Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Zapraszamy do wysłuchania zapisów rozmów i wykładów, które odbywały się w ramach projektów edukacyjnych, historycznych i obywatelskich Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Prezentowane są tu nagrania w j. polskim i j. niemieckim. Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jest politycznie niezależną instytucją pożytku publicznego. Realizuje projekty na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między narodami. W ramach współpracy międzynarodowej organizuje wiele inicjatyw adresowanych do osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych. www.krzyzowa.org.pl

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Jakub Wygnański: Jak naprawić Republikę? O innych pomysłach na demokrację
2021-07-30 11:32:39

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Jakubem Wygnańskim, socjologiem, działaczem społecznym, na temat kondycji współczesnej demokracji oraz praktycznych działań, które mogą poprawić jej funkcjonowanie. Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Jakub Wygnański - socjolog, prezes fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Autor licznych publikacji i wystąpień na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia „trzeciego sektora” oraz roli organizacji pozarządowych i wolontariatu. Ostatnio opublikował analizę „Inny pomysł na demokrację” (pdf to pobrania pod linkiem https://bit.ly/3eg0sXQ ).

Dr Justyna Kajta: Kim są uczestnicy ruchów narodowych?
2021-07-19 10:39:34

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dr Justyną Kajtą, socjolożką z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, na temat ruchów narodowych i powodach, dla których przyciągają one nowe osoby. Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. dr Justyna Kajta - socjolożka, pracownik naukowy Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Prowadziła badania wśród uczestników ruchów narodowych, wyniki których opublikowała w książce „Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników” (Kraków 2020). Przewodnicząca wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

prof. Radosław Marzęcki: Polityczne preferencje młodych Polaków
2021-07-12 10:17:18

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. Radosławem Marzęckim, politologiem i socjologiem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, na temat światopoglądowych i politycznych preferencji młodych Polaków. Rozmowa, przygotowana w formie podcastu, jest częścią projektu „Laboratorium Dialogu”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP -  politolog i socjolog, pracownik naukowy w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN Krakowie. Prowadzi badania nad kulturą polityczną oraz wzorami partycypacji politycznej młodego pokolenia Polaków. Autor m.in. „Pierwsze pokolenia wolności. Uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów” (Warszawa 2020) oraz „W którą stronę skręca młodzież? Podsumowanie ogólnopolskiego badania poglądów studentów” (Kraków 2021).

prof. Krzysztof Ruchniewicz: Krąg z Krzyżowej i jego wizja zjednoczonej Europy
2021-07-09 14:05:56

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dr. Roberta Żurka z prof. Krzysztofem Ruchniewiczem o wizji zjednoczonej Europy niemieckiej grupy antyhitlerowskiej Krąg z Krzyżowej oraz jej przydatności dla dzisiejszych Europejczyków. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – historyk, niemcoznawca, profesor tytularny, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, fotograf, bloger i podcaster. Zajmuje się historią Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XX wieku; dziejami integracji europejskiej; polityką historyczną i kulturami pamięci; dziejami Polaków w Niemczech; międzynarodowymi badaniami podręcznikowymi; Public History i Visual History. Zasiada w wielu radach naukowych oraz jest aktywnym uczestnikiem kilku debat na temat stanu stosunków polsko-niemieckich, polskiej kultury pamięci i aktualnej sytuacji w Niemczech. Jest autorem licznych publikacji. Ostatnio opublikował: Schauplatz Geschichte. Entdecken und Verstehen in den deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin: dpgbv, 2018; Kreisau neu gelesen. Aus dem Polnischen von Sabine Stekel, mit einem Nachwort von Annemarie Franke, Dresden: Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, 2018. 2011 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi „za zasługi na rzecz rozwoju nauki”, natomiast 2019 Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec „za zaangażowanie na rzecz przyjaźni polsko-niemieckiej oraz jego pracę naukową w tym obszarze. Nagrywa dwa podcasty, jeden prof. Przemysławem Wiszewskim pt. 2historyków1mikrofon jest poświęcony historii, drugi o historii aparatu małoobrazkowego „Leica” pt. wielkahistoriamalegoaparatu. Jest autorem trzech blogów, dwóch z historii (Blog i Historia) i (Public history i visual history) i jednego z fotografii (Blog i fotografia). W chwilach wolnych sam fotografuje. dr Robert Żurek – absolwent historii i teologii katolickiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W 2003 r. obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim Kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Był m. in. pracownikiem naukowym i zastępcą dyrektora Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (2006-2012), a później dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2013-2016). Od 2016 r. dyrektor zarządzający Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Zwischen Nationalismus und Versöhnung. Die Kirchen und die deutsch-polnischen Beziehungen 1945-1956” oraz „Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948". Podcast zrealizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu w ramach projektu "Nie było Europy. Mieliśmy wojnę". Więcej: www.krzyzowa.org.pl

prof. Anna Wolff-Powęska: Skutki II wojny światowej dla Polski i Europy
2021-07-09 13:26:21

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dr. Roberta Żurka z prof. Anną Wolff-Powęską o skutkach II wojny światowej dla Polski i Europy i o tym, na ile one wciąż jeszcze obciążają relacje międzynarodowe w Europie. prof. Anna Wolff-Powęska – historyczka idei, politolożka, profesor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich, w latach 1990–2004 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Zajmuje się dziejami myśli politycznej oraz kulturą i polityką historyczną. Laureatka licznych nagród i wyróżnień. W 2004 odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-niemieckich stosunków oraz za osiągnięcia w pracy naukowej. W 2008 wyróżniona Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego. W 2011 otrzymała Nagrodę KLIO I stopnia w kategorii autorskiej za książkę „Pamięć – Brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010)”. Wykłada na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Przewodniczy radzie naukowej Centrum Badań Historycznych w Berlinie. dr Robert Żurek – absolwent historii i teologii katolickiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W 2003 r. obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim Kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Był m. in. pracownikiem naukowym i zastępcą dyrektora Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (2006-2012), a później dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2013-2016). Od 2016 r. dyrektor zarządzający Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Zwischen Nationalismus und Versöhnung. Die Kirchen und die deutsch-polnischen Beziehungen 1945-1956” oraz „Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948". Podcast zrealizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu w ramach projektu "Nie było Europy. Mieliśmy wojnę". Więcej: www.krzyzowa.org.pl

prof. Włodzimierz Borodziej: Różnorodna pamięć o II wojnie światowej w Polsce i Europie
2021-07-09 13:03:01

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dr. Roberta Żurka z prof. Włodzimierzem Borodziejem na temat II wojny światowej i różnorodnej pamięci o niej w Polsce i Europie. prof. Włodzimierz Borodziej – polski historyk, specjalizujący się w historii najnowszej; profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny Polskich Dokumentów Dyplomatycznych, wydawanych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Przewodniczący Rad Naukowych Imre Kertész Kolleg w Jenie (od 2016 r.) i Domu Historii Europejskiej w Brukseli (2009-2019). dr Robert Żurek – absolwent historii i teologii katolickiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W 2003 r. obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim Kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Był m. in. pracownikiem naukowym i zastępcą dyrektora Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (2006-2012), a później dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2013-2016). Od 2016 r. dyrektor zarządzający Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Zwischen Nationalismus und Versöhnung. Die Kirchen und die deutsch-polnischen Beziehungen 1945-1956” oraz „Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948". Podcast zrealizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu w ramach projektu "Nie było Europy. Mieliśmy wojnę". Więcej: www.krzyzowa.org.pl

prof. Andrzej Chwalba: Nacjonalizmy i mity narodowe w XIX-wiecznej Europie
2021-07-09 12:06:34

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dr. Roberta Żurka z prof. Andrzejem Chwalbą na temat przyczyn i skutków pojawienia się w XIX-to wiecznej Europie nacjonalizmu i mitów narodowych oraz ich wpływu na współczesną, europejską i polską tożsamość. prof. Andrzej Chwalba – polski historyk i eseista, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w historii XIX wieku, historii relacji polsko-rosyjskich, historii najnowszej Polski i dziejach Krakowa. W latach 1996–1999 dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1999–2005 prorektor UJ ds. dydaktyki. Kierownik Zakładu Antropologii Historycznej w Instytucie Historii UJ. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Inicjator i organizator Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie. Autor szeregu książek historycznych, w tym podręcznika akademickiego Historia Polski 1795–1918. dr Robert Żurek - absolwent historii i teologii katolickiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W 2003 r. obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim Kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Był m. in. pracownikiem naukowym i zastępcą dyrektora Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (2006-2012), a później dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2013-2016). Od 2016 r. dyrektor zarządzający Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Zwischen Nationalismus und Versöhnung. Die Kirchen und die deutsch-polnischen Beziehungen 1945-1956” oraz „Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948". Podcast zrealizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu w ramach projektu "Nie było Europy. Mieliśmy wojnę". Więcej: www.krzyzowa.org.pl

Spotkanie z Rafałem Dutkiewiczem: 1990. Początek samorządnej Polski z perspektywy Wrocławia
2021-07-09 10:57:04

26 kwietnia 2021 r., w ramach projektu „1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries”, odbyło się spotkanie online z Rafałem Dutkiewiczem, byłym prezydentem Wrocławia, pt. „1990. Początek samorządnej Polski z perspektywy Wrocławia”. Było to piąte z cyklu spotkań organizowanych przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, których celem jest przybliżenie okoliczności, w jakich doszło do historycznego przełomu, który doprowadził do upadku systemu komunistycznego oraz rozpoczęcia przemian demokratycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt „1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries” jest realizowany w Polsce, Niemczech Czechach i Litwie, w ramach programu Europa dla Obywateli – Pamięć o przeszłości Europy i jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej. www.krzyzowa.org.pl

dr Inga Vinogradnaitė: Przywrócona niepodległość Litwy. Wyzwania, przed którymi stanął kraj
2021-07-09 09:50:03

20 kwietnia 2021 r., w ramach projektu „1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries”, odbył się wykład online dr Ingi Vinogradnaitė, politolożki z Uniwersytetu Wileńskiego, pt. „Przywrócona niepodległość Litwy. Wyzwania, przed którymi stanął kraj”. Był to czwarty z cyklu wykładów organizowanych przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, których celem jest przybliżenie okoliczności, w jakich doszło do historycznego przełomu, który doprowadził do upadku systemu komunistycznego oraz rozpoczęcia przemian demokratycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt „1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries” jest realizowany w Polsce, Niemczech Czechach i Litwie, w ramach programu Europa dla Obywateli – Pamięć o przeszłości Europy i jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej. www.krzyzowa.org.pl

prof. Pierre-Frédéric Weber: Przełom 1989/1990 w krajach Bloku Wschodniego z perspektywy Paryża i Bonn
2021-07-08 14:00:00

8 kwietnia 2021 r., w ramach projektu „1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries”, odbył się wykład online prof. Pierre'a-Frédérica Webera, historyka z Uniwersytetu Szczecińskiego, pt. „Przełom 1989/1990 w krajach Bloku Wschodniego z perspektywy Paryża i Bonn” . Był to trzeci z cyklu wykładów organizowanych przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, których celem jest przybliżenie okoliczności, w jakich doszło do historycznego przełomu, który doprowadził do upadku systemu komunistycznego oraz rozpoczęcia przemian demokratycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt „1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries” jest realizowany w Polsce, Niemczech Czechach i Litwie, w ramach programu Europa dla Obywateli – Pamięć o przeszłości Europy i jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej. www.krzyzowa.org.pl

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie