Czas słuchania się kończy

Seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

Kategorie:
Nauka Nauki o życiu

Odcinki od najnowszych:

#05 Czas słuchania się kończy: Marcin Kawko - Ekonomia Franciszka
2022-05-18 06:00:11

Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej. Podcast #05, poświęcony Ekonomii Franciszka. W ramach tej inicjatywy Papież zaprasza na pokład wszystkich młodych zaangażowanych społecznie, naukowo i zawodowo w różnych przestrzeniach i na różnych poziomach rynku, systemu ekonomicznego. Do współpracy włączeni są wszyscy, którym na sercu leży kształt modelu ekonomii przyszłości. Jak sprawić by była ona bardziej zrównoważona, etyczna i sprawiedliwa? Czy my mamy na to jakiś wpływ? Przede wszystkim o tym rozmawiamy z Marcinem Kawko w tym odcinku. 0:00-0:39 - Intro 0:40-3:33 - Kilka słów wstępu 3:34-38:37 - Rozmowa z Marcinem Kawko o Ekonomii Franciszka 38:38-39:05 - Mama Ziemia 39:06-39:53 - Podsumowanie rozmowy 39:54-40:25 - Outro Zainteresuj się: Encyklika Laudato si' w pdf Opracowanie: Ekonomia Franciszka Opracowanie: Nowy model ekonomii Marcin Kawko, badacz i promotor ekonomii obywatelskiej, zaangażowany w prace polskiego i międzynarodowego zespołu Ekonomii Franciszka. Seria podcastów The Profit PodQuest - rozmowy z ludźmi rozwijającymi idee bliskie Ekonomii Franciszka. Wykorzystano motyw z utworu " Mama Ziemia ", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM). Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

Podcast #05, poświęcony Ekonomii Franciszka. W ramach tej inicjatywy Papież zaprasza na pokład wszystkich młodych zaangażowanych społecznie, naukowo i zawodowo w różnych przestrzeniach i na różnych poziomach rynku, systemu ekonomicznego. Do współpracy włączeni są wszyscy, którym na sercu leży kształt modelu ekonomii przyszłości. Jak sprawić by była ona bardziej zrównoważona, etyczna i sprawiedliwa? Czy my mamy na to jakiś wpływ? Przede wszystkim o tym rozmawiamy z Marcinem Kawko w tym odcinku.

0:00-0:39 - Intro
0:40-3:33 - Kilka słów wstępu
3:34-38:37 - Rozmowa z Marcinem Kawko o Ekonomii Franciszka
38:38-39:05 - Mama Ziemia
39:06-39:53 - Podsumowanie rozmowy
39:54-40:25 - Outro

Zainteresuj się:

Encyklika Laudato si' w pdf

Opracowanie: Ekonomia Franciszka

Opracowanie: Nowy model ekonomii

Marcin Kawko, badacz i promotor ekonomii obywatelskiej, zaangażowany w prace polskiego i międzynarodowego zespołu Ekonomii Franciszka.

Seria podcastów The Profit PodQuest - rozmowy z ludźmi rozwijającymi idee bliskie Ekonomii Franciszka.

Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM).

Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

#04 Czas słuchania się kończy: Kasper Jakubowski i Andrzej Biderman - bioróżnorodność miasta i lasu
2022-05-11 06:22:02

Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej. Podcast #04, o bioróżnorodności miasta i lasu to próba określenia pól zaangażowania człowieka na rzecz innych gatunków zarówno w mieście jak i poza nim. Czasem więcej dobrego zrobimy... nie robiąc nic! Jakie znaczenie ma martwe drewno dla lasu, a jakie park narodowy dla różnych gatunków? Na te i wiele innych tematów rozmawiamy z Kasprem Jakubowskim i Andrzejem Bidermanem.   0:00-0:36 - Intro 0:37-3:05 - Kilka słów wstępu 3:06-22:45 - Rozmowa z Kasprem Jakubowskim o przyrodzie powracającej do miast 22:46-23:20 - Mama Ziemia 23:21-49:31 - Rozmowa z Andrzejem Bidermanem o mozaice zależności zwanej bioróżnorodnością 49:32-50:11 - Podsumowanie rozmów 50:12-50:43 - Outro    Zainteresuj się:  Encyklika Laudato si' w pdf   Opracowanie o bioróżnorodności wokół nas Artykuły o różnych aspektach bioróżnorodności na stronie Caritas Laudato si' Andrzej Biderman, przyrodnik, dydaktyk oraz ceniony ekspert w dziedzinie rozwijania lokalnych inicjatyw na rzecz Stworzenia, facylitator. Kasper Jakubowski, współtwórca i prezes Fundacji Dzieci w Naturę . W swojej pracy naukowej rozwija zagadnienia związane z czwartą przyrodą, która odzyskuje dla siebie miejsce w przestrzeniach opuszczonych przez człowieka. Spacerownik "Chodźże na pole!" (krakowski) Spacerownik "Mikrowyprawy nad Wisłę i nie tylko" (warszawski, cz.1) Spacerownik: "Mikro-wyprawy w zieleń waszawską" (warszawski, cz.2)    Wykorzystano motyw z utworu " Mama Ziemia ", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM).   Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

Podcast #04, o bioróżnorodności miasta i lasu to próba określenia pól zaangażowania człowieka na rzecz innych gatunków zarówno w mieście jak i poza nim. Czasem więcej dobrego zrobimy... nie robiąc nic! Jakie znaczenie ma martwe drewno dla lasu, a jakie park narodowy dla różnych gatunków? Na te i wiele innych tematów rozmawiamy z Kasprem Jakubowskim i Andrzejem Bidermanem.  

0:00-0:36 - Intro
0:37-3:05 - Kilka słów wstępu
3:06-22:45 - Rozmowa z Kasprem Jakubowskim o przyrodzie powracającej do miast
22:46-23:20 - Mama Ziemia
23:21-49:31 - Rozmowa z Andrzejem Bidermanem o mozaice zależności zwanej bioróżnorodnością
49:32-50:11 - Podsumowanie rozmów
50:12-50:43 - Outro   

Zainteresuj się: 

Encyklika Laudato si' w pdf 

Opracowanie o bioróżnorodności wokół nas

Artykuły o różnych aspektach bioróżnorodności na stronie Caritas Laudato si'

Andrzej Biderman, przyrodnik, dydaktyk oraz ceniony ekspert w dziedzinie rozwijania lokalnych inicjatyw na rzecz Stworzenia, facylitator.

Kasper Jakubowski, współtwórca i prezes Fundacji Dzieci w Naturę. W swojej pracy naukowej rozwija zagadnienia związane z czwartą przyrodą, która odzyskuje dla siebie miejsce w przestrzeniach opuszczonych przez człowieka.

Spacerownik "Chodźże na pole!" (krakowski)

Spacerownik "Mikrowyprawy nad Wisłę i nie tylko" (warszawski, cz.1)

Spacerownik: "Mikro-wyprawy w zieleń waszawską" (warszawski, cz.2)   

Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM).  

Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

#03 Czas słuchania się kończy: Dorota Metera, Agnieszka Makowska - rolnik nie musi być sam w dolinie
2022-05-04 06:06:57

Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej. Podcast #03, siadamy do stołu by porozmawiać i zastanowić się co właściwie na nim stawiamy? Czy idąc na zakupy bierzemy pod uwagę pochodzenie produktów? Jaki wpływ mają konsumenci na przyszłość rodzinnych gospodarstw rolnych? Czy możemy współdzielić odpowiedzialność za przyszłość rolnictwa? Tym razem gościmy Dorotę Meterę i Agnieszkę Makowską. 0:00 - 0:32 - Intro 0:33 - 2:21 - Kilka słów wstępu 2:22 - 21:32 - Rozmowa z Dorotą Meterą o kierunku rozwoju rolnictwa i wpływie konsumentów 21:33 - 41:09 - Mama Ziemia 22:05 - 40:27 - Rozmowa z Agnieszką Makowską o współodpowiedzialności konsumentów za pracę rolników 40:28 - 42:04 - Podsumowanie rozmów i wspólnych wniosków 42:05 - 42:37 - Outro Zainteresuj się: Encyklika Laudato si' w pdf Opracowanie o odpowiedzialnym wykorzystaniu żywności Gotuj mądrzej i prosto, gotuj z resztek, kupuj lokalnie Dorota Metera, ekspert w dziedzinie rolictwa ekologicznego, organicznych upraw, m.in. doradca i konsultant w tej dziedzinie w ramach gremiów opiniujących regulacje. Ciekawa publikacja dot. agroekologii i suwerenności żywnościowej, przygotowana pod redakcją Agnieszki Makowskiej: Polityka na talerzu Agro-Perma-Lab Wykorzystano motyw z utworu " Mama Ziemia ", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem SA - br. Cordianem Szwarcem OFM). Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.

Podcast #03, siadamy do stołu by porozmawiać i zastanowić się co właściwie na nim stawiamy? Czy idąc na zakupy bierzemy pod uwagę pochodzenie produktów? Jaki wpływ mają konsumenci na przyszłość rodzinnych gospodarstw rolnych? Czy możemy współdzielić odpowiedzialność za przyszłość rolnictwa?
Tym razem gościmy Dorotę Meterę i Agnieszkę Makowską.

0:00-0:32 - Intro
0:33-2:21 - Kilka słów wstępu
2:22-21:32 - Rozmowa z Dorotą Meterą o kierunku rozwoju rolnictwa i wpływie konsumentów
21:33-41:09 - Mama Ziemia
22:05-40:27 - Rozmowa z Agnieszką Makowską o współodpowiedzialności konsumentów za pracę rolników
40:28-42:04 - Podsumowanie rozmów i wspólnych wniosków
42:05-42:37 - Outro

Zainteresuj się:

Encyklika Laudato si' w pdf

Opracowanie o odpowiedzialnym wykorzystaniu żywności

Gotuj mądrzej i prosto, gotuj z resztek, kupuj lokalnie

Dorota Metera, ekspert w dziedzinie rolictwa ekologicznego, organicznych upraw, m.in. doradca i konsultant w tej dziedzinie w ramach gremiów opiniujących regulacje.

Ciekawa publikacja dot. agroekologii i suwerenności żywnościowej, przygotowana pod redakcją Agnieszki Makowskiej: Polityka na talerzu

Agro-Perma-Lab

Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecam tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem SA - br. Cordianem Szwarcem OFM).

Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

#02 Czas słuchania się kończy: x. Piotr Matus, br. Cordian Szwarc - myśl globalnie, działaj lokalnie
2022-04-27 06:06:28

Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.    Podcast #02, spojrzenie na encyklikę jako na dokument inspirujący do podjęcia działania w duchu troski o Stworzenie - samemu lub wraz z innymi ludźmi (dobrej woli). O swojej perspektywie opowiadają ks. Piotr Matus, proboszcz z Jaczowa oraz br. Cordian Szwarc OFM, Animator krajowy Caritas Laudato si'. 0:00-0:32 - Intro 0:33-3:21 - Kilka słów wstępu 3:21-18:17 - ks. Piotr Matus, o działaniach w duchu troski o stworzenie w niewielkiej parafii 18:17-37:58 - br. Cordian Szwarc OFM, ekologiczne nawrócenie wpisuje się w drogę rozwoju duchowego 37:58-40:02 - Podsumowanie rozmów i wspólnych wniosków 40:02-41:30 - Together We - globalna kampania Caritas Internationalis 41:30-42:04 - Informacja o dofinansowaniu NFOŚiGW   Zainteresuj się:  Encyklika Laudato si' w pdf Przykładowe działania lokalne zainspirowane Laudato si'   Wykorzystano motyw z utworu " Mama Ziemia ", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

Czas słuchania się kończy to seria podcastów zainspirowana encykliką Laudato si' papieża Franciszka. Rozmowy z ludźmi, którzy na różnych płaszczyznach wpisują się w przesłanie ekologii integralnej.   

Podcast #02, spojrzenie na encyklikę jako na dokument inspirujący do podjęcia działania w duchu troski o Stworzenie - samemu lub wraz z innymi ludźmi (dobrej woli). O swojej perspektywie opowiadają ks. Piotr Matus, proboszcz z Jaczowa oraz br. Cordian Szwarc OFM, Animator krajowy Caritas Laudato si'.

0:00-0:32 - Intro
0:33-3:21 - Kilka słów wstępu
3:21-18:17 - ks. Piotr Matus, o działaniach w duchu troski o stworzenie w niewielkiej parafii
18:17-37:58 - br. Cordian Szwarc OFM, ekologiczne nawrócenie wpisuje się w drogę rozwoju duchowego
37:58-40:02 - Podsumowanie rozmów i wspólnych wniosków
40:02-41:30 - Together We - globalna kampania Caritas Internationalis
41:30-42:04 - Informacja o dofinansowaniu NFOŚiGW  

Zainteresuj się: 

Encyklika Laudato si' w pdf

Przykładowe działania lokalne zainspirowane Laudato si' 

Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów

Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

#01 Czas słuchania się kończy: Jacek Bożek i ks. Damian Wąsek zgodnie o Laudato si' papieża Franciszka
2022-04-22 06:00:17

Podcast #01, spojrzenie na encyklikę z wewnątrz Kościoła - ks. dra Damiana Wąska (teologa fundamentalnego), zderzone z perspektywą Jacka Bożka, legendy polskiego ruchu ekologicznego, założyciela Klubu Gaja, buddysty. Spoiler: z tego zderzenia wszyscy wyszli cali '-' 0:00-0:32 - Intro 0:33-5:16 - Kilka słów wstępu 5:17-21:28 - ks. dr Damian Wąsek o teologii miłosierdzia papieża Franciszka w Laudato si' 21:29-41:09 - Jacek Bożek o Laudato si' także w kontekście globalnym 41:10-43:17 - Podsumowanie rozmów i wspólnych wniosków 43:18-43:45 - Outro Zainteresuj się: Encyklika Laudato si' w pdf Opracowanie o encyklice ukazujące kościelny kontekst tego dokumentu Jacek Bożek, założyciel Klubu Gaja prowadzi podcasty o zmieniającym się świecie "Rozmowy z Bożkiem" - polecamy! Otwarty kurs "Metodologia teologii" na Copernicus College prowadzony przez ks. dra Damiana Wąska. Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia" , który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecamy tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM). Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

Podcast #01, spojrzenie na encyklikę z wewnątrz Kościoła - ks. dra Damiana Wąska (teologa fundamentalnego), zderzone z perspektywą Jacka Bożka, legendy polskiego ruchu ekologicznego, założyciela Klubu Gaja, buddysty.

Spoiler: z tego zderzenia wszyscy wyszli cali '-'

0:00-0:32 - Intro

0:33-5:16 - Kilka słów wstępu

5:17-21:28 - ks. dr Damian Wąsek o teologii miłosierdzia papieża Franciszka w Laudato si'

21:29-41:09 - Jacek Bożek o Laudato si' także w kontekście globalnym

41:10-43:17 - Podsumowanie rozmów i wspólnych wniosków

43:18-43:45 - Outro

Zainteresuj się:

Encyklika Laudato si' w pdf

Opracowanie o encyklice ukazujące kościelny kontekst tego dokumentu

Jacek Bożek, założyciel Klubu Gaja prowadzi podcasty o zmieniającym się świecie "Rozmowy z Bożkiem" - polecamy!

Otwarty kurs "Metodologia teologii" na Copernicus College prowadzony przez ks. dra Damiana Wąska.

Wykorzystano motyw z utworu "Mama Ziemia", który powstał podczas wędrówki Siedem Aniołów - polecamy tę inicjatywę (więcej mówimy o tym w podcaście #02, rozmowa z inicjatorem Siedmiu Aniołów - br. Cordianem Szwarcem OFM).

Podcast „Czas słuchania się kończy” został przygotowany w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska; został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie