o Polsce (Liberté! 2021). Prowadzi podcast „Jest sobie kraj”. Redaktor prowadząca miesięcznika Liberté! Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: igrzyskawolnosci.pl Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: wspieraj.liberte.pl/magdalena-baran

Książki z puentą: Mamy do pogadania - Anna Pamuła gościnią Magdy Melnyk
2023-05-26 07:00:48

Z okazji Dnia Matki zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy z Anną Pamuła, autorką właśnie wydanej nakładem Wydawnictwa Agora „Mamy do pogadania. Matki świata o miłości, sile i trudnych wyborach”. Dzięki rozmowom z mamami sponad 90 krajów świata polska pisarka i reportażysta przybliża nam nie tylko różne spojrzenia na wychowywanie dzieci, ale przede wszystkim tworzy studium macierzyństwa, gdzie jak w soczewce możemy przyjrzeć się systemowi, w którym matki poddawane są ciągłej presji, a ich wolność osobista jest bezustannie ograniczana. Ta książka koi, i wspiera nas w najważniejszej – i jednocześnie najmniej docenianej społecznie - pracy na świecie – opiece nad drugim człowiekiem. Uczy nas aby matki przede wszystkim były dla siebie dobre i wierzyły we własną intuicję. Zapraszam Was gorąco do wysłuchania kolejnego odcinka „Książek z puentą”, a z okazji Dnia Matki życzę nam zejścia z pomników i pełnego upodmiotowienia tak publicznie jak i prywatnie. Gościni odcinka: Polska reporterka i pisarka mieszkającą w Paryżu. Jej teksty ukazują się w „Gazecie Wyborczej”, „Wysokich Obcasach”, „Chiduszu” i we francuskim miesięczniku „Parents”. Od lat współpracuje z Martyną Wojciechowską przy filmach dokumentalnych i książkach. Napisała trzy książki: „Polacos. Chajka płynie do Kostaryki”, nominowane do kilku nagród literackich „Wrzenie. Francja na krawędzi” i „Mamans du Monde” po francusku. Hostini podcastu: Magda Melnyk — publicystka, analityczka i reportażystka. Redaktor prowadząca portal liberte.pl. Specjalizuje się w obszarze państw hispanojęzycznych, transformacjach ustrojowych, ruchach społecznych i prawach kobiet. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Plusie Minusie”, „Wysokich Obcasach”, portalach „Polityki” i „Newsweeka”. Nakładem wydawnictwa LIBERTÉ! w 2019 roku ukazała się jej książka o nacjonalizmach w Hiszpanii pt. „Dlaczego Hiszpania trzeszczy?”. Właśnie ukazała się jej najnowsza książka "Meksyk, Moja Miłość. Historia Eleny Poniatowskiej". Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: igrzyskawolnosci.pl Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: https://wspieraj.liberte.pl/magda-melnyk
Z okazji Dnia Matki zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy z Anną Pamuła, autorką właśnie wydanej nakładem Wydawnictwa Agora „Mamy do pogadania. Matki świata o miłości, sile i trudnych wyborach”. Dzięki rozmowom z mamami sponad 90 krajów świata polska pisarka i reportażysta przybliża nam nie tylko różne spojrzenia na wychowywanie dzieci, ale przede wszystkim tworzy studium macierzyństwa, gdzie jak w soczewce możemy przyjrzeć się systemowi, w którym matki poddawane są ciągłej presji, a ich wolność osobista jest bezustannie ograniczana. Ta książka koi, i wspiera nas w najważniejszej – i jednocześnie najmniej docenianej społecznie - pracy na świecie – opiece nad drugim człowiekiem. Uczy nas aby matki przede wszystkim były dla siebie dobre i wierzyły we własną intuicję. Zapraszam Was gorąco do wysłuchania kolejnego odcinka „Książek z puentą”, a z okazji Dnia Matki życzę nam zejścia z pomników i pełnego upodmiotowienia tak publicznie jak i prywatnie. Gościni odcinka: Polska reporterka i pisarka mieszkającą w Paryżu. Jej teksty ukazują się w „Gazecie Wyborczej”, „Wysokich Obcasach”, „Chiduszu” i we francuskim miesięczniku „Parents”. Od lat współpracuje z Martyną Wojciechowską przy filmach dokumentalnych i książkach. Napisała trzy książki: „Polacos. Chajka płynie do Kostaryki”, nominowane do kilku nagród literackich „Wrzenie. Francja na krawędzi” i „Mamans du Monde” po francusku. Hostini podcastu: Magda Melnyk — publicystka, analityczka i reportażystka. Redaktor prowadząca portal liberte.pl. Specjalizuje się w obszarze państw hispanojęzycznych, transformacjach ustrojowych, ruchach społecznych i prawach kobiet. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Plusie Minusie”, „Wysokich Obcasach”, portalach „Polityki” i „Newsweeka”. Nakładem wydawnictwa LIBERTÉ! w 2019 roku ukazała się jej książka o nacjonalizmach w Hiszpanii pt. „Dlaczego Hiszpania trzeszczy?”. Właśnie ukazała się jej najnowsza książka "Meksyk, Moja Miłość. Historia Eleny Poniatowskiej". Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: igrzyskawolnosci.pl Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: https://wspieraj.liberte.pl/magda-melnyk

Książki z puentą: Ameryka. Dom podzielony - Andrzej Kohut gościem Magdy Melnyk
2023-05-12 19:23:22

Cały świat nadal kieruje spojrzenie na „miasto na wzgórzu” „a city upon a hill” jak w jednym ze swoich kazań nazwał amerykańską kolonię w 1630 roku John Wintrop . Nawet jeśli Stany Zjednoczone przestają być dla nas przykładem, który warto bezkrytycznie kopiować, to napewno pozostają laboratorium, w którym szuka się rozwiązań dla bolączek, które trapią nas wszystkich. Jedną z nich jest dziś ogromna polaryzacja społeczna, o jej przyczynach pisze wnikliwie Andrzej Kohut autor eseju „Ameryka. Dom podzielony”, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Szczeliny. Zachęcamy do wysłuchania kolejnego odcinka „Książek z puentą”, który już na Was czeka. Gość odcinka Andrzej Kohut - amerykanista, autor podcastu "Po amerykańsku" i książki "Ameryka. Dom podzielony", odpowiedzialny za nowe media w Ośrodku Studiów Wschodnich, prowadzi "Przegląd zagraniczny" w RMF24 foto. Mikołaj Starzyński Hostini podcastu: Magda Melnyk — publicystka, analityczka i reportażystka. Redaktor prowadząca portal liberte.pl. Specjalizuje się w obszarze państw hispanojęzycznych, transformacjach ustrojowych, ruchach społecznych i prawach kobiet. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Plusie Minusie”, „Wysokich Obcasach”, portalach „Polityki” i „Newsweeka”. Nakładem wydawnictwa LIBERTÉ! w 2019 roku ukazała się jej książka o nacjonalizmach w Hiszpanii pt. „Dlaczego Hiszpania trzeszczy?”. Właśnie ukazała się jej najnowsza książka "Meksyk, Moja Miłość. Historia Eleny Poniatowskiej". Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: igrzyskawolnosci.pl Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: https://wspieraj.liberte.pl/magda-melnyk
Cały świat nadal kieruje spojrzenie na „miasto na wzgórzu” „a city upon a hill” jak w jednym ze swoich kazań nazwał amerykańską kolonię w 1630 roku John Wintrop . Nawet jeśli Stany Zjednoczone przestają być dla nas przykładem, który warto bezkrytycznie kopiować, to napewno pozostają laboratorium, w którym szuka się rozwiązań dla bolączek, które trapią nas wszystkich. Jedną z nich jest dziś ogromna polaryzacja społeczna, o jej przyczynach pisze wnikliwie Andrzej Kohut autor eseju „Ameryka. Dom podzielony”, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Szczeliny. Zachęcamy do wysłuchania kolejnego odcinka „Książek z puentą”, który już na Was czeka. Gość odcinka Andrzej Kohut - amerykanista, autor podcastu "Po amerykańsku" i książki "Ameryka. Dom podzielony", odpowiedzialny za nowe media w Ośrodku Studiów Wschodnich, prowadzi "Przegląd zagraniczny" w RMF24 foto. Mikołaj Starzyński Hostini podcastu: Magda Melnyk — publicystka, analityczka i reportażystka. Redaktor prowadząca portal liberte.pl. Specjalizuje się w obszarze państw hispanojęzycznych, transformacjach ustrojowych, ruchach społecznych i prawach kobiet. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Plusie Minusie”, „Wysokich Obcasach”, portalach „Polityki” i „Newsweeka”. Nakładem wydawnictwa LIBERTÉ! w 2019 roku ukazała się jej książka o nacjonalizmach w Hiszpanii pt. „Dlaczego Hiszpania trzeszczy?”. Właśnie ukazała się jej najnowsza książka "Meksyk, Moja Miłość. Historia Eleny Poniatowskiej". Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: igrzyskawolnosci.pl Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: https://wspieraj.liberte.pl/magda-melnyk

Jest sobie kraj: Transformacja 2.0 - Adam Bodnar gościem Magdaleny M. Baran
2023-05-09 19:30:00

W październiku staniemy wobec wyboru: albo... albo. Tertium non datur. Nie będzie trzeciej drogi, jakiejś formy łagodności, ostrożności, ugodowości. Jeśli na zapracujemy, a przy okazji będziemy mieli odrobinę szczęścia, to staniemy wobec wyzwań może nawet trudniejszych, bo wymagających nie tylko pomysłów, ale przede wszystkim sprawczości. Transformacja 2.0? Odnalezienie okienka możliwości i wyjście poza powierzchowność, schematyczność, rytualność. Wspólnie z prof. Adamem Bodnarem trochę diagnozujemy, ale też szukamy drogi na przyszłość. Gość odcinka: Adam Bodnar - dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS, od sierpnia 2021 r. Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, profesor wizytujący na Uniwersytecie w Kolonii (Academy for European Human Rights Protection), senior fellow w Democracy Institute Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego (CEU) w Budapeszcie; Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji (09.2015 – 07.2021); w latach 2004 – 2015 współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (jako koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako sekretarz i wiceprezes zarządu); obecnie członek rad doradczych krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym World Organization Against Torture (OMCT), International IDEA, World Justice Project, Liberties oraz Fundacja Obywatelskich Ruchów Demokratycznych; publicysta stale współpracujący z „Gazetą Wyborczą” oraz internetowym wydaniem „Polityki”; prowadzi także autorski program BOS w Radio TOK FM (wcześniej przez rok prowadził audycję Prawy Adam w Radio Newonce); laureat krajowych i międzynarodowych nagród za zasługi dla ochrony praworządności i praw człowieka Hostini podcastu: Magdalena M. Baran — doktor filozofii, historyk idei, publicystka; adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi etyką rządu. Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji. Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Autorka książek Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Liberté! 2018), Oblicza wojny (Arbitror 2018) i Był sobie kraj. Rozmowy o Polsce (Liberté! 2021). Prowadzi podcast „Jest sobie kraj”. Redaktor prowadząca miesięcznika Liberté! Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: igrzyskawolnosci.pl/ Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Państwa darowiznom. Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: wspieraj.liberte.pl/magdalena-baran
W październiku staniemy wobec wyboru: albo... albo. Tertium non datur. Nie będzie trzeciej drogi, jakiejś formy łagodności, ostrożności, ugodowości. Jeśli na zapracujemy, a przy okazji będziemy mieli odrobinę szczęścia, to staniemy wobec wyzwań może nawet trudniejszych, bo wymagających nie tylko pomysłów, ale przede wszystkim sprawczości. Transformacja 2.0? Odnalezienie okienka możliwości i wyjście poza powierzchowność, schematyczność, rytualność. Wspólnie z prof. Adamem Bodnarem trochę diagnozujemy, ale też szukamy drogi na przyszłość. Gość odcinka: Adam Bodnar - dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS, od sierpnia 2021 r. Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, profesor wizytujący na Uniwersytecie w Kolonii (Academy for European Human Rights Protection), senior fellow w Democracy Institute Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego (CEU) w Budapeszcie; Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji (09.2015 – 07.2021); w latach 2004 – 2015 współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (jako koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako sekretarz i wiceprezes zarządu); obecnie członek rad doradczych krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym World Organization Against Torture (OMCT), International IDEA, World Justice Project, Liberties oraz Fundacja Obywatelskich Ruchów Demokratycznych; publicysta stale współpracujący z „Gazetą Wyborczą” oraz internetowym wydaniem „Polityki”; prowadzi także autorski program BOS w Radio TOK FM (wcześniej przez rok prowadził audycję Prawy Adam w Radio Newonce); laureat krajowych i międzynarodowych nagród za zasługi dla ochrony praworządności i praw człowieka Hostini podcastu: Magdalena M. Baran — doktor filozofii, historyk idei, publicystka; adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi etyką rządu. Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji. Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Autorka książek Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Liberté! 2018), Oblicza wojny (Arbitror 2018) i Był sobie kraj. Rozmowy o Polsce (Liberté! 2021). Prowadzi podcast „Jest sobie kraj”. Redaktor prowadząca miesięcznika Liberté! Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: igrzyskawolnosci.pl/ Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Państwa darowiznom. Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: wspieraj.liberte.pl/magdalena-baran

Książki z puentą: Niedźwiedź w objęciach smoka. Michał Lubina gościem Magdy Melnyk
2023-04-28 14:05:43

O tym, że Rosja jest jak huragan, a Chiny jak zmiany klimatyczne rozmawiamy z Michałem Lubiną autorem książki: „Niedźwiedź w objęciach smoka. Jak Rosja została młodszym bratem Chin”. Choć wojna w Ukrainie jest konfliktem, który na wielu płaszczyznach dotyka nas bezpośrednio, a Rosja jaw się jako największe zagrożenie zachodniego porządku, to z perspektywy Waszyngtonu i Pekinu, jest to tylko kolejny etap w walce o światową hegemonię. Czy konsensus waszyngtoński ma szansę się utrzymać i co jeśli się to nie uda? Gorąco zachęcamy do wysłuchania kolejnego odcinka „Książek z puentą”. Gość odcinka Michał Lubina – naukowiec, publicysta i podróżnik. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Odwiedził siedemdziesiąt pięć krajów, mieszkał w Rosji i w Chinach. Napisał dziewięć książek i ponad setkę artykułów dotyczących głównie Azji, regularnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi mediami. Jest laureatem wielu nagród, m.in. dziewięciu nagród Rektora UJ za osiągnięcia naukowe, oraz stypendium Ministerstwa Nauki, przyznawanego wybitnym młodym badaczom. Książkę tę ukończył w Tajpej, na stypendium naukowym rządu Republiki Chińskiej na Tajwanie (Taiwan Fellowship). Hostini podcastu: Magda Melnyk — publicystka, analityczka i reportażystka. Redaktor prowadząca portal liberte.pl. Specjalizuje się w obszarze państw hispanojęzycznych, transformacjach ustrojowych, ruchach społecznych i prawach kobiet. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Plusie Minusie”, „Wysokich Obcasach”, portalach „Polityki” i „Newsweeka”. Nakładem wydawnictwa LIBERTÉ! w 2019 roku ukazała się jej książka o nacjonalizmach w Hiszpanii pt. „Dlaczego Hiszpania trzeszczy?”. Właśnie ukazała się jej najnowsza książka "Meksyk, Moja Miłość. Historia Eleny Poniatowskiej". Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: https://wspieraj.liberte.pl/magda-melnyk Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: https://igrzyskawolnosci.pl/
O tym, że Rosja jest jak huragan, a Chiny jak zmiany klimatyczne rozmawiamy z Michałem Lubiną autorem książki: „Niedźwiedź w objęciach smoka. Jak Rosja została młodszym bratem Chin”. Choć wojna w Ukrainie jest konfliktem, który na wielu płaszczyznach dotyka nas bezpośrednio, a Rosja jaw się jako największe zagrożenie zachodniego porządku, to z perspektywy Waszyngtonu i Pekinu, jest to tylko kolejny etap w walce o światową hegemonię. Czy konsensus waszyngtoński ma szansę się utrzymać i co jeśli się to nie uda? Gorąco zachęcamy do wysłuchania kolejnego odcinka „Książek z puentą”. Gość odcinka Michał Lubina – naukowiec, publicysta i podróżnik. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Odwiedził siedemdziesiąt pięć krajów, mieszkał w Rosji i w Chinach. Napisał dziewięć książek i ponad setkę artykułów dotyczących głównie Azji, regularnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi mediami. Jest laureatem wielu nagród, m.in. dziewięciu nagród Rektora UJ za osiągnięcia naukowe, oraz stypendium Ministerstwa Nauki, przyznawanego wybitnym młodym badaczom. Książkę tę ukończył w Tajpej, na stypendium naukowym rządu Republiki Chińskiej na Tajwanie (Taiwan Fellowship). Hostini podcastu: Magda Melnyk — publicystka, analityczka i reportażystka. Redaktor prowadząca portal liberte.pl. Specjalizuje się w obszarze państw hispanojęzycznych, transformacjach ustrojowych, ruchach społecznych i prawach kobiet. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Plusie Minusie”, „Wysokich Obcasach”, portalach „Polityki” i „Newsweeka”. Nakładem wydawnictwa LIBERTÉ! w 2019 roku ukazała się jej książka o nacjonalizmach w Hiszpanii pt. „Dlaczego Hiszpania trzeszczy?”. Właśnie ukazała się jej najnowsza książka "Meksyk, Moja Miłość. Historia Eleny Poniatowskiej". Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: https://wspieraj.liberte.pl/magda-melnyk Fundacja Liberté! zaprasza na Igrzyska Wolności 2023 „Punkt zwrotny”! 15 – 17.09.2023, EC1 w Łodzi. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Łódź oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń. Więcej informacji na: https://igrzyskawolnosci.pl/

Eko podcast: Bezpieczeństwo energetyczne - Szymon Kardaś gościem Weroniki Michalak
2023-04-26 19:49:29

Wyzwania współczesnej ekologii rozszerzają to pojęcie poza klasycznie rozumiane związki z biologią, nauką o ekosystemach czy wzajemne oddziaływania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Dzisiejsza ekologia to także zagadnienia związane z ekonomią, geopolityką, a także polityką energetyczną. Jak w dobie obaw o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obywatelkom i obywatelom krajów Unii Europejskiej sprawić, że - zgodnie z ideą Europejskiego Zielonego Ładu - nie tylko nie przykładamy ręki do nasilenia kryzysu klimatycznego, ale i dążymy do neutralności klimatycznej? Czy trwający kryzys energetyczny jest szansą na przyspieszenie transformacji w stronę czystej energii? Co w tym kontekście oznacza nasze członkostwo w UE? O tym w pierwszym odcinku nowej serii Eko podcastu Weronika Michalak w rozmowie z dr Szymonem Kardasiem z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Seria podcastów realizowana jest przez Liberte! we wsparciu European Climate Foundation (ECF). Gość odcinka: Dr Szymon Kardaś – doktor nauk o polityce (2010), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW (2007). Laureat Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych (2009). Laureat Konkursu Stypendialnego dla najlepszych młodych doktorów, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” (październik 2011 r.), Laureat Stypendium dla wybitnych młodych naukowców w latach 2015-2018. Od września 2012 roku główny specjalista ds. polityki energetycznej Rosji w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Członek zespołu badawczego realizującego projekt „EU-STRAT” (http://eu-strat.eu/) międzynarodowy projekt badawczy zajmujący się analizą relacji między Unią Europejską oraz państwami wschodniego sąsiedztwa (1 maja 2016 roku-30 kwietnia 2019). Uczestnik licznych konferencji naukowych, seminariów oraz wyjazdów studyjnych i badawczych w Rosji (m. in. Sankt Petersbrg, Moskwa, Jekaterinburg, Kazań Władywostok, Chabarowsk, Władykaukaz) oraz w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Słowacji i USA. Hostini podcastu: Weronika Michalak pełni funkcję dyrektorki polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance (HEAL) analizującej wpływ czynników środowiskowych na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. Jest autorką i współautorką publikacji oraz artykułów dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza i skutków zmiany klimatu na zdrowie, m.in „Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne” czy „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie”, „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie mieszkańców Warszawy”, członkinią grup roboczych ekspertów zdrowia publicznego, aktywną uczestniczką Szczytów Klimatycznych, koordynatorką kampanii HEAL, a także organizatorką kilku konferencji poświęconych tematyce zdrowotnych skutków zanieczyszczeń powietrza oraz zmieniającego się klimatu.
Wyzwania współczesnej ekologii rozszerzają to pojęcie poza klasycznie rozumiane związki z biologią, nauką o ekosystemach czy wzajemne oddziaływania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Dzisiejsza ekologia to także zagadnienia związane z ekonomią, geopolityką, a także polityką energetyczną. Jak w dobie obaw o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obywatelkom i obywatelom krajów Unii Europejskiej sprawić, że - zgodnie z ideą Europejskiego Zielonego Ładu - nie tylko nie przykładamy ręki do nasilenia kryzysu klimatycznego, ale i dążymy do neutralności klimatycznej? Czy trwający kryzys energetyczny jest szansą na przyspieszenie transformacji w stronę czystej energii? Co w tym kontekście oznacza nasze członkostwo w UE? O tym w pierwszym odcinku nowej serii Eko podcastu Weronika Michalak w rozmowie z dr Szymonem Kardasiem z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Seria podcastów realizowana jest przez Liberte! we wsparciu European Climate Foundation (ECF). Gość odcinka: Dr Szymon Kardaś – doktor nauk o polityce (2010), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW (2007). Laureat Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych (2009). Laureat Konkursu Stypendialnego dla najlepszych młodych doktorów, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” (październik 2011 r.), Laureat Stypendium dla wybitnych młodych naukowców w latach 2015-2018. Od września 2012 roku główny specjalista ds. polityki energetycznej Rosji w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Członek zespołu badawczego realizującego projekt „EU-STRAT” (http://eu-strat.eu/) międzynarodowy projekt badawczy zajmujący się analizą relacji między Unią Europejską oraz państwami wschodniego sąsiedztwa (1 maja 2016 roku-30 kwietnia 2019). Uczestnik licznych konferencji naukowych, seminariów oraz wyjazdów studyjnych i badawczych w Rosji (m. in. Sankt Petersbrg, Moskwa, Jekaterinburg, Kazań Władywostok, Chabarowsk, Władykaukaz) oraz w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Słowacji i USA. Hostini podcastu: Weronika Michalak pełni funkcję dyrektorki polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance (HEAL) analizującej wpływ czynników środowiskowych na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. Jest autorką i współautorką publikacji oraz artykułów dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza i skutków zmiany klimatu na zdrowie, m.in „Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne” czy „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie”, „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie mieszkańców Warszawy”, członkinią grup roboczych ekspertów zdrowia publicznego, aktywną uczestniczką Szczytów Klimatycznych, koordynatorką kampanii HEAL, a także organizatorką kilku konferencji poświęconych tematyce zdrowotnych skutków zanieczyszczeń powietrza oraz zmieniającego się klimatu.

Jest sobie kraj: "Byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna"? - gość Sławomir Kalinowski
2023-04-25 19:30:07

O wsi myślimy stereotypami, ubieramy ją w rozmaite mity. Te jednak niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, a już na pewno nie opowiadają całej historii, na które osnute są nasze społeczne czy polityczne przekonania. Bo... ani wieś rolnictwem stoi, ani wizją, jaką próbuje się narzucić jej z zewnątrz. O polskiej wsi - jaka jest naprawdę - rozmawiam z prof. Sławomirem Kalinowskim Gość odcinka: Prof. Sławomir Kalinowski - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi. Sekretarz Rady Naukowej IRWiR PAN. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki ubóstwa i poziomu życia na wsi, ekonomii dobrobytu, niepewności dochodów, koncepcji smart villages, a także prekaryzacji ludności wiejskiej. Autor ponad 140 publikacji naukowych, w tym monografii „Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski" (2021, wsp. Łukasz Komorowski i Anna Rosa), „Moja sytuacja w okresie koronawirusa” (2021), „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach” (2015), Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego (2007). Współredaktor naukowy trzech publikacji Bliżej ludzi – programem dla nauk społecznych? (2018), „Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością” (2017), „Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta” (2014). Wiceprezes zarządu Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall, członek Rady Fundacji ROLL-na. W latach 2009-2015 sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania”. Ekspert Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kierownik projektu w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady. Od 2020 r. prowadzi badania nad sytuacją społeczno-ekonomiczną ludności w okresie pandemii COVID-19. Prywatnie folklorysta i choreograf tańca ludowego. Strona domowa www.skalin.pl. Hostini podcastu: Magdalena M. Baran — doktor filozofii, historyk idei, publicystka; adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi etyką rządu. Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji. Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Autorka książek Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Liberté! 2018), Oblicza wojny (Arbitror 2018) i Był sobie kraj. Rozmowy o Polsce (Liberté! 2021). Prowadzi podcast „Jest sobie kraj”. Redaktor prowadząca miesięcznika Liberté! Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Państwa darowiznom. Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: wspieraj.liberte.pl/magdalena-baran
O wsi myślimy stereotypami, ubieramy ją w rozmaite mity. Te jednak niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, a już na pewno nie opowiadają całej historii, na które osnute są nasze społeczne czy polityczne przekonania. Bo... ani wieś rolnictwem stoi, ani wizją, jaką próbuje się narzucić jej z zewnątrz. O polskiej wsi - jaka jest naprawdę - rozmawiam z prof. Sławomirem Kalinowskim Gość odcinka: Prof. Sławomir Kalinowski - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi. Sekretarz Rady Naukowej IRWiR PAN. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki ubóstwa i poziomu życia na wsi, ekonomii dobrobytu, niepewności dochodów, koncepcji smart villages, a także prekaryzacji ludności wiejskiej. Autor ponad 140 publikacji naukowych, w tym monografii „Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski" (2021, wsp. Łukasz Komorowski i Anna Rosa), „Moja sytuacja w okresie koronawirusa” (2021), „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach” (2015), Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego (2007). Współredaktor naukowy trzech publikacji Bliżej ludzi – programem dla nauk społecznych? (2018), „Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością” (2017), „Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta” (2014). Wiceprezes zarządu Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall, członek Rady Fundacji ROLL-na. W latach 2009-2015 sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania”. Ekspert Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kierownik projektu w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady. Od 2020 r. prowadzi badania nad sytuacją społeczno-ekonomiczną ludności w okresie pandemii COVID-19. Prywatnie folklorysta i choreograf tańca ludowego. Strona domowa www.skalin.pl. Hostini podcastu: Magdalena M. Baran — doktor filozofii, historyk idei, publicystka; adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi etyką rządu. Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji. Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Autorka książek Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Liberté! 2018), Oblicza wojny (Arbitror 2018) i Był sobie kraj. Rozmowy o Polsce (Liberté! 2021). Prowadzi podcast „Jest sobie kraj”. Redaktor prowadząca miesięcznika Liberté! Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Państwa darowiznom. Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: wspieraj.liberte.pl/magdalena-baran

Jest sobie kraj: Kultura więzi - ks. prof. Alfred Wierzbicki gościem Magdaleny M. Baran
2023-04-04 19:30:07

„Potrzebni są ludzie uczciwi wobec siebie i wobec innych, ludzie którym się ufa. Brak zaufania bowiem w obcowaniu z ludźmi czyni społeczeństwo chorym” – pisała niegdyś Maria Ossowska. Dziś, gdy spoglądamy na naszą wspólnotę, najczęściej padają słowa „podział”, „rozdarcie”, „niezgodna”, „konflikt” czy wreszcie tam przeze mnie nielubiane „polsko-polska wojna”. Czy jednak faktycznie jesteśmy aż tak sobie dalecy, czy możemy żywić choć cień nadziei na zmianę? Czy może nadchodzące wybory podzielą nas jeszcze mocniej, tak, że nie znajdziemy wspólnego punktu dla podparcia naszych stóp? Czy potrafimy wyjść poza kakofonie i rozważyć dialog, zdolny do sprawienia – jak chciał Tischner – „prawdziwych rewolucji w życiu ludzi i społeczeństw”? O dialogu, wartościach i zaufaniu rozmawiam z ks. prof. Alfredem Wierzbickim. Gość odcinka: Ks. prof. Alfred Wierzbicki - polski duchowny katolicki, teolog i etyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uczelni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Hostini podcastu: Magdalena M. Baran — doktor filozofii, historyk idei, publicystka; adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi etyką rządu. Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji. Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Autorka książek Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Liberté! 2018), Oblicza wojny (Arbitror 2018) i Był sobie kraj. Rozmowy o Polsce (Liberté! 2021). Prowadzi podcast „Jest sobie kraj”. Redaktor prowadząca miesięcznika Liberté! Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Państwa darowiznom. Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: wspieraj.liberte.pl/magdalena-baran
„Potrzebni są ludzie uczciwi wobec siebie i wobec innych, ludzie którym się ufa. Brak zaufania bowiem w obcowaniu z ludźmi czyni społeczeństwo chorym” – pisała niegdyś Maria Ossowska. Dziś, gdy spoglądamy na naszą wspólnotę, najczęściej padają słowa „podział”, „rozdarcie”, „niezgodna”, „konflikt” czy wreszcie tam przeze mnie nielubiane „polsko-polska wojna”. Czy jednak faktycznie jesteśmy aż tak sobie dalecy, czy możemy żywić choć cień nadziei na zmianę? Czy może nadchodzące wybory podzielą nas jeszcze mocniej, tak, że nie znajdziemy wspólnego punktu dla podparcia naszych stóp? Czy potrafimy wyjść poza kakofonie i rozważyć dialog, zdolny do sprawienia – jak chciał Tischner – „prawdziwych rewolucji w życiu ludzi i społeczeństw”? O dialogu, wartościach i zaufaniu rozmawiam z ks. prof. Alfredem Wierzbickim. Gość odcinka: Ks. prof. Alfred Wierzbicki - polski duchowny katolicki, teolog i etyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uczelni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Hostini podcastu: Magdalena M. Baran — doktor filozofii, historyk idei, publicystka; adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi etyką rządu. Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji. Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Autorka książek Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Liberté! 2018), Oblicza wojny (Arbitror 2018) i Był sobie kraj. Rozmowy o Polsce (Liberté! 2021). Prowadzi podcast „Jest sobie kraj”. Redaktor prowadząca miesięcznika Liberté! Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Państwa darowiznom. Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: wspieraj.liberte.pl/magdalena-baran

Książki z puentą: Co czeka nas na końcu tęczy? Mateusz Mazzini gościem Magdy Melnyk
2023-03-31 17:13:47

Co czeka nas na końcu tęczy? Czy Chilijczykom uda się stworzyć nową umowę społeczną a wraz z nią model w ramach, którego rozwiązanie współczesnych problemów cywilizacyjnych stanie się możliwe? Czy to co obserwujemy dziś w Chile to procesy, które dotarły tu z opóźnieniem czy wręcz odwrotnie, mamy do czynienia z „laboratorium świata przyszłości” Kapuścińskiego? Na te pytania odpowie nam w dzisiejszym odcinku „Książek z puentą” Mateusz Mazzini, autor „Końca tęczy. Chile po Pinochecie”. Obszernego reportażu, który właśnie ukazał się nakładem Wydawnictwa Otwartego w serii Szczeliny. Gorąco zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Gość odcinka Mateusz Mazzini - latynoamerykanista, socjolog, reporter. Stały współpracownik „Gazety Wyborczej", „Polityki" i „Przeglądu". Publikował również w „Washington Post", „Foreign Affairs", „Foreign Policy", „La Repubblica" i „El País". Pisze o krajach Ameryki Łacińskiej, globalnego Południa i Europy Zachodniej. Nominowany do nagrody Grand Press za reportaż prasowy w 2020 r. Absolwent University of Oxford, badacz wizytujący na University College London. Laureat stypendiów Global Media Forum i Balkan Investigative Reporting Network. Jest wykładowcą Collegium Civitas. fot. Mikołaj Starzyński Hostini podcastu: Magda Melnyk — publicystka, analityczka i reportażystka. Redaktor prowadząca portal liberte.pl. Specjalizuje się w obszarze państw hispanojęzycznych, transformacjach ustrojowych, ruchach społecznych i prawach kobiet. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Plusie Minusie”, „Wysokich Obcasach”, portalach „Polityki” i „Newsweeka”. Nakładem wydawnictwa LIBERTÉ! w 2019 roku ukazała się jej książka o nacjonalizmach w Hiszpanii pt. „Dlaczego Hiszpania trzeszczy?”. Właśnie ukazała się jej najnowsza książka "Meksyk, Moja Miłość. Historia Eleny Poniatowskiej". Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: https://wspieraj.liberte.pl/magda-melnyk
Co czeka nas na końcu tęczy? Czy Chilijczykom uda się stworzyć nową umowę społeczną a wraz z nią model w ramach, którego rozwiązanie współczesnych problemów cywilizacyjnych stanie się możliwe? Czy to co obserwujemy dziś w Chile to procesy, które dotarły tu z opóźnieniem czy wręcz odwrotnie, mamy do czynienia z „laboratorium świata przyszłości” Kapuścińskiego? Na te pytania odpowie nam w dzisiejszym odcinku „Książek z puentą” Mateusz Mazzini, autor „Końca tęczy. Chile po Pinochecie”. Obszernego reportażu, który właśnie ukazał się nakładem Wydawnictwa Otwartego w serii Szczeliny. Gorąco zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Gość odcinka Mateusz Mazzini - latynoamerykanista, socjolog, reporter. Stały współpracownik „Gazety Wyborczej", „Polityki" i „Przeglądu". Publikował również w „Washington Post", „Foreign Affairs", „Foreign Policy", „La Repubblica" i „El País". Pisze o krajach Ameryki Łacińskiej, globalnego Południa i Europy Zachodniej. Nominowany do nagrody Grand Press za reportaż prasowy w 2020 r. Absolwent University of Oxford, badacz wizytujący na University College London. Laureat stypendiów Global Media Forum i Balkan Investigative Reporting Network. Jest wykładowcą Collegium Civitas. fot. Mikołaj Starzyński Hostini podcastu: Magda Melnyk — publicystka, analityczka i reportażystka. Redaktor prowadząca portal liberte.pl. Specjalizuje się w obszarze państw hispanojęzycznych, transformacjach ustrojowych, ruchach społecznych i prawach kobiet. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Plusie Minusie”, „Wysokich Obcasach”, portalach „Polityki” i „Newsweeka”. Nakładem wydawnictwa LIBERTÉ! w 2019 roku ukazała się jej książka o nacjonalizmach w Hiszpanii pt. „Dlaczego Hiszpania trzeszczy?”. Właśnie ukazała się jej najnowsza książka "Meksyk, Moja Miłość. Historia Eleny Poniatowskiej". Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na: wspieraj.liberte.pl Jeśli chcesz wesprzeć bezpośrednio autora zapraszamy na: https://wspieraj.liberte.pl/magda-melnyk

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie