Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Zapraszamy do wysłuchania zapisów rozmów i wykładów, które odbywały się w ramach projektów edukacyjnych, historycznych i obywatelskich Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Prezentowane są tu nagrania w j. polskim i j. niemieckim.


Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jest politycznie niezależną instytucją pożytku publicznego. Realizuje projekty na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między narodami. W ramach współpracy międzynarodowej organizuje wiele inicjatyw adresowanych do osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych.

www.krzyzowa.org.pl

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Podcast || Agata Urbanik „Wysłuchać zamiast argumentować. (Praktyczne porady dla spolaryzowanych)”.
2023-12-15 05:00:00

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Agatą Urbanik o polaryzacji i o tym, w jaki sposób sobie z nią radzić. Czyli, jak ze sobą rozmawiać, aby się nie pokłócić, a jeżeli już pokłócić, to jak nie spalić za sobą mostów? Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.   Agata Urbanik Facylitatorka, trenerka i superwizorka. Współpracowniczka Nansen Center for Peace and Dialogue i członkini Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych. Prowadzi Pogotowie Facylitacyjne.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Agatą Urbanik o polaryzacji i o tym, w jaki sposób sobie z nią radzić. Czyli, jak ze sobą rozmawiać, aby się nie pokłócić, a jeżeli już pokłócić, to jak nie spalić za sobą mostów?

Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

 

Agata Urbanik

Facylitatorka, trenerka i superwizorka. Współpracowniczka Nansen Center for Peace and Dialogue i członkini Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych. Prowadzi Pogotowie Facylitacyjne.

Jakub Wygnański „Rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć”
2023-12-08 13:22:42

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Jakubem Wygnańskim o wyzwaniach, jakie stoją przed nami, jako społeczeństwem, oraz kwestiach, które musimy ułożyć na nowo w powyborczej Polsce. Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Jakub Wygnański socjolog, prezes fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Autor licznych publikacji i wystąpień na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia trzeciego sektora oraz roli organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Jakubem Wygnańskim o wyzwaniach, jakie stoją przed nami, jako społeczeństwem, oraz kwestiach, które musimy ułożyć na nowo w powyborczej Polsce.

Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Jakub Wygnański

socjolog, prezes fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Autor licznych publikacji i wystąpień na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia trzeciego sektora oraz roli organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Katarzyna Grzybowska-Walecka „Czy to koniec polskiej wojny domowej?”
2023-12-01 09:32:40

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dr Katarzyną Grzybowską-Walecką o tym, w jaki sposób politycy polaryzują społeczeństwo, w jaki sposób my, obywatele, możemy temu przeciwdziałać i czy nowy układ w polskim parlamencie oznacza koniec sporów dzielących społeczeństwo? Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.   Katarzyna Grzybowska-Walecka dr, politolożka specjalizująca się w badaniu procesów demokratycznych oraz (nie)demokratycznymi trendami w Europie Centralnej. Wykładowczyni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kelley Visiting Fellow w Wadham College Uniwersytetu Oxfordzkiego.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dr Katarzyną Grzybowską-Walecką o tym, w jaki sposób politycy polaryzują społeczeństwo, w jaki sposób my, obywatele, możemy temu przeciwdziałać i czy nowy układ w polskim parlamencie oznacza koniec sporów dzielących społeczeństwo?

Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

 

Katarzyna Grzybowska-Walecka

dr, politolożka specjalizująca się w badaniu procesów demokratycznych oraz (nie)demokratycznymi trendami w Europie Centralnej. Wykładowczyni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kelley Visiting Fellow w Wadham College Uniwersytetu Oxfordzkiego.

Prof. Patrycja Matusz – Czy Polska prowadzi politykę migracyjną?
2023-11-24 11:21:38

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. Patrycją Matusz o polityce migracyjnej – czym ona jest, na jakich podstawach tworzy się jej założenia i czy Polska ją w ogóle prowadzi?  Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.   Patrycja Matusz dr hab., prof. UWr., politolożka specjalizująca się z zagadnieniach migracji, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego ds. projektów i relacji międzynarodowych.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. Patrycją Matusz o polityce migracyjnej – czym ona jest, na jakich podstawach tworzy się jej założenia i czy Polska ją w ogóle prowadzi? 

Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

 

Patrycja Matusz

dr hab., prof. UWr., politolożka specjalizująca się z zagadnieniach migracji, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego ds. projektów i relacji międzynarodowych.

Podcast || Prof. Krzysztof Ruchniewicz – Nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich?
2023-11-17 08:17:00

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. Krzysztofem Ruchniewiczem o zagadnieniach, które powinny zostać podjęte w relacjach polsko-niemieckich przez nowy rząd. Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.   Krzysztof Ruchniewicz prof. zw., dr hab., historyk, niemcoznawca. Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. Krzysztofem Ruchniewiczem o zagadnieniach, które powinny zostać podjęte w relacjach polsko-niemieckich przez nowy rząd.

Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

 

Krzysztof Ruchniewicz

prof. zw., dr hab., historyk, niemcoznawca. Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podcast || Magdalena Bigaj – Czym jest higiena cyfrowa?
2023-11-10 18:16:44

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Magdaleną Bigaj o tym, czym jest higiena cyfrowa oraz dlaczego internet musi być bezpieczny dla dzieci. Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.   Magdalena Bigaj twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna. Ekspertka zespołu ds. dialogu w edukacji Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Członkini Rady Programowej Fundacji Orange. Umieszczona na liście 100 Kobiet Roku 2022 przez magazyn Forbes Women. 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Magdaleną Bigaj o tym, czym jest higiena cyfrowa oraz dlaczego internet musi być bezpieczny dla dzieci.

Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

 

Magdalena Bigaj

twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna. Ekspertka zespołu ds. dialogu w edukacji Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Członkini Rady Programowej Fundacji Orange. Umieszczona na liście 100 Kobiet Roku 2022 przez magazyn Forbes Women. 

Podcast || Agnieszka Homańska – Czy traktujemy „młodych” podmiotowo?
2023-11-10 18:11:34

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Agnieszką Homańską o stosunku, jaki społeczeństwo prezentuje wobec „młodych” i na ile jest on uzasadniony. Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.   Agnieszka Homańska Kierowniczka programu „Europa na Krawędzi" w Res Publica, researcherka na Uniwersytecie Warszawskim. Studentka 5. roku stosunków międzynarodowych. Stypendystka Fundacji Konrada Adenauera.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Agnieszką Homańską o stosunku, jaki społeczeństwo prezentuje wobec „młodych” i na ile jest on uzasadniony.

Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

 

Agnieszka Homańska

Kierowniczka programu „Europa na Krawędzi" w Res Publica, researcherka na Uniwersytecie Warszawskim. Studentka 5. roku stosunków międzynarodowych. Stypendystka Fundacji Konrada Adenauera.

„Pamięć o powstaniu w getcie warszawskim” - Tamara Włodarczyk
2023-10-20 09:56:59

Zapraszamy do wysłuchania podcastu z udziałem pani Tamary Włodarczyk, badaczki dziejów Żydów, o pomięci i sposobach upamiętniania powstania w getcie warszawskim. Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu edukacyjnego „Powstanie w getcie warszawskim. Historia, pamięć i jej współczesne odczytanie” . Tamara Włodarczyk badaczka dziejów Żydów, publicystka, edukatorka, animatorka kultury, od 1999 r. działająca w środowisku żydowskim Wrocławia. Współautorka, razem z Ignacym Einhornem, książki „Żydowska pamięć o powstaniu w getcie warszawskim”. Projekt „Powstanie w getcie warszawskim. Historia, pamięć i jej współczesne odczytanie” jest realizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego we współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” i jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu z udziałem pani Tamary Włodarczyk, badaczki dziejów Żydów, o pomięci i sposobach upamiętniania powstania w getcie warszawskim.

Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu edukacyjnego „Powstanie w getcie warszawskim. Historia, pamięć i jej współczesne odczytanie”.

Tamara Włodarczyk

badaczka dziejów Żydów, publicystka, edukatorka, animatorka kultury, od 1999 r. działająca w środowisku żydowskim Wrocławia. Współautorka, razem z Ignacym Einhornem, książki „Żydowska pamięć o powstaniu w getcie warszawskim”.

Projekt „Powstanie w getcie warszawskim. Historia, pamięć i jej współczesne odczytanie” jest realizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego we współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” i jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Historia getta warszawskiego
2023-10-13 11:08:55

Zapraszamy do wysłuchania podcastu z udziałem pani dr Martyny Grądzkiej-Rejak, historyczki, judaistki, pracowniczki Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Getta Warszawskiego, o historii getta warszawskiego – od momentu jego powstania do likwidacji w 1943 roku. Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu edukacyjnego „Powstanie w getcie warszawskim. Historia, pamięć i jej współczesne odczytanie” .    Martyna Grądzka-Rejak dr., historyczka, judaistka, edukatorka,  pracowniczka Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Zastępczyni Kierownika Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu z udziałem pani dr Martyny Grądzkiej-Rejak, historyczki, judaistki, pracowniczki Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Getta Warszawskiego, o historii getta warszawskiego – od momentu jego powstania do likwidacji w 1943 roku.

Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu edukacyjnego „Powstanie w getcie warszawskim. Historia, pamięć i jej współczesne odczytanie”.

  

Martyna Grądzka-Rejak

dr., historyczka, judaistka, edukatorka,  pracowniczka Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Zastępczyni Kierownika Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego.

PODCAST DE || Agnieszka Jankowiak-Maik – Was hat uns die Diskussion über das Lehrbuch für das Fach Geschichte und Gegenwart gelehrt?
2023-01-20 11:50:01

Mit Agnieszka Jankowiak-Maik, Lehrerin und Multiplikatorin, haben wir darüber gesprochen, wie die moderne Schule aussieht und was (und wie) im Geschichtsunterricht gelehrt werden soll. Das Gespräch, als Podcast angeboten, ist ein Teil des Projekts „Laboratorium für Dialog”, das von der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen umgesetzt wird. Agnieszka Jankowiak-Maik Lehrerin, Multiplikatorin, Bloggerin („Babka od Histy”), Vizevorsitzende der Stiftung Muzeum Historii Kobiet (dt. Muzeum für Frauengeschichte).

Mit Agnieszka Jankowiak-Maik, Lehrerin und Multiplikatorin, haben wir darüber gesprochen, wie die moderne Schule aussieht und was (und wie) im Geschichtsunterricht gelehrt werden soll.

Das Gespräch, als Podcast angeboten, ist ein Teil des Projekts „Laboratorium für Dialog”, das von der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen umgesetzt wird.

Agnieszka Jankowiak-Maik

Lehrerin, Multiplikatorin, Bloggerin („Babka od Histy”), Vizevorsitzende der Stiftung Muzeum Historii Kobiet (dt. Muzeum für Frauengeschichte).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie