Bezpieczniej w biznesie

Bezpieczniej w biznesie to podcast dla osób funkcjonujących w świecie biznesu, a więc przedsiębiorców, menadżerów oraz pracowników. Poruszane są w nim tematy dotyczące zarówno bezpieczeństwa przedsiębiorstwa (organizacji), jak i jednostki. Z publikowanych tutaj materiałów dowiesz się jak skutecznie minimalizować ryzyko w swojej firmie oraz co zrobić by poczuć się bezpieczniej - nie tylko w biznesie.
Jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką, to serdecznie zaprasza do słuchania. Zaprasza także na mój blog poświęcony tematyce bezpieczeństwa: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

12. Sygnaliści - kim są, skąd się wzięli, i dlaczego wkrótce będą „gorącym tematem”
2022-01-12 07:00:02

Temat sygnalistów w ostatnich miesiącach zyskał bardzo na popularności. Wszystko za sprawą europejskiej dyrektywy o ochronie sygnalistów. O ile jak dotąd zapisy dyrektywy nie zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego, nie ulega wątpliwości, że wcześniej czy później do tego dojdzie, a co za tym idzie: wiele firm oraz podmiotów publicznych będzie musiało posiadać systemy dla sygnalistów i chronić osoby, które zdecydują się na zgłoszenie nieprawidłowości swojej organizacji. Ten odcinek stanowi ogólne wprowadzenie do tematyki sygnalizowania o nieprawidłowościach (whistleblowingu). Szczegółowy zakres poruszanych zagadnień znajdziesz poniżej w spisie treści. Spis treści odcinka: (1.12) Sygnaliści – kim są (whistleblower) (2.44) Akty prawne a sygnaliści w Polsce (4.20) Definicja sygnalisty (kto może zostać sygnalistą) (4.58) Dobra wola (dobra wiara) jako warunek uzyskania statusu sygnalisty (6.00) Społeczny wymiar problematyki sygnalistów (sygnalista vs. donosiciel – jak ich odróżnić) (9.08) Ograniczony katalog naruszeń prawa, których zgłoszenie pozwala uzyskać status sygnalisty (9.46) Whistleblowing nie dotyczy tylko naruszeń prawa (10.37) Historia idei whistleblowingu (prawo qui tam, Esek Hopkins, Ralph Nader, regulacje prawne: False Claim Act, Whistleblower Protection Act, whistleblowing w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, europejska dyrektywa o ochronie sygnalistów, polska ustawa o ochronie sygnalistów/ osób zgłaszających naruszenia prawa) (17.30) Jakich organizacji będzie dotyczyło prawo ochrony sygnalistów (18.24) Korzyści płynące ze skutecznego systemu dla sygnalistów: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/2021/11/01/dlaczego-warto-wdrozyc-system-dla-sygnalistow-system-whistleblowingowy/ (19.03) Przyszłość idei whistleblowingu, czyli dlaczego warto zainteresować się tematem sygnalistów Jeśli chcesz znaleźć więcej materiałów poświęconych tematyce sygnalistów oraz bezpieczeństwu organizacji i jednostki koniecznie zajrzyj pod te adresy: Strona bloga (dłuższe wpisy): https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/ LinkedIn (krótsze, ale częściej publikowane wpisy): https://www.linkedin.com/in/dawid-mrowiec-b2303a155/ Jak mogę Ci pomóc: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/bsecure/
Temat sygnalistów w ostatnich miesiącach zyskał bardzo na popularności. Wszystko za sprawą europejskiej dyrektywy o ochronie sygnalistów. O ile jak dotąd zapisy dyrektywy nie zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego, nie ulega wątpliwości, że wcześniej czy później do tego dojdzie, a co za tym idzie: wiele firm oraz podmiotów publicznych będzie musiało posiadać systemy dla sygnalistów i chronić osoby, które zdecydują się na zgłoszenie nieprawidłowości swojej organizacji.
Ten odcinek stanowi ogólne wprowadzenie do tematyki sygnalizowania o nieprawidłowościach (whistleblowingu). Szczegółowy zakres poruszanych zagadnień znajdziesz poniżej w spisie treści.

Spis treści odcinka:
(1.12) Sygnaliści – kim są (whistleblower)
(2.44) Akty prawne a sygnaliści w Polsce
(4.20) Definicja sygnalisty (kto może zostać sygnalistą)
(4.58) Dobra wola (dobra wiara) jako warunek uzyskania statusu sygnalisty
(6.00) Społeczny wymiar problematyki sygnalistów (sygnalista vs. donosiciel – jak ich odróżnić)
(9.08) Ograniczony katalog naruszeń prawa, których zgłoszenie pozwala uzyskać status sygnalisty
(9.46) Whistleblowing nie dotyczy tylko naruszeń prawa
(10.37) Historia idei whistleblowingu (prawo qui tam, Esek Hopkins, Ralph Nader, regulacje prawne: False Claim Act, Whistleblower Protection Act, whistleblowing w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, europejska dyrektywa o ochronie sygnalistów, polska ustawa o ochronie sygnalistów/ osób zgłaszających naruszenia prawa)
(17.30) Jakich organizacji będzie dotyczyło prawo ochrony sygnalistów
(18.24) Korzyści płynące ze skutecznego systemu dla sygnalistów: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/2021/11/01/dlaczego-warto-wdrozyc-system-dla-sygnalistow-system-whistleblowingowy/
(19.03) Przyszłość idei whistleblowingu, czyli dlaczego warto zainteresować się tematem sygnalistów

Jeśli chcesz znaleźć więcej materiałów poświęconych tematyce sygnalistów oraz bezpieczeństwu organizacji i jednostki koniecznie zajrzyj pod te adresy:
Strona bloga (dłuższe wpisy): https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/
LinkedIn (krótsze, ale częściej publikowane wpisy): https://www.linkedin.com/in/dawid-mrowiec-b2303a155/
Jak mogę Ci pomóc: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/bsecure/

11. Zagrożenia związane z nielojalnością pracowników
2021-09-15 07:00:19

(1.23) Charakterystyka pracownika nielojalnego (3.47) Między lojalnością a nielojalnością (4.27) Ujęcia pracowniczej nielojalności (zachowania nieetyczne, anomia pracownicza, nadużycia w przedsiębiorstwie, patologie w firmie, dewiacje w miejscu pracy) (5.30) Zagrożenia związane z nielojalnością pracowników (kradzież, przywłaszczenie i sprzeniewierzenie składników majątkowych przedsiębiorstwa, oszustwo, sabotaż i zachowania kontrproduktywne, szpiegostwo gospodarcze, karalna niegospodarność, kradzież czasu pracy, korupcja, fałszowanie dokumentacji, cybernadużycia) (10.35) Jakie firmy są najbardziej zagrożone (11.33) Najbardziej zagrożone branże (12.06) Koszty nielojalności pracowniczej Wartościowe raporty dotyczące nadużyć w organizacji: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/mapa-zrodel-wiedzy/ (14.15) Nielojalność pracowników jako temat tabu (14.52) Jak radzić sobie z problemem pracowniczej nielojalności Strona bloga: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/ Jak mogę Ci pomóc: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/bsecure/
(1.23) Charakterystyka pracownika nielojalnego
(3.47) Między lojalnością a nielojalnością
(4.27) Ujęcia pracowniczej nielojalności (zachowania nieetyczne, anomia pracownicza, nadużycia w przedsiębiorstwie, patologie w firmie, dewiacje w miejscu pracy)
(5.30) Zagrożenia związane z nielojalnością pracowników (kradzież, przywłaszczenie i sprzeniewierzenie składników majątkowych przedsiębiorstwa, oszustwo, sabotaż i zachowania kontrproduktywne, szpiegostwo gospodarcze, karalna niegospodarność, kradzież czasu pracy, korupcja, fałszowanie dokumentacji, cybernadużycia)
(10.35) Jakie firmy są najbardziej zagrożone
(11.33) Najbardziej zagrożone branże
(12.06) Koszty nielojalności pracowniczej
Wartościowe raporty dotyczące nadużyć w organizacji: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/mapa-zrodel-wiedzy/
(14.15) Nielojalność pracowników jako temat tabu
(14.52) Jak radzić sobie z problemem pracowniczej nielojalności
Strona bloga: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/
Jak mogę Ci pomóc: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/bsecure/

10. Informacyjne zagrożenia dla przedsiębiorstwa i ich identyfikacja
2021-09-01 21:56:48

(0.01) Wprowadzenie – społeczeństwo informacyjne (1.32) Ramy odcinka (2.12) Role informacji we współczesnym przedsiębiorstwie (6.00) Wpływ technologii na bezpieczeństwo informacji (7.50) Zarządzanie ryzykiem jako podstawa starań o bezpieczeństwo informacji (8.09) Identyfikacja zagrożeń jako kluczowy element zarządzania ryzykiem (8.42) Definicja zagrożeń informacyjnych (9.10) Dwa podejścia do identyfikacji zagrożeń (podejście zasobowe, podejście procesowe) (11.38) Łączenie podejść zasobowego i procesowego (13.08) Źródła informacji o zagrożeniach (informacyjnych) (17.04) Łączenie źródeł informacji o zagrożeniach (17.16) Problem z identyfikacją starych zagrożeń (18.30) Jak identyfikować przyszłe (nowe) zagrożenia (19.18) Wykorzystanie metafor do identyfikacji nowych zagrożeń (20.00) Kultura jako płaszczyzna identyfikacji zagrożeń przyszłości (20.50) Zagrożenia wynikające z wyzwań współczesności (25.00) Podsumowanie Blog B-secure: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/
(0.01) Wprowadzenie – społeczeństwo informacyjne
(1.32) Ramy odcinka
(2.12) Role informacji we współczesnym przedsiębiorstwie
(6.00) Wpływ technologii na bezpieczeństwo informacji
(7.50) Zarządzanie ryzykiem jako podstawa starań o bezpieczeństwo informacji
(8.09) Identyfikacja zagrożeń jako kluczowy element zarządzania ryzykiem
(8.42) Definicja zagrożeń informacyjnych
(9.10) Dwa podejścia do identyfikacji zagrożeń (podejście zasobowe, podejście procesowe)
(11.38) Łączenie podejść zasobowego i procesowego
(13.08) Źródła informacji o zagrożeniach (informacyjnych)
(17.04) Łączenie źródeł informacji o zagrożeniach
(17.16) Problem z identyfikacją starych zagrożeń
(18.30) Jak identyfikować przyszłe (nowe) zagrożenia
(19.18) Wykorzystanie metafor do identyfikacji nowych zagrożeń
(20.00) Kultura jako płaszczyzna identyfikacji zagrożeń przyszłości
(20.50) Zagrożenia wynikające z wyzwań współczesności
(25.00) Podsumowanie
Blog B-secure: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/

9. Silny wiatr - jak nam zagraża i jak się przed nim chronić
2021-08-18 07:00:17

Spis treści odcinka: (0.32) Rodzaje silnych wiatrów i związane z nimi niebezpieczeństwa (1.45) Przewidywanie nadejście silnego wiatru (2.07) Najbezpieczniejsze miejsce do przetrwania silnego wiatru (2.16) Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia (3.26) Jak zachować się podczas wichury bądź huraganu (4.46) Zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na zewnątrz (7.13) Postepowanie po ustąpieniu silnego wiatru
Spis treści odcinka:
(0.32) Rodzaje silnych wiatrów i związane z nimi niebezpieczeństwa
(1.45) Przewidywanie nadejście silnego wiatru
(2.07) Najbezpieczniejsze miejsce do przetrwania silnego wiatru
(2.16) Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia
(3.26) Jak zachować się podczas wichury bądź huraganu
(4.46) Zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na zewnątrz
(7.13) Postepowanie po ustąpieniu silnego wiatru

8. Burza - jak nam zagraża i jak się przed nią chronić
2021-07-28 07:00:13

(0.36) Czym jest burza i jakie niebezpieczeństwa ze sobą niesie (1.40) Konsekwencje porażenia piorunem (2.00) Rodzaje burz Artykuł na temat rodzajów burz: https://lowcyburz.pl/2011/08/17/rodzaje-burz/ (2.52) Główne czynniki ryzyka w czasie burzy (3.12) Kluczowa zasada bezpieczeństwa (3.30) Kluczowa umiejętność ochrony przed burzą – identyfikacja sygnałów świadczących o nadejściu burzy (4.22) Szacowanie odległości burzy od miejsca, w którym się znajdujemy (5.52) Główne zasady bezpieczeństwa w zależności od tego gdzie burza nas zastała (5.45) Przetrwanie burzy w domu (8.30) Burza poza domem (w lesie, na otwartej przestrzeni, na wodzie, w samochodzie, w górach) (14.48) Postępowanie po przejściu burzy (15.43) Pierwsza pomoc w przypadku porażenia piorunem Blog B-secure: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/
(0.36) Czym jest burza i jakie niebezpieczeństwa ze sobą niesie
(1.40) Konsekwencje porażenia piorunem
(2.00) Rodzaje burz
Artykuł na temat rodzajów burz: https://lowcyburz.pl/2011/08/17/rodzaje-burz/
(2.52) Główne czynniki ryzyka w czasie burzy
(3.12) Kluczowa zasada bezpieczeństwa
(3.30) Kluczowa umiejętność ochrony przed burzą – identyfikacja sygnałów świadczących o nadejściu burzy
(4.22) Szacowanie odległości burzy od miejsca, w którym się znajdujemy
(5.52) Główne zasady bezpieczeństwa w zależności od tego gdzie burza nas zastała
(5.45) Przetrwanie burzy w domu
(8.30) Burza poza domem (w lesie, na otwartej przestrzeni, na wodzie, w samochodzie, w górach)
(14.48) Postępowanie po przejściu burzy
(15.43) Pierwsza pomoc w przypadku porażenia piorunem
Blog B-secure: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/

7. Upał - jak nam zagraża i jak się przed nim chronić
2021-07-14 07:00:03

(0.13) Czym jest upał. (0.30) Zagrożenia dla organizmu związane z upałem oraz kluczowe zasady pierwszej pomocy. (6.50) Jak chronić się przed upałem – przygotowanie mieszkania. (8.10) Ogólne prewencyjne działania na czas upału. (10.00) Kwestia nawodnienia. Jak samemu przygotować napój izotoniczny: https://www.youtube.com/watch?v=j-RV7kBzskI (10.22) Jedzenie w czasie upałów. (10.43) Przyjmowanie leków a upały. (11.20) Troska o dzieci i osoby starsze. (12.10) Wyrozumiałość dla siebie oraz wyczulenie na sygnały alarmowe wysyłane przez organizm.
(0.13) Czym jest upał.
(0.30) Zagrożenia dla organizmu związane z upałem oraz kluczowe zasady pierwszej pomocy.
(6.50) Jak chronić się przed upałem – przygotowanie mieszkania.
(8.10) Ogólne prewencyjne działania na czas upału.
(10.00) Kwestia nawodnienia.
Jak samemu przygotować napój izotoniczny: https://www.youtube.com/watch?v=j-RV7kBzskI
(10.22) Jedzenie w czasie upałów.
(10.43) Przyjmowanie leków a upały.
(11.20) Troska o dzieci i osoby starsze.
(12.10) Wyrozumiałość dla siebie oraz wyczulenie na sygnały alarmowe wysyłane przez organizm.

6. Kod nieśmiertelności - jak żyć dłużej
2021-06-23 07:00:06

(1.06) Biologiczne przetrwanie jako podstawa bezpieczeństwa jednostki (1.29) Oczekiwana długość trwania życia na świecie i w Polsce (4.23) Jak długiego wieku życia możemy się spodziewać (5.05) Co kryje się pod hasłem „wydłużenie życia” (6.08) Model zdrowia – jakie elementy wpływają na zdrowie człowieka (7.29) Jak długo może żyć człowiek i dlaczego umiera (7.52) Strategia umożliwiająca dłuższe życie (8.51) Ścieżka pierwsza – zabezpiecz się przed tym co powszechnie zabija ludzi Wpisy na temat stresu: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/category/stres/ Strona firmy: https://bsecure.pl/ (14.40) Ścieżka druga - jak radzić sobie z pozazdrowotnymi zagrożeniami Artykuł o świadomości sytuacyjnej: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/2017/08/18/swiadomosc-sytuacyjna-czyli-jak-zwiekszyc-swoje-codzienne-bezpieczenstwo-nie-tylko-w-biznesie/ Wpisy w tematyce bezpieczeństwa osobistego: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/category/bezpieczenstwo-osobiste/ (16.14) Ścieżka trzecia – wdrożenie do swojego życia elementów wpływających na długowieczność (34.23) Podsumowanie
(1.06) Biologiczne przetrwanie jako podstawa bezpieczeństwa jednostki
(1.29) Oczekiwana długość trwania życia na świecie i w Polsce
(4.23) Jak długiego wieku życia możemy się spodziewać
(5.05) Co kryje się pod hasłem „wydłużenie życia”
(6.08) Model zdrowia – jakie elementy wpływają na zdrowie człowieka
(7.29) Jak długo może żyć człowiek i dlaczego umiera
(7.52) Strategia umożliwiająca dłuższe życie
(8.51) Ścieżka pierwsza – zabezpiecz się przed tym co powszechnie zabija ludzi
Wpisy na temat stresu: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/category/stres/
Strona firmy: https://bsecure.pl/
(14.40) Ścieżka druga - jak radzić sobie z pozazdrowotnymi zagrożeniami
Artykuł o świadomości sytuacyjnej: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/2017/08/18/swiadomosc-sytuacyjna-czyli-jak-zwiekszyc-swoje-codzienne-bezpieczenstwo-nie-tylko-w-biznesie/
Wpisy w tematyce bezpieczeństwa osobistego: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/category/bezpieczenstwo-osobiste/
(16.14) Ścieżka trzecia – wdrożenie do swojego życia elementów wpływających na długowieczność
(34.23) Podsumowanie

5. Potrzeba i poczucie bezpieczenstwa
2021-06-09 07:00:11

W odcinku omawiam tematykę potrzeby bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa, a także to jak te dwa elementy wpływają na działania w dziedzinie bezpieczeństwa w kontekście jednostki i przedsiębiorstwa. Ten odcinek ma charakter uniwersalny, a więc dotyczy bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa organizacji. Spis treści: (0.25) Czym są potrzeby. (1.31) Potrzeby bezpieczeństwa w ujęciu psychologii. (4.06) Jak rozumieć potrzebę bezpieczeństwa. (6.43) Znaczenie potrzeby bezpieczeństwa dla praktyki. (7.20) Czym jest poczucie bezpieczeństwa. (8.05) Problemy związany z poczuciem bezpieczeństwa. (8.26) Cztery możliwe sytuacje związane z poczuciem bezpieczeństwa. (9.42) Zmienność poczucia bezpieczeństwa. (11.00) Potrzeba i poczucie bezpieczeństwa a zarządzanie bezpieczeństwem organizacji. (16.29) Praktyczne podsumowanie. Adres e-mail: dawid.mrowiec@bsecure.pl Blog: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/ Strona: https://bsecure.pl/
W odcinku omawiam tematykę potrzeby bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa, a także to jak te dwa elementy wpływają na działania w dziedzinie bezpieczeństwa w kontekście jednostki i przedsiębiorstwa. Ten odcinek ma charakter uniwersalny, a więc dotyczy bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa organizacji.
Spis treści:
(0.25) Czym są potrzeby.
(1.31) Potrzeby bezpieczeństwa w ujęciu psychologii.
(4.06) Jak rozumieć potrzebę bezpieczeństwa.
(6.43) Znaczenie potrzeby bezpieczeństwa dla praktyki.
(7.20) Czym jest poczucie bezpieczeństwa.
(8.05) Problemy związany z poczuciem bezpieczeństwa.
(8.26) Cztery możliwe sytuacje związane z poczuciem bezpieczeństwa.
(9.42) Zmienność poczucia bezpieczeństwa.
(11.00) Potrzeba i poczucie bezpieczeństwa a zarządzanie bezpieczeństwem organizacji.
(16.29) Praktyczne podsumowanie.

Adres e-mail: dawid.mrowiec@bsecure.pl
Blog: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/
Strona: https://bsecure.pl/

4. Jak uchronić firmę przed upadkiem
2021-05-26 07:00:16

Czy można uchronić firmę przed upadkiem? W wielu przypadkach jak najbardziej tak! Największe szanse na wydłużenie życia naszego przedsiębiorstwa daje świadome i rozsądne podejście do szeroko rozumianego zarządzania - już od momentu założenia firmy. Z tego odcinka dowiesz się jak żyją i umierają przedsiębiorstwa oraz jakie zagrożenia najczęściej prowadzą w Polsce do upadku firmy. Dowiesz się również na co zwrócić szczególną uwagę, aby zwiększyć szanse na sukces swojej organizacji. ---------------- Spis treści: (0.45) Dane dotyczące upadków firm w Polsce. Mapka z najstarszymi firmami w Europie: https://www.instagram.com/p/CEwzA7TAG2c/?utm_source=ig_embed (2.00) Modele cyklu życia. (4.28) Fazy cyklu życia (sumaryczny model cyklu życia organizacji). (7.13) Jak przebiega rozwój przedsiębiorstwa, czyli przejścia do kolejnych faz cyklu życia. (9.32) Organizacyjne i środowiskowe czynniki zwiększające szanse przedsiębiorstwa na sukces. (13.15) Główne zagrożenia prowadzące do upadku przedsiębiorstw w Polsce. Wpis na blogu o przyczynach kryzysów i upadłości firm: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/2020/02/24/przyczyny-kryzysow-i-upadlosci-firm/ (15.45) Największe wyzwania i problemy związane z fazą przedsiębiorczości (pierwszą fazą cyklu życia przedsiębiorstwa). (19.24) Wskazówki jak ograniczyć ryzyko upadku przedsiębiorstwa. --------------------------------------------------------------------------------- Po więcej wiedzy na temat bezpieczeństwa przedsiębiorstwa zapraszam na bloga: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/ --------------------------------------------------- Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem organizacji - zapraszam na stronę: https://bsecure.pl/ ----------------------------------------------------------------------- Jeśli masz jakieś pomysły, pytania lub po prostu chcesz podzielić się opinią na temat podcastu Bezpieczniej w biznesie - pisz śmiało na dawid.mrowiec@bsecure.pl
Czy można uchronić firmę przed upadkiem? W wielu przypadkach jak najbardziej tak! Największe szanse na wydłużenie życia naszego przedsiębiorstwa daje świadome i rozsądne podejście do szeroko rozumianego zarządzania - już od momentu założenia firmy. Z tego odcinka dowiesz się jak żyją i umierają przedsiębiorstwa oraz jakie zagrożenia najczęściej prowadzą w Polsce do upadku firmy. Dowiesz się również na co zwrócić szczególną uwagę, aby zwiększyć szanse na sukces swojej organizacji.
----------------
Spis treści:
(0.45) Dane dotyczące upadków firm w Polsce.
Mapka z najstarszymi firmami w Europie: https://www.instagram.com/p/CEwzA7TAG2c/?utm_source=ig_embed
(2.00) Modele cyklu życia.
(4.28) Fazy cyklu życia (sumaryczny model cyklu życia organizacji).
(7.13) Jak przebiega rozwój przedsiębiorstwa, czyli przejścia do kolejnych faz cyklu życia.
(9.32) Organizacyjne i środowiskowe czynniki zwiększające szanse przedsiębiorstwa na sukces.
(13.15) Główne zagrożenia prowadzące do upadku przedsiębiorstw w Polsce.
Wpis na blogu o przyczynach kryzysów i upadłości firm: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/index.php/2020/02/24/przyczyny-kryzysow-i-upadlosci-firm/
(15.45) Największe wyzwania i problemy związane z fazą przedsiębiorczości (pierwszą fazą cyklu życia przedsiębiorstwa).
(19.24) Wskazówki jak ograniczyć ryzyko upadku przedsiębiorstwa.
---------------------------------------------------------------------------------
Po więcej wiedzy na temat bezpieczeństwa przedsiębiorstwa zapraszam na bloga: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/
---------------------------------------------------
Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem organizacji - zapraszam na stronę: https://bsecure.pl/
-----------------------------------------------------------------------
Jeśli masz jakieś pomysły, pytania lub po prostu chcesz podzielić się opinią na temat podcastu Bezpieczniej w biznesie - pisz śmiało na dawid.mrowiec@bsecure.pl

3. Bezpieczeństwo osobiste - czym jest i co się na nie składa
2021-05-12 07:00:16

W dzisiejszym odcinku wyjaśniam czym jest bezpieczeństwo osobiste, jaką rolę pełni w naszym życiu i co się na nie składa. Odcinek ma na celu także wprowadzenie w tematykę podejmowaną w ramach ścieżki bezpieczeństwo jednostki. Spis treści: (0.58) Po co w ogóle zajmować się bezpieczeństwem jednostki gdy na jej straży stoi państwo. (3.33) Znaczenie bezpieczeństwa osobistego w naszym życiu. (4.14) Co składa się na bezpieczeństwo osobiste (jednostkowe) – piramida celów. (6.25) Krótka definicja bezpieczeństwa osobistego. (6.38) Jak troszczyć się o bezpieczeństwo jednostkowe (osobiste). (9.05) Przykładowe problemy jakie będziemy poruszać w ramach ścieżki bezpieczeństwo jednostki. Więcej o bezpieczeństwie jednostki i przedsiębiorstwa znajdziesz na: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/
W dzisiejszym odcinku wyjaśniam czym jest bezpieczeństwo osobiste, jaką rolę pełni w naszym życiu i co się na nie składa. Odcinek ma na celu także wprowadzenie w tematykę podejmowaną w ramach ścieżki bezpieczeństwo jednostki.
Spis treści:
(0.58) Po co w ogóle zajmować się bezpieczeństwem jednostki gdy na jej straży stoi państwo.
(3.33) Znaczenie bezpieczeństwa osobistego w naszym życiu.
(4.14) Co składa się na bezpieczeństwo osobiste (jednostkowe) – piramida celów.
(6.25) Krótka definicja bezpieczeństwa osobistego.
(6.38) Jak troszczyć się o bezpieczeństwo jednostkowe (osobiste).
(9.05) Przykładowe problemy jakie będziemy poruszać w ramach ścieżki bezpieczeństwo jednostki.

Więcej o bezpieczeństwie jednostki i przedsiębiorstwa znajdziesz na: https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie