„Czas to miłość”. Rozmowy o kard. Stefanie Wyszyńskim

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Odcinki od najnowszych:

„Europa jaką widział Prymas” Rozmowa z ks. prof. dr hab. Henrykiem Skorowskim
2021-06-09 11:44:48

Przyglądając się postaci Prymasa Tysiąclecia nie sposób pominąć odegranej przez niego roli politycznej. Nazwany “wielkim działaczem zza żelaznej kurtyny”, zestawiany jest z takimi nazwiskami jak Adenauer, de Gasperi czy Schuman. Jaki wpływ miał Kardynał na kształt obecnej Unii Europejskiej? Czy jego wizja Europy mającej odzyskać autorytet poprzez Ewangelię została zrealizowana? Na te i wiele innych pytań odpowiada ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski . „Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego . Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW . --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

Przyglądając się postaci Prymasa Tysiąclecia nie sposób pominąć odegranej przez niego roli politycznej. Nazwany “wielkim działaczem zza żelaznej kurtyny”, zestawiany jest z takimi nazwiskami jak Adenauer, de Gasperi czy Schuman. Jaki wpływ miał Kardynał na kształt obecnej Unii Europejskiej? Czy jego wizja Europy mającej odzyskać autorytet poprzez Ewangelię została zrealizowana? Na te i wiele innych pytań odpowiada ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski.

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

„Wielka Nowenna i Milenium Chrztu Polski. Najważniejszy program Prymasa Wyszyńskiego” cz.2. Rozmowa z ks. dr hab. Rafałem Bednarczykiem, prof. ucz.
2021-06-09 10:41:15

Druga część audycji poświęconej tematowi, jakim są obchody Milenium Chrztu Polski. Jak wyglądało samo wydarzenie? Na czym polegała "walka nad rządem dusz w narodzie"? Czy oczekiwania Prymasa wobec efektów końcowych Milenium zostały spełnione? Opowiada o tym ks. dr hab. Rafał Bednarczyk , prof. uczelni.  „Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego . Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW . --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

Druga część audycji poświęconej tematowi, jakim są obchody Milenium Chrztu Polski. Jak wyglądało samo wydarzenie? Na czym polegała "walka nad rządem dusz w narodzie"? Czy oczekiwania Prymasa wobec efektów końcowych Milenium zostały spełnione? Opowiada o tym ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, prof. uczelni. 

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

„Wielka Nowenna i Milenium Chrztu Polski. Najważniejszy program Prymasa Wyszyńskiego” cz.1. Rozmowa z ks. prof. ucz. dr hab. Rafałem Bednarczykiem
2021-05-20 14:51:33

Obchody Milenium Chrztu Polski i lata przygotowań do nich, zwane Wielką Nowenną były jednym z najważniejszych okresów w życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego. W pierwszej części rozmowy ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, prof. ucz. przybliża, jak wyglądały etapy programu przygotowawczego, jakie Prymas napotkał przeszkody w jego realizacji i na co kładł największy nacisk w duchowej odnowie Polaków. „Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW . --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

Obchody Milenium Chrztu Polski i lata przygotowań do nich, zwane Wielką Nowenną były jednym z najważniejszych okresów w życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego. W pierwszej części rozmowy ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, prof. ucz. przybliża, jak wyglądały etapy programu przygotowawczego, jakie Prymas napotkał przeszkody w jego realizacji i na co kładł największy nacisk w duchowej odnowie Polaków.

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW.
--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

„Per Mariam Soli Deo. Jak i dlaczego?” Rozmowa z ks. dr hab. Grzegorzem Bartosikiem, prof. ucz.
2021-05-20 14:16:35

Na przestrzeni lat kardynał Stefan Wyszyński wiele razy odczuwał wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Pokładał też ogromną wiarę w obietnicy, którą Matka Boża dała w Fatimie w 1917 roku. O tym, jaką rolę pełniła ta relacja w życiu Prymasa i jakie były jej owoce, opowiada ks. dr hab. Grzegorz Bartosik, prof. ucz . „Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW . --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

Na przestrzeni lat kardynał Stefan Wyszyński wiele razy odczuwał wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Pokładał też ogromną wiarę w obietnicy, którą Matka Boża dała w Fatimie w 1917 roku. O tym, jaką rolę pełniła ta relacja w życiu Prymasa i jakie były jej owoce, opowiada ks. dr hab. Grzegorz Bartosik, prof. ucz.

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW.


--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

„Druh Stefan Wyszyński - harcerz służący Bogu i Polsce” Rozmowa z ks. dr hab. Józefem Łupińskim, prof. ucz.
2021-05-07 08:56:25

Chcąc „służyć ojczyźnie do krwi ostatniej z żył”, młody Stefan Wyszyński wstąpił w skautowe szeregi. O tym jak wyglądała jego służba oraz jaką rolę odegrała w kształtowaniu umysłu i wartości przyszłego Prymasa Polski opowiada ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. ucz . „Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego . Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW . --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

Chcąc „służyć ojczyźnie do krwi ostatniej z żył”, młody Stefan Wyszyński wstąpił w skautowe szeregi. O tym jak wyglądała jego służba oraz jaką rolę odegrała w kształtowaniu umysłu i wartości przyszłego Prymasa Polski opowiada ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. ucz.

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW.


--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

„Ks. Stefan Wyszyński – dziennikarz i publicysta” Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Laskowską, prof. ucz.
2021-05-06 09:27:47

Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, nie obce były Kardynałowi dziennikarstwo i publicystyka . Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. ucz.  odkrywa przed słuchaczami tę mało znaną sferę życia Prymasa, opowiadając nie tylko o tym co pisał i gdzie publikował, ale również jak wyglądało Jego przygotowanie merytoryczne i duchowe do wykonywania dziennikarskich obowiązków. „Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego . Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW . --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, nie obce były Kardynałowi dziennikarstwo i publicystyka. Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. ucz.  odkrywa przed słuchaczami tę mało znaną sferę życia Prymasa, opowiadając nie tylko o tym co pisał i gdzie publikował, ale również jak wyglądało Jego przygotowanie merytoryczne i duchowe do wykonywania dziennikarskich obowiązków.

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

„Prymas, jakim Go znałem” cz. 2. Rozmowa z dr hab. Grzegorzem Łęcickim, prof. ucz.
2021-05-06 08:38:03

Dalszy ciąg sentymentalnej podróży w czasie z dr hab. Grzegorzem Łęcickim, prof. ucz. , który spotkał Prymasa Wyszyńskiego twarzą w twarz. W tym odcinku - między innymi - dzieli się ze słuchaczami swoją ulubioną anegdotą związaną z Kardynałem. „Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW . --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

Dalszy ciąg sentymentalnej podróży w czasie z dr hab. Grzegorzem Łęcickim, prof. ucz. , który spotkał Prymasa Wyszyńskiego twarzą w twarz. W tym odcinku - między innymi - dzieli się ze słuchaczami swoją ulubioną anegdotą związaną z Kardynałem.

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

„Prymas, jakim Go znałem” cz. 1. Rozmowa z dr hab. Grzegorzem Łęcickim, prof. ucz.
2021-05-06 08:30:01

Jaki był Stefan Wyszyński prywatnie? Poważny i zdystansowany, czy też przyjazny i uśmiechnięty? Odpowiedzi na te pytania udziela dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. ucz., który miał sposobność poznać Prymasa osobiście będąc chłopcem.  „Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW . --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

Jaki był Stefan Wyszyński prywatnie? Poważny i zdystansowany, czy też przyjazny i uśmiechnięty? Odpowiedzi na te pytania udziela dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. ucz., który miał sposobność poznać Prymasa osobiście będąc chłopcem. 

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

„Prymas – co Mu zawdzięczamy?” Rozmowa z dr Ewą K. Czaczkowską
2021-05-05 14:57:51

W pierwszym odcinku serii "Czas to miłość" dr Ewa K. Czaczkowska dzieli się przemyśleniami dotyczącymi spuścizny, którą pozostawił po sobie kardynał Stefan Wyszyński . Opowiada o najbardziej istotnych historycznie wydarzeniach, których uczestnikiem był Prymas, a które zapisały się w pamięci kolejnych pokoleń. „Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW . --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

W pierwszym odcinku serii "Czas to miłość" dr Ewa K. Czaczkowska dzieli się przemyśleniami dotyczącymi spuścizny, którą pozostawił po sobie kardynał Stefan Wyszyński. Opowiada o najbardziej istotnych historycznie wydarzeniach, których uczestnikiem był Prymas, a które zapisały się w pamięci kolejnych pokoleń.

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/uksw/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie