:: ::

Interview with the President of the Polish Art Foundation, Anna Maciejewska. The Foundation informs about submitting works for the thematic exhibition "Borders". The opening of the exhibition is scheduled for October 2022, but the works should be sent by September 1. - Rozmowa z Prezeską Polskiej Fundacji Artystycznej, Anną Maciejewską . Fundacja informuje o zgłaszaniu prac na wystawę tematyczną „Borders” czyli „Granice”. Otwarcie wystawy zaplanowane jest na październik 2022 ale prace należy nadsyłać do 1 września.

Jest to odcinek podkastu:
SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie