:: ::

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy dr. Roberta Żurka z prof. Krzysztofem Ruchniewiczem o wizji zjednoczonej Europy niemieckiej grupy antyhitlerowskiej Krąg z Krzyżowej oraz jej przydatności dla dzisiejszych Europejczyków. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – historyk, niemcoznawca, profesor tytularny, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, fotograf, bloger i podcaster. Zajmuje się historią Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XX wieku; dziejami integracji europejskiej; polityką historyczną i kulturami pamięci; dziejami Polaków w Niemczech; międzynarodowymi badaniami podręcznikowymi; Public History i Visual History. Zasiada w wielu radach naukowych oraz jest aktywnym uczestnikiem kilku debat na temat stanu stosunków polsko-niemieckich, polskiej kultury pamięci i aktualnej sytuacji w Niemczech. Jest autorem licznych publikacji. Ostatnio opublikował: Schauplatz Geschichte. Entdecken und Verstehen in den deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin: dpgbv, 2018; Kreisau neu gelesen. Aus dem Polnischen von Sabine Stekel, mit einem Nachwort von Annemarie Franke, Dresden: Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, 2018. 2011 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi „za zasługi na rzecz rozwoju nauki”, natomiast 2019 Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec „za zaangażowanie na rzecz przyjaźni polsko-niemieckiej oraz jego pracę naukową w tym obszarze. Nagrywa dwa podcasty, jeden prof. Przemysławem Wiszewskim pt. 2historyków1mikrofon jest poświęcony historii, drugi o historii aparatu małoobrazkowego „Leica” pt. wielkahistoriamalegoaparatu. Jest autorem trzech blogów, dwóch z historii (Blog i Historia) i (Public history i visual history) i jednego z fotografii (Blog i fotografia). W chwilach wolnych sam fotografuje. dr Robert Żurek – absolwent historii i teologii katolickiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W 2003 r. obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim Kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Był m. in. pracownikiem naukowym i zastępcą dyrektora Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (2006-2012), a później dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2013-2016). Od 2016 r. dyrektor zarządzający Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Zwischen Nationalismus und Versöhnung. Die Kirchen und die deutsch-polnischen Beziehungen 1945-1956” oraz „Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948". Podcast zrealizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu w ramach projektu "Nie było Europy. Mieliśmy wojnę". Więcej: www.krzyzowa.org.pl

Jest to odcinek podkastu:
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Zapraszamy do wysłuchania zapisów rozmów i wykładów, które odbywały się w ramach projektów edukacyjnych, historycznych i obywatelskich Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Prezentowane są tu nagrania w j. polskim i j. niemieckim. Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jest politycznie niezależną instytucją pożytku publicznego. Realizuje projekty na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między narodami. W ramach współpracy międzynarodowej organizuje wiele inicjatyw adresowanych do osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych. www.krzyzowa.org.pl

Kategorie:
Edukacja

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie