Biblia Audio Podcast

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu PALLOTTINUM Bibia Tysiąclecia 5 wydanie na nowo opracowane i poprawione . Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej, W podcastach jest również archiwalny sezon 1-66 Przeczytanej w całości Biblii UBG
Niechaj Dobry Bóg Wam Błogosławi


Odcinki od najnowszych:

Księga Wyjścia 21
2024-04-15 17:20:14

21. 1 Te są prawa, które im przedstawisz. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=71 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
21. 1 Te są prawa, które im przedstawisz. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=71 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Wyjścia 20
2024-04-14 18:06:52

20. 1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
20. 1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Wyjścia 19
2024-04-13 21:13:45

19. 1 Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu2 przybyli [oni] na pustynię Synaj. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=69 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
19. 1 Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu2 przybyli [oni] na pustynię Synaj. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=69 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Wyjścia 18
2024-04-12 20:24:17

18. 1 Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że Pan wyprowadził Izraelitów z Egiptu. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=68 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
18. 1 Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że Pan wyprowadził Izraelitów z Egiptu. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=68 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Wyjścia 17
2024-04-12 20:22:54

17. 1 Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy1. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=67 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
17. 1 Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy1. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=67 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Wyjścia 16
2024-04-10 17:49:07

16. 1 Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin1, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=66 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
16. 1 Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin1, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=66 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Wyjścia 15
2024-04-09 20:21:38

15. 1 Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=65 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
15. 1 Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=65 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Wyjścia 14
2024-04-08 16:47:13

14. 1 Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: 2 «Rozkaż Izraelitom, niech https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=64 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
14. 1 Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: 2 «Rozkaż Izraelitom, niech https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=64 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Wyjścia 13
2024-04-07 12:08:34

13 1 Pan tak powiedział do Mojżesza: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=63 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
13 1 Pan tak powiedział do Mojżesza: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=63 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Wyjścia 12
2024-04-06 13:01:23

12. 1 Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=62 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
12. 1 Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=62 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie