Sukcesy samouków

Sukcesy Samouków to seria podcastów przeznaczona głównie dla przedsiębiorców – zarówno doświadczonych, jak i stawiających pierwsze kroki w biznesie, a także dla tych, którzy dopiero planują wejść na ścieżkę biznesu.

Autor wyraźnie podkreśla, że bycie skutecznym przedsiębiorcą to efekt ciężkiej pracy, wielu wrodzonych predyspozycji oraz posiadanie tak zwanego DNA przedsiębiorcy.

Niniejsza seria podcastów powstała na podstawie książki pt. „Sukcesy samouków – Królowie wielkiego biznesu” – autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego. Więcej o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczynski.pl

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

#1 Wstęp do podcastu pt. Sukcesy samouków
2021-12-23 19:00:00

Sukcesy Samouków to seria podcastów przeznaczona głównie dla przedsiębiorców – zarówno doświadczonych, jak i stawiających pierwsze kroki w biznesie, a także dla tych, którzy dopiero planują wejść na ścieżkę biznesu. Autor wyraźnie podkreśla, że bycie skutecznym przedsiębiorcą to efekt ciężkiej pracy, wielu wrodzonych predyspozycji oraz posiadanie tak zwanego DNA przedsiębiorcy. Dzisiejszy system edukacji – publiczny, obowiązkowy, państwowy – charakteryzują dyscyplina, posłuszeństwo i autorytaryzm. Opiera się na oświeceniowym twierdzeniu, że człowiek jest tabula rasa , więc można go dowolnie kształtować i najpełniej rozwinął się w dziewiętnastowiecznych Niemczech Bismarcka. Samoucy to ludzie, którzy zdołali wyłamać się z tego systemu i pójść własną drogą czy odnaleźć swoje miejsce w zupełnie innej branży niż ta, do której byli kształceni. Dlaczego przedsiębiorcy? Dlatego, że nauczanie przedsiębiorczości w systemie szkolnym prawie nie istnieje.  Szkoła przygotowuje nas – celowo – raczej do roli odbiorców i konsumentów niż twórców. Przygotowuje do szukania pracy, a nie rozwijania pasji w taki sposób, żeby stała się jednocześnie źródłem zarobku. Przedsiębiorcy samoucy to bardzo  liczna grupa ludzi – znacznie liczniejsza niż opisana w niniejszej serii. Większość z nich to ludzie od wczesnych lat życia mierzący się z trudnościami. Często pochodzili z biednych rodzin jak Andrew Carnegie albo już od dziecka musieli ciężko pracować, by pomóc rodzinie, jak miało to miejsce w przypadku Jeana-Claude’a Bourrelier’a. Tylko nieliczni – jak Anna Wintour – nie zaznali w dzieciństwie biedy. Niektórym przedsiębiorcom samoukom wydajność, pomnażanie pieniędzy czy sukces materialny, przesłoniły to, co najważniejsze. Potrafili być bezwzględni i nadmiernie wymagający, zarówno od siebie, jak i od innych. Annę Wintour z powodu jej bezwzględności współpracownicy nazywali „nuklearną”, a Tomasz Bata, Czech, którego buty zna cały świat, uważał, że „rzeczywistości nie można ulegać, lecz należy ją umiejętnie wykorzystywać do swoich celów”. Jednak dla większości to nie pieniądze same w sobie były życiowym drogowskazem i wyznacznikiem sukcesu. Andrew Carnegie wierzył, że to nie biznes daje satysfakcję, zaś pieniądze, które się dzięki niemu zdobywa, trzeba wykorzystać dla działania na rzecz innych. Stąd jego działalność charytatywna skierowana głównie do młodych ludzi. Zostawił nam zresztą nieocenioną radę: „Spędź pierwszą część życia, ucząc się, ile tylko możesz. Spędź kolejną część życia, zdobywając tak dużo pieniędzy, jak tylko możesz. Spędź trzecią część życia, przeznaczając wszystko, co masz, na wartościowe cele”. Serdecznie zapraszam do wysłuchania niniejszej inspirującej serii podcastów 50 przedsiębiorców samouków. Niniejszy podcast powstał na podstawie książki pt. „Sukcesy samouków – Królowie wielkiego biznesu” – autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego. Więcej o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczynski.pl

Sukcesy Samouków to seria podcastów przeznaczona głównie dla przedsiębiorców – zarówno doświadczonych, jak i stawiających pierwsze kroki w biznesie, a także dla tych, którzy dopiero planują wejść na ścieżkę biznesu.

Autor wyraźnie podkreśla, że bycie skutecznym przedsiębiorcą to efekt ciężkiej pracy, wielu wrodzonych predyspozycji oraz posiadanie tak zwanego DNA przedsiębiorcy.

Dzisiejszy system edukacji – publiczny, obowiązkowy, państwowy – charakteryzują dyscyplina, posłuszeństwo i autorytaryzm. Opiera się na oświeceniowym twierdzeniu, że człowiek jest tabula rasa, więc można go dowolnie kształtować i najpełniej rozwinął się w dziewiętnastowiecznych Niemczech Bismarcka.

Samoucy to ludzie, którzy zdołali wyłamać się z tego systemu i pójść własną drogą czy odnaleźć swoje miejsce w zupełnie innej branży niż ta, do której byli kształceni.

Dlaczego przedsiębiorcy? Dlatego, że nauczanie przedsiębiorczości w systemie szkolnym prawie nie istnieje.  Szkoła przygotowuje nas – celowo – raczej do roli odbiorców i konsumentów niż twórców. Przygotowuje do szukania pracy, a nie rozwijania pasji w taki sposób, żeby stała się jednocześnie źródłem zarobku.

Przedsiębiorcy samoucy to bardzo  liczna grupa ludzi – znacznie liczniejsza niż opisana w niniejszej serii. Większość z nich to ludzie od wczesnych lat życia mierzący się z trudnościami. Często pochodzili z biednych rodzin jak Andrew Carnegie albo już od dziecka musieli ciężko pracować, by pomóc rodzinie, jak miało to miejsce w przypadku Jeana-Claude’a Bourrelier’a. Tylko nieliczni – jak Anna Wintour – nie zaznali w dzieciństwie biedy.

Niektórym przedsiębiorcom samoukom wydajność, pomnażanie pieniędzy czy sukces materialny, przesłoniły to, co najważniejsze. Potrafili być bezwzględni i nadmiernie wymagający, zarówno od siebie, jak i od innych. Annę Wintour z powodu jej bezwzględności współpracownicy nazywali „nuklearną”, a Tomasz Bata, Czech, którego buty zna cały świat, uważał, że „rzeczywistości nie można ulegać, lecz należy ją umiejętnie wykorzystywać do swoich celów”.

Jednak dla większości to nie pieniądze same w sobie były życiowym drogowskazem i wyznacznikiem sukcesu. Andrew Carnegie wierzył, że to nie biznes daje satysfakcję, zaś pieniądze, które się dzięki niemu zdobywa, trzeba wykorzystać dla działania na rzecz innych. Stąd jego działalność charytatywna skierowana głównie do młodych ludzi. Zostawił nam zresztą nieocenioną radę: „Spędź pierwszą część życia, ucząc się, ile tylko możesz. Spędź kolejną część życia, zdobywając tak dużo pieniędzy, jak tylko możesz. Spędź trzecią część życia, przeznaczając wszystko, co masz, na wartościowe cele”.

Serdecznie zapraszam do wysłuchania niniejszej inspirującej serii podcastów 50 przedsiębiorców samouków.

Niniejszy podcast powstał na podstawie książki pt. „Sukcesy samouków – Królowie wielkiego biznesu” – autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego. Więcej o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczynski.pl

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie