Instytut Zachodni

Podcast by Instytut Zachodni

Kategorie:
Rządowe

Odcinki od najnowszych:

Państwo neutralne wobec wojny - rok austriackiej polityki zagranicznej - Podcasty IZ 76/2023
2023-03-08 17:10:59

Austria jako państwo neutralne prezentuje inną postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę niż Niemcy. Z jednej strony kanclerz Karl Nehammer jedynym zachodnim przywódcą, który udał się do Moskwy, z drugiej Austria komunikuje przywiązanie do zachodnich wartości i poszanowania prawa międzynarodowego. Z czego wynika specyfika austriackiej polityki zagranicznej? Czy neutralność stanowi dla Austrii ograniczenie, czy też otwiera ona możliwości niedostępne innym państwom? O niuansach austriackiej polityki Patrycja Tepper rozmawia z dr. Piotrem Andrzejewskim.
Austria jako państwo neutralne prezentuje inną postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę niż Niemcy. Z jednej strony kanclerz Karl Nehammer jedynym zachodnim przywódcą, który udał się do Moskwy, z drugiej Austria komunikuje przywiązanie do zachodnich wartości i poszanowania prawa międzynarodowego. Z czego wynika specyfika austriackiej polityki zagranicznej? Czy neutralność stanowi dla Austrii ograniczenie, czy też otwiera ona możliwości niedostępne innym państwom? O niuansach austriackiej polityki Patrycja Tepper rozmawia z dr. Piotrem Andrzejewskim.

Kruchy świat: stan ładu międzynarodowego rok po agresji Rosji na Ukrainę - Podcasty IZ 75/2023
2023-03-06 15:08:07

Jest wielce prawdopodobne, że widzimy koniec świata jaki znamy. W rok po agresji Rosji na Ukrainę, w cieniu deklaracji o jedności Zachodu, pogłębiają się pęknięcia geopolityczne, które grożą trwałą globalną destabilizacją, akceptacją dla brutalnej siły i zrodzeniem się świata „bezpiecznego dla autokracji”. Świat stał się kruchy, rozpada się pozimnowojenny ład międzynarodowy. Wróciła ideowa i militarna rywalizacja między Zachodem i Rosją, wiele państw Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej unika zajmowania stanowiska, mocarstwa nuklearne Azji: Chiny, Indie i Pakistan prezentują znaczącą niezależność polityczną, a Zachód traci wpływy. W kolejnym odcinku Podcastów Instytutu Zachodniego dr Joanna Dobosz-Dobrowolska odpowiada na pytania dra Marcina Tujdowskiego: Jaki jest stan obecnego świata? Jakie są największe zagrożenia dla przetrwania ładu międzynarodowego? Czy wróciła zimna wojna? Co Zachód i Polska mogą zrobić?
Jest wielce prawdopodobne, że widzimy koniec świata jaki znamy. W rok po agresji Rosji na Ukrainę, w cieniu deklaracji o jedności Zachodu, pogłębiają się pęknięcia geopolityczne, które grożą trwałą globalną destabilizacją, akceptacją dla brutalnej siły i zrodzeniem się świata „bezpiecznego dla autokracji”. Świat stał się kruchy, rozpada się pozimnowojenny ład międzynarodowy. Wróciła ideowa i militarna rywalizacja między Zachodem i Rosją, wiele państw Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej unika zajmowania stanowiska, mocarstwa nuklearne Azji: Chiny, Indie i Pakistan prezentują znaczącą niezależność polityczną, a Zachód traci wpływy. W kolejnym odcinku Podcastów Instytutu Zachodniego dr Joanna Dobosz-Dobrowolska odpowiada na pytania dra Marcina Tujdowskiego: Jaki jest stan obecnego świata? Jakie są największe zagrożenia dla przetrwania ładu międzynarodowego? Czy wróciła zimna wojna? Co Zachód i Polska mogą zrobić?

Partie w Niemczech, kanclerz i społeczeństwo rok po ogłoszeniu Zeitenwende - Podcasty IZ 74/2023
2023-02-27 09:12:11

W kolejnym odcinku Podcastów Instytutu Zachodniego Patrycja Tepper rozmawia z Viktorem Savinokiem o tym, jak zmieniało się w ostatnim roku podejście partii niemieckich do Rosji i rosyjskiej agresji w Ukrainie. W dyskusji padają pytania o dylematy kanclerza Olafa Scholza, z jakimi borykał się po ogłoszeniu Zeitenwende. Czy zapowiedź zmian w niemieckiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa przysporzyło mu popularności lub może kłopotów? Nasz analityk skomentował także toczoną w społeczeństwie niemieckim debatę na temat dostaw broni do Ukrainy oraz odniósł się do przygotowywanej właśnie nowej strategii bezpieczeństwa Niemiec.
W kolejnym odcinku Podcastów Instytutu Zachodniego Patrycja Tepper rozmawia z Viktorem Savinokiem o tym, jak zmieniało się w ostatnim roku podejście partii niemieckich do Rosji i rosyjskiej agresji w Ukrainie. W dyskusji padają pytania o dylematy kanclerza Olafa Scholza, z jakimi borykał się po ogłoszeniu Zeitenwende. Czy zapowiedź zmian w niemieckiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa przysporzyło mu popularności lub może kłopotów? Nasz analityk skomentował także toczoną w społeczeństwie niemieckim debatę na temat dostaw broni do Ukrainy oraz odniósł się do przygotowywanej właśnie nowej strategii bezpieczeństwa Niemiec.

Wpływy rosyjskie w Niemczech rok po Zeitenwende - Podcasty IZ 73/2023
2023-02-24 14:57:07

Rok po ogłoszeniu przez kanclerza Olafa Scholza Zeitenwende w niemieckiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa dr Tomasz Morozowski rozmawia z Patrycją Tepper o zmianie podejścia Niemiec i Niemców do Rosji, zwłaszcza o ewolucji formalnych i nieformalnych relacji z Rosją i Rosjanami. W podcaście znajdą Państwo komentarze do zagadnień takich, jak Russlandversteher czy Fundacja Klimatyczna z Meklemburgii. Tematem będzie także bilans sukcesów i porażek Niemiec w procesie odcinania się od Rosji po 12 miesiącach, jakie upłynęły od decyzji o Zeitenwende. Czy wyeliminowano już wszystkie kontrowersyjne elementy dawnej Ostpolitik i czy rząd Niemiec ma już pomysł na nową strategię wobec Rosji? Jak społeczeństwo niemieckie postrzega teraz Rosję? Są to pytania, na które odpowiedzi znajdziecie państwo również w najnowszym odcinku Podcastów Instytutu Zachodniego
Rok po ogłoszeniu przez kanclerza Olafa Scholza Zeitenwende w niemieckiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa dr Tomasz Morozowski rozmawia z Patrycją Tepper o zmianie podejścia Niemiec i Niemców do Rosji, zwłaszcza o ewolucji formalnych i nieformalnych relacji z Rosją i Rosjanami. W podcaście znajdą Państwo komentarze do zagadnień takich, jak Russlandversteher czy Fundacja Klimatyczna z Meklemburgii. Tematem będzie także bilans sukcesów i porażek Niemiec w procesie odcinania się od Rosji po 12 miesiącach, jakie upłynęły od decyzji o Zeitenwende. Czy wyeliminowano już wszystkie kontrowersyjne elementy dawnej Ostpolitik i czy rząd Niemiec ma już pomysł na nową strategię wobec Rosji? Jak społeczeństwo niemieckie postrzega teraz Rosję? Są to pytania, na które odpowiedzi znajdziecie państwo również w najnowszym odcinku Podcastów Instytutu Zachodniego

Energiewende w rok po historycznym wystąpieniu Olafa Scholza - Podcasty IZ 72/2023
2023-02-22 16:08:52

27.02.2022. Kanclerz Olaf Scholz wygłosił w Bundestagu przemówienie, które określono mianem Zeitwende. Miało ono charakter przełomowy, gdyż stanowiło polityczną formę odpowiedzi na atak wojska Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wystąpienie kanclerza Scholza podzielone zostało na kilka zasadniczych części, z których jedna dotyczyła kwestii polityki klimatyczno-energetycznej Niemiec. Kanclerz federalny w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę zadeklarował, że władze niemieckie zrobią „więcej dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego…, w tym przezwyciężą zależność importową od poszczególnych dostawców energii oraz przyspieszą ekspansję energii odnawialnej”, tak, aby „… do 2045 roku stać się neutralnymi pod względem emisji CO2!”. W tym celu władze federalne zobligowały się do: zbudowania rezerwy węgla i gazu, ograniczenia wzrostu cen rynkowych nośników energii oraz przejęcia część kosztów transformacji energetycznej. Próbując ocenić z perspektywy roku efektywność działań władz federalnych w dziedzinie polityki klimatyczno-energetycznej, postanowiliśmy poszukać odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy z dzisiejszej perspektywy w kontekście polityki energetycznej można je tak ocenić? 2. Jaką postawę przyjęła partia Zielonych? Rok temu uznawana za potencjalnie największego hamulcowego zmian w energetyce, czy rzeczywiście odegrała taką rolę? 3. Czy Zeitenwende podważyła założenia transformacji energetycznej?
27.02.2022. Kanclerz Olaf Scholz wygłosił w Bundestagu przemówienie, które określono mianem Zeitwende. Miało ono charakter przełomowy, gdyż stanowiło polityczną formę odpowiedzi na atak wojska Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wystąpienie kanclerza Scholza podzielone zostało na kilka zasadniczych części, z których jedna dotyczyła kwestii polityki klimatyczno-energetycznej Niemiec. Kanclerz federalny w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę zadeklarował, że władze niemieckie zrobią „więcej dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego…, w tym przezwyciężą zależność importową od poszczególnych dostawców energii oraz przyspieszą ekspansję energii odnawialnej”, tak, aby „… do 2045 roku stać się neutralnymi pod względem emisji CO2!”. W tym celu władze federalne zobligowały się do: zbudowania rezerwy węgla i gazu, ograniczenia wzrostu cen rynkowych nośników energii oraz przejęcia część kosztów transformacji energetycznej. Próbując ocenić z perspektywy roku efektywność działań władz federalnych w dziedzinie polityki klimatyczno-energetycznej, postanowiliśmy poszukać odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy z dzisiejszej perspektywy w kontekście polityki energetycznej można je tak ocenić? 2. Jaką postawę przyjęła partia Zielonych? Rok temu uznawana za potencjalnie największego hamulcowego zmian w energetyce, czy rzeczywiście odegrała taką rolę? 3. Czy Zeitenwende podważyła założenia transformacji energetycznej?

Wyniki powtórzonych wyborów w Berlinie - Podcasty IZ 71/2023
2023-02-17 14:41:30

Tematem tego odcinka podcastów Instytutu Zachodniego są wyniki powtórzonych wyborów w Berlinie, które odbyły się 12.02.2023 r. Berlińczycy najwięcej głosów oddali na CDU, co zinterpretowane zostało jako żółta kartka dla koalicji SPD-Zieloni-die Linke, która obecnie sprawuje władzę w stolicy Niemiec. Czy po chaosie podczas wyborów w 2021 r. tym razem udało się uniknąć wpadek? Jakie tematy dominowały w kampanii wyborczej? Jakie były przyczyny porażki SPD, która zyskała najniższy od czasów zjednoczenia Niemiec wynik wyborczy w Berlinie? Czy zwycięska CDU będzie w stanie stworzyć nową koalicję? Na te pytania w rozmowie z Patrycją Tepper odpowiada dr Piotr Kubiak.
Tematem tego odcinka podcastów Instytutu Zachodniego są wyniki powtórzonych wyborów w Berlinie, które odbyły się 12.02.2023 r. Berlińczycy najwięcej głosów oddali na CDU, co zinterpretowane zostało jako żółta kartka dla koalicji SPD-Zieloni-die Linke, która obecnie sprawuje władzę w stolicy Niemiec. Czy po chaosie podczas wyborów w 2021 r. tym razem udało się uniknąć wpadek? Jakie tematy dominowały w kampanii wyborczej? Jakie były przyczyny porażki SPD, która zyskała najniższy od czasów zjednoczenia Niemiec wynik wyborczy w Berlinie? Czy zwycięska CDU będzie w stanie stworzyć nową koalicję? Na te pytania w rozmowie z Patrycją Tepper odpowiada dr Piotr Kubiak.

O polityce Niemiec wobec mocarstw wschodzących - Podcasty IZ 70/2023
2023-02-01 16:11:47

Tematem tego odcinka Podcastów IZ jest polityka zagraniczna Niemiec w wymiarze globalnym. Jak Niemcy postrzegają grupę państw nazywanych mocarstwami wschodzącymi i o jakie dokładnie państwa chodzi? Jakie są założenia i rezultaty niemieckiej polityki wobec tych państw? Czy można zdefiniować interesy leżące u podstaw zaangażowania RFN w relacje z Chinami, Indiami, Brazylią czy Republiką Południowej Afryki oraz na czym polega oferta "współkształtowania globalizacji" ze strony Niemiec np. dla takich państw jak Arabia Saudyjska czy Wietnam? Na te i inne pytania w rozmowie z Karolem Janosiem odpowiada dr Tomasz Morozowski. Punkt wyjścia do rozmowy stanowi najnowsza książka autorstwa dra Tomasza Morozowskiego pt. "Współkształtowanie globalizacji. Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec mocarstw wschodzących po 2004 roku", która powstała na podstawie pracy doktorskiej, nagrodzonej w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jako „najlepsza praca doktorska z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obroniona w 2021 r”. Książka dostępna jest w Księgarni IZ w formie elektronicznej oraz papierowej: https://www.iz.poznan.pl/publikacje/monografie-i-prace-zbiorowe/wspolksztaltowanie-globalizacji-polityka-republiki-federalnej-niemiec-wobec-mocarstw-wschodzacych-po-2004-roku
Tematem tego odcinka Podcastów IZ jest polityka zagraniczna Niemiec w wymiarze globalnym. Jak Niemcy postrzegają grupę państw nazywanych mocarstwami wschodzącymi i o jakie dokładnie państwa chodzi? Jakie są założenia i rezultaty niemieckiej polityki wobec tych państw? Czy można zdefiniować interesy leżące u podstaw zaangażowania RFN w relacje z Chinami, Indiami, Brazylią czy Republiką Południowej Afryki oraz na czym polega oferta "współkształtowania globalizacji" ze strony Niemiec np. dla takich państw jak Arabia Saudyjska czy Wietnam? Na te i inne pytania w rozmowie z Karolem Janosiem odpowiada dr Tomasz Morozowski. Punkt wyjścia do rozmowy stanowi najnowsza książka autorstwa dra Tomasza Morozowskiego pt. "Współkształtowanie globalizacji. Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec mocarstw wschodzących po 2004 roku", która powstała na podstawie pracy doktorskiej, nagrodzonej w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jako „najlepsza praca doktorska z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obroniona w 2021 r”. Książka dostępna jest w Księgarni IZ w formie elektronicznej oraz papierowej: https://www.iz.poznan.pl/publikacje/monografie-i-prace-zbiorowe/wspolksztaltowanie-globalizacji-polityka-republiki-federalnej-niemiec-wobec-mocarstw-wschodzacych-po-2004-roku

30 stycznia 1933 r.: dojście Hitlera do władzy - Podcasty IZ 69/2023
2023-01-30 15:07:34

W dniu 30 stycznia 1933 r. prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg nominował przywódcę NSDAP Adolfa Hitlera na stanowisko kanclerza. Była to już trzecia zmiana rządu w ciągu ośmiu miesięcy. Wydarzenie to było początkiem czegoś nowego, jakże tragicznego w dziejach świata i Niemiec. O przyczynach słabości republiki weimarskiej, kulisach i następstwach dojścia Hitlera do władzy oraz reakcjach na to wydarzenie w rozmowie prof. Stanisława Żerki i dr. Piotra Kubiaka.
W dniu 30 stycznia 1933 r. prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg nominował przywódcę NSDAP Adolfa Hitlera na stanowisko kanclerza. Była to już trzecia zmiana rządu w ciągu ośmiu miesięcy. Wydarzenie to było początkiem czegoś nowego, jakże tragicznego w dziejach świata i Niemiec. O przyczynach słabości republiki weimarskiej, kulisach i następstwach dojścia Hitlera do władzy oraz reakcjach na to wydarzenie w rozmowie prof. Stanisława Żerki i dr. Piotra Kubiaka.

Decyzja Niemiec w sprawie przekazania Ukrainie czołgów Leopard 2 - Podcasty IZ 68/2023
2023-01-26 10:37:55

W najnowszym odcinku Podcastów IZ analitycy Karol Janoś i prof. dr hab. Krzysztof Malinowski w rozmowie z dr. Tomaszem Morozowskim omawiają ogłoszoną 25 stycznia decyzję Niemiec w sprawie dostaw czołgów Leopard 2 Ukrainie. W podcaście usłyszą Państwo m.in. jakie były reakcje na tę decyzję ze strony współrządzących partii i ugrupowań opozycji, jak niemiecki kanclerz uzasadniał ją na forum parlamentu oraz jakie były główne czynniki mające wpływ na proces decyzyjny w tej sprawie. Ponadto w rozmowie poruszono kwestię tego, jak Olaf Scholz odnosił się w Bundestagu do krytyki co do sposobu udzielania pomocy wojskowej Ukrainie, a także, jak rysują się perspektywy dalszego wsparcia ukraińskich sił zbrojnych ze strony Niemiec.
W najnowszym odcinku Podcastów IZ analitycy Karol Janoś i prof. dr hab. Krzysztof Malinowski w rozmowie z dr. Tomaszem Morozowskim omawiają ogłoszoną 25 stycznia decyzję Niemiec w sprawie dostaw czołgów Leopard 2 Ukrainie. W podcaście usłyszą Państwo m.in. jakie były reakcje na tę decyzję ze strony współrządzących partii i ugrupowań opozycji, jak niemiecki kanclerz uzasadniał ją na forum parlamentu oraz jakie były główne czynniki mające wpływ na proces decyzyjny w tej sprawie. Ponadto w rozmowie poruszono kwestię tego, jak Olaf Scholz odnosił się w Bundestagu do krytyki co do sposobu udzielania pomocy wojskowej Ukrainie, a także, jak rysują się perspektywy dalszego wsparcia ukraińskich sił zbrojnych ze strony Niemiec.

Nie milkną echa wokół wydarzeń w "spornej" osadzie Lützerath - Podcasty IZ 67/2022
2023-01-24 15:17:47

11-15 stycznia 2023 r. trwała operacja służ porządkowych związania z usunięciem nielegalnie przebywających osób - głownie aktywistów ruchów proekologicznych - w osadzie Lützerath w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Miejscowość ta zgodnie z obowiązującym prawem i po długotrwałych procesach oraz negocjacjach z zainteresowanym sprawą stronami została przeznaczona do rozbiórki w cel oczyszczenia terenu pod dalsze rozszerzanie wyrobiska kopalni węgla brunatnego, którą kontroluje niemiecki koncern energetyczny RWE. Do największej eskalacji przemocy doszło w okolicach spornej miejscowości 14 stycznia a po przeprowadzonej sprawnie akcji policji i służb porządkowych toczy się spór o to, czy operacja policji była proporcjonalna do istniejącego na miejscu zagrożenia. Media społecznościowe są pełne sprzecznych doniesień o działaniach policji i reakcji na nie demonstrujących aktywistów, korzy z uporem starali się przerwać blokadę służb porządkowych wokół Lützerath. Po wydarzeniach obie strony zgłaszają teraz dziesiątki zażaleń, a przedstawiciele landowi postanowili zgłosić do lokalnej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, aby poza wszelką wątpliwością ustalić ostateczny bilans zaistniałych wydarzeń. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że była to operacja na dużą skalę z udziałem kilku tysięcy policjantów i demonstrantów w Lützerath i jego okolicach.
11-15 stycznia 2023 r. trwała operacja służ porządkowych związania z usunięciem nielegalnie przebywających osób - głownie aktywistów ruchów proekologicznych - w osadzie Lützerath w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Miejscowość ta zgodnie z obowiązującym prawem i po długotrwałych procesach oraz negocjacjach z zainteresowanym sprawą stronami została przeznaczona do rozbiórki w cel oczyszczenia terenu pod dalsze rozszerzanie wyrobiska kopalni węgla brunatnego, którą kontroluje niemiecki koncern energetyczny RWE. Do największej eskalacji przemocy doszło w okolicach spornej miejscowości 14 stycznia a po przeprowadzonej sprawnie akcji policji i służb porządkowych toczy się spór o to, czy operacja policji była proporcjonalna do istniejącego na miejscu zagrożenia. Media społecznościowe są pełne sprzecznych doniesień o działaniach policji i reakcji na nie demonstrujących aktywistów, korzy z uporem starali się przerwać blokadę służb porządkowych wokół Lützerath. Po wydarzeniach obie strony zgłaszają teraz dziesiątki zażaleń, a przedstawiciele landowi postanowili zgłosić do lokalnej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, aby poza wszelką wątpliwością ustalić ostateczny bilans zaistniałych wydarzeń. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że była to operacja na dużą skalę z udziałem kilku tysięcy policjantów i demonstrantów w Lützerath i jego okolicach.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie