Sygnaliści pod ochroną

Sygnalizowanie (po ang. whistleblowing) to ujawnianie informacji lub działań, które są uważane za nielegalne lub nieetyczne. Przypadki niewłaściwego postępowania mogą obejmować zarówno drobne sprawy, jak i poważniejsze formy oszustwa. Bez względu na ich wagę, zgłaszanie nieprawidłowości odgrywa ważną rolę w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach podcastu “Sygnaliści pod ochroną” omawiamy ochronę sygnalistów i implementacji Dyrektywy Europejskiej z bardzo różnych perspektyw. Zapraszamy gościnie i gości, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie whistleblowing’u. Na podcast zaprasza 4Integrity.

Kategorie:
Biznes Edukacja

Odcinki od najnowszych:

#06 - Compliance a ochrona sygnalistów - Bartosz Jagura
2021-08-04 11:00:00

W szóstym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Bartosz Jagura - doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech, współzałożyciel Instytut Compliance, pracownik naukowy działającego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC). Bartosz Jagura opowiada o tym, czy whistleblowing jest elementem compliance oraz jak whistleblowing wpisuje się w „kulturę” compliance. Tłumaczy, czy “kulturę” compliance, w tym whistleblowing, można uznać za nowoczesny sposób zarządzania organizacjami, a także czym, z punktu widzenia compliance jest ochrona sygnalistów w praktyce. Porusza kwestię, która z komórek organizacyjnych powinna być tą, która odbiera zgłoszenia sygnalistów oraz mówi jak Compliance Officerzy mogą przyczyniać się do tego, aby system whistleblowing był efektywny, a nie pozostawał tylko na papierze, zapisany w procedurach firmy? Ponadto komentuje, czy polscy przedsiębiorcy i sektor publiczny powinni czekać na polską ustawę, żeby wdrożyć system do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów, czy może powinni zacząć przygotowywać się już teraz. Sygnalizowanie (po ang. whistleblowing) to ujawnianie informacji lub działań, które są uważane za nielegalne lub nieetyczne. Przypadki niewłaściwego postępowania mogą obejmować zarówno drobne sprawy, jak i poważniejsze formy oszustwa. Bez względu na ich wagę, zgłaszanie nieprawidłowości odgrywa ważną rolę w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach podcastu “Sygnaliści pod ochroną” omawiamy temat ochrony sygnalistów i implementacji Dyrektywy Europejskiej z bardzo różnych perspektyw. Zapraszamy gościnie i gości, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie whistleblowing’u. Na podcast zaprasza serwis 4Integrity.

#05 - Sygnaliści a prawo karne #2 - Paweł Sawicki
2021-07-19 07:00:00

Sygnalizowanie (po ang. whistleblowing) to ujawnianie informacji lub działań, które są uważane za nielegalne lub nieetyczne. Przypadki niewłaściwego postępowania mogą obejmować zarówno drobne sprawy, jak i poważniejsze formy oszustwa. Bez względu na ich wagę, zgłaszanie nieprawidłowości odgrywa ważną rolę w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach podcastu “Sygnaliści pod ochroną” omawiamy temat ochrony sygnalistów i implementacji Dyrektywy Europejskiej z bardzo różnych perspektyw. Zapraszamy gościnie i gości, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie whistleblowing’u. Na podcast zaprasza serwis 4Integrity. W piątym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Paweł Sawicki– adwokat, karnista, partner w kancelarii NGL Legal, gdzie kieruje praktyką prawa karnego gospodarczego, śledztwa zewnętrznego i compliance. Paweł w praktyce. Opowiada o przepisach Dyrektywy, które gwarantują sygnalistom bezkarność w zakresie dokonanych zgłoszeń, włączając w to przysługujące im uprawnienie do żądania umorzenia wszczętego już postępowania np. karnego - czy to oznacza, że w przypadku, gdy zgłoszenie zasługuje na ochronę, nie poniosą oni żadnej odpowiedzialności karnej, nawet jeżeli przy dokonywaniu zgłoszenia naruszyli normy prawa karnego. Porusza kwestię publicznych form wsparcia w zakresie postępowań karnych dla sygnalistów, a także opowiada jakie przesłanki powinno spełnić zgłoszenie, aby mogło zostać uznane za zgodne z prawem. Ponadto komentuje także czy sygnaliści będą chronieni przed odwetem ze strony pracodawców oraz czy przepisy Dyrektywy przewidują również środki ochrony pracodawców przed nieuzasadnionymi zgłoszeniami.

#05 - Sygnaliści a prawo karne #2 - Paweł Sawicki
2021-07-19 07:00:00

Sygnalizowanie (po ang. whistleblowing) to ujawnianie informacji lub działań, które są uważane za nielegalne lub nieetyczne. Przypadki niewłaściwego postępowania mogą obejmować zarówno drobne sprawy, jak i poważniejsze formy oszustwa. Bez względu na ich wagę, zgłaszanie nieprawidłowości odgrywa ważną rolę w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach podcastu “Sygnaliści pod ochroną” omawiamy temat ochrony sygnalistów i implementacji Dyrektywy Europejskiej z bardzo różnych perspektyw. Zapraszamy gościnie i gości, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie whistleblowing’u. Na podcast zaprasza serwis 4Integrity. W piątym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Paweł Sawicki– adwokat, karnista, partner w kancelarii NGL Legal, gdzie kieruje praktyką prawa karnego gospodarczego, śledztwa zewnętrznego i compliance. Paweł w praktyce. Opowiada o przepisach Dyrektywy, które gwarantują sygnalistom bezkarność w zakresie dokonanych zgłoszeń, włączając w to przysługujące im uprawnienie do żądania umorzenia wszczętego już postępowania np. karnego - czy to oznacza, że w przypadku, gdy zgłoszenie zasługuje na ochronę, nie poniosą oni żadnej odpowiedzialności karnej, nawet jeżeli przy dokonywaniu zgłoszenia naruszyli normy prawa karnego. Porusza kwestię publicznych form wsparcia w zakresie postępowań karnych dla sygnalistów, a także opowiada jakie przesłanki powinno spełnić zgłoszenie, aby mogło zostać uznane za zgodne z prawem. Ponadto komentuje także czy sygnaliści będą chronieni przed odwetem ze strony pracodawców oraz czy przepisy Dyrektywy przewidują również środki ochrony pracodawców przed nieuzasadnionymi zgłoszeniami.

#04 - Sygnaliści a prawo karne - Paweł Sawicki
2021-07-08 15:00:00

Sygnalizowanie (po ang. whistleblowing) to ujawnianie informacji lub działań, które są uważane za nielegalne lub nieetyczne. Przypadki niewłaściwego postępowania mogą obejmować zarówno drobne sprawy, jak i poważniejsze formy oszustwa. Bez względu na ich wagę, zgłaszanie nieprawidłowości odgrywa ważną rolę w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach podcastu “Sygnaliści pod ochroną” omawiamy temat ochrony sygnalistów i implementacji Dyrektywy Europejskiej z bardzo różnych perspektyw. Zapraszamy gościnie i gości, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie whistleblowing’u. Na podcast zaprasza serwis 4Integrity. W czwartym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Paweł Sawicki – adwokat, karnista, partner w kancelarii NGL Legal, gdzie kieruje praktyką prawa karnego gospodarczego, śledztwa zewnętrznego i compliance. Paweł Sawicki opowiada, czy przepisy Dyrektywy w odniesieniu do aspektu karnistycznego whistleblowingu będą stanowiły konkurencję, czy też będą jego uzupełnieniem. Tłumaczy, czy w polskim systemie prawa karnego występuje pojęcie sygnalisty, czy polski system prawny przewiduje ochronę karną sygnalistów oraz czy sygnalista jest chroniony w polskim procesie karnym. Mówi o tym, czy są grupy szczególnie chronione, a także, czy w międzynarodowym systemie prawnym istnieją normy prawnokarne chroniące sygnalistów. Porusza kwestię, czy polski system prawa karnego przewiduje konieczność zgłoszenia naruszeń oraz, czy grożą jakieś sankcje za ich niezgłoszenie. Ponadto komentuje, czy nie zachodzi obawa, że powstaną dwie konkurencyjne platformy rozstrzygania.

#03 - Sygnaliści w administracji publicznej - Beata Baran
2021-06-17 10:00:00

W trzecim odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościnią była dr Beata Baran – partnerka w kancelarii Baran Książek Bigaj, radczyni prawna, doktorka nauk prawnych, certyfikowana compliance officer. Beata Baran mówi o tym, czy Dyrektywa Unijna w sprawie sygnalistów znajdzie również zastosowanie do podmiotów administracji publicznej w Polsce, czy w myśl przepisów Dyrektywy podmioty publiczne należą do tych organizacji, które system dla sygnalistów powinny wdrożyć w pierwszej kolejności oraz do jakiego terminu powinno to nastąpić. Komentuje, czy oznacza to, że wszystkie podmioty z zakresu administracji publicznej, zarówno państwowe, jak też samorządowe są obowiązane do tej daty posiadać w swojej strukturze organizacyjnej wdrożone i funkcjonujące systemy dla sygnalistów, a także czy obowiązek ten rozciąga się również na wszelkie jednostki organizacyjne, za pomocą których organizacje publiczne prowadzą działalność gospodarczą. Porusza kwestię korzyści płynących z wdrożenia Dyrektywy oraz czy brak wdrożenia systemu dla sygnalistów może narazić organizację publiczną na dotkliwe sankcje. Tłumaczy czy sygnalista może być pracownikiem organizacji sektora publicznego lub urzędnikiem służby cywilnej. Opowiada, czy podmioty sektora publicznego powinny już teraz zainteresować się narzędziami pozwalającymi na wdrożenie przepisów Dyrektywy oraz czy widzi konieczność przeszkolenia personelu jednostek publicznych w zakresie stosowania Dyrektywy o sygnalistach. Sygnalizowanie (po ang. whistleblowing) to ujawnianie informacji lub działań, które są uważane za nielegalne lub nieetyczne. Przypadki niewłaściwego postępowania mogą obejmować zarówno drobne sprawy, jak i poważniejsze formy oszustwa. Bez względu na ich wagę, zgłaszanie nieprawidłowości odgrywa ważną rolę w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach podcastu “Sygnaliści pod ochroną” omawiamy temat ochrony sygnalistów i implementacji Dyrektywy Europejskiej z bardzo różnych perspektyw. Zapraszamy gościnie i gości, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie whistleblowing’u. Na podcast zaprasza serwis 4Integrity.

#02 - Jakie są założenia, ramy i skutki dyrektywy o sygnalistach? - Marcin Waszak
2021-05-19 12:00:00

Sygnalizowanie (po ang. whistleblowing) to ujawnianie informacji lub działań, które są uważane za nielegalne lub nieetyczne. Przypadki niewłaściwego postępowania mogą obejmować zarówno drobne sprawy, jak i poważniejsze formy oszustwa. Bez względu na ich wagę, zgłaszanie nieprawidłowości odgrywa ważną rolę w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach podcastu “Sygnaliści pod ochroną” omawiamy temat ochrony sygnalistów i implementacji Dyrektywy Europejskiej z bardzo różnych perspektyw. Zapraszamy gościnie i gości, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie whistleblowing’u. Na podcast zaprasza serwis 4Integrity. W drugim odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Marcin Waszak – project manager w Fundacji Batorego, Forum Idei. Marcin Waszak mówi jakie widoczne zmiany w sektorze publicznym i prywatnym spowoduje Dyrektywa oraz kogo dokładnie obejmuje. Tłumaczy kto, według dyrektywy, powinien zająć się zgłoszeniami od sygnalistów, a także dlaczego ochrona sygnalistów może być ważna z perspektywy sektora publicznego. Opowiada, dlaczego dostosowanie sektora publicznego do wymogów dyrektywy może stanowić wyzwanie oraz jakie są najlepsze praktyki międzynarodowe w zakresie ochrony sygnalistów. Ponadto porusza również kwestie jak powinna i jak będzie wyglądać współpraca między instytucjami europejskimi i krajowymi. 

#01 - Kim jest sygnalista? - Marcin Waszak
2021-05-17 10:00:00

Kim jest sygnalista, kim są sygnaliści? O tym rozmawiam z Marcinem Waszakiem z Fundacji Batorego. Najprostsza odpowiedź to - sygnalista to zatroskany obywatel, który myśli nie tylko o swoich potrzebach czy też interesach, ale stara się też chronić interes wspólny, dobro społeczeństwa, miejsce pracy w którym pracuje, koleżanki i kolegów z pracy. Sygnalista nie boi się zasygnalizować ryzyko nadużyć, które mogą zagrozić innym. Sygnalista ma odwagę przeciwstawić się złu, które się dzieje. Sygnalizowanie (po ang. whistleblowing) to ujawnianie informacji lub działań, które są uważane za nielegalne lub nieetyczne. Przypadki niewłaściwego postępowania mogą obejmować zarówno drobne sprawy, jak i poważniejsze formy oszustwa. Bez względu na ich wagę, zgłaszanie nieprawidłowości odgrywa ważną rolę w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach podcastu “Sygnaliści pod ochroną” omawiamy temat ochrony sygnalistów i implementacji Dyrektywy Europejskiej z bardzo różnych perspektyw. Zapraszamy gościnie i gości, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie whistleblowing’u. Na podcast zaprasza serwis 4Integrity. W pierwszym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Marcin Waszak – project manager w Fundacji Batorego, Forum Idei. Marcin Waszak definiuje pojęcie sygnalisty oraz wyjaśnia, dlaczego właśnie teraz jest ważne, aby temat ochrony sygnalistów był obecny w dyskursie publicznym. Tłumaczy, kiedy sygnaliści zostają objęci ochroną prawną, a także czym jest „dobra wiara” w kontekście sygnalistów. Mówi, dlaczego Fundacja Batorego zajmuje się tym tematem oraz porusza kwestie kontrowersji wokół „sygnalizowania” oraz ich przełożenia na wdrożenie Dyrektywy. 

O czym będzie ten podcast i dlaczego warto go słuchać?
2021-04-21 12:00:00

Sygnalizowanie (po ang. whistleblowing) to ujawnianie informacji lub działań, które są uważane za nielegalne lub nieetyczne. W ramach podcastu “Sygnaliści pod ochroną” omawiamy ochronę sygnalistów i implementacji Dyrektywy Europejskiej z bardzo różnych perspektyw. Zapraszamy gościnie i gości, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie whistleblowing’u. Na podcast w imieniu firmy 4Integrity zaprasza Kamila Kurkowska.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie