SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

Budget 2021 - prioritising infrastructure and Aged Care - W Budżecie 2021 - priorytetem infrastrukrura i opieka nad osobami starszymi
2021-05-12 08:13:13

Spending for aged care and help for families with children and women, small tax changes, some help for first home buyers, as well as changes in superannuation and large expenditure on infrastructure - are some of the aspects of the budget discussed by financial advisor Michał Brandt.  - W budżecie między innymi: - duże wsparcie sektora opieki nad osobami starszymi, i dla rodzin z dziećmi, jest pomoc dla kobiet, są nieznaczne zmiany podatkowe, ale za to łatwiejsze warunki zakupu pierwszego domu, oraz zmiany w superannuation i  spore wydatki na infrastrukture, te i inny aspekty budżetu federalnego omawi doradca finansowy Michał Brandt.

What's new in South Australia? - Co nowego w Południowej Australii ?
2021-05-12 07:49:09

The problems with employment of qualified foreign specialists, are some of the problems discussed in Rena Żurawel's correspondence. - Między innymi o problemach z zatrudnieniem wykwalifikowanych zagranicznych specjalistów, w korespondencji Reny Żurawel z Adelaidy.

What is the European Green Deal? - Czym jest Europejski Zielony Ład?
2021-05-10 07:31:45

Julia Styrylska, a lawyer specializing in climate law, talks about the work of the European Commission aiming to become climate neutral by 2050, the future of climate legislation and what transformations from coal to clean energy supported by the commission.  - Julia Styrylska, prawniczka specjalizująca się w prawie klimatycznym, mówi o pracy Komisji Europejskiej, przyszłości ustawodawstwa klimatycznego oraz o tym, jakie transformacje z węglowych na czyste proponuje i wspiera komisja.

'Mother of Year 2021' - 'Mama Roku 2021'
2021-05-09 08:34:04

Maria Pruży ń ski won a title 'Mother of the Year 2021' at the annual ball of Association of Poles from Eastern Districts of Melbourne. Congratulations! - Pani Maria Pruży ń ski otrzymała tytuł 'Mamy Roku 2021'. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne przyznaje tytuł co roku, podczas Balu Matki w Domu Polskim "Syrena" w Rowville.

Week in Poland - Tydzień w Polsce
2021-05-09 08:16:36

Summary of the most important events in Poland, report by Przemek Przybylski. - Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie