Biblia Audio Podcast

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu PALLOTTINUM Bibia Tysiąclecia 5 wydanie na nowo opracowane i poprawione . Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej, W podcastach jest również archiwalny sezon 1-66 Przeczytanej w całości Biblii UBG
Niechaj Dobry Bóg Wam Błogosławi


Odcinki od najnowszych:

Księga Liczb 4
2024-06-11 18:23:47

4. 1 Następnie mówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowami: 2 «Wyłącz spośród synów Lewiego Kehatytów, pełną ich liczbę według szczepów i rodów https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=123
4. 1 Następnie mówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowami: 2 «Wyłącz spośród synów Lewiego Kehatytów, pełną ich liczbę według szczepów i rodów https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=123

Księga Liczb 3
2024-06-11 18:23:12

3. 1 Tak oto przedstawiała się rodzina Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan mówił do Mojżesza na górze Synaj. 2 Synowie Aarona mieli następujące imiona: pierworodny Nadab, następnie Abihu, Eleazar oraz Itamar. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=122
3. 1 Tak oto przedstawiała się rodzina Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan mówił do Mojżesza na górze Synaj. 2 Synowie Aarona mieli następujące imiona: pierworodny Nadab, następnie Abihu, Eleazar oraz Itamar. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=122

Księga Liczb 2
2024-06-09 21:10:27

2. 1 Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami: 2 Niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=121
2. 1 Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami: 2 Niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=121

Księga Liczb 1
2024-06-08 21:50:41

1. 1 Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=125
1. 1 Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=125

Księga Kapłańska 27
2024-06-07 20:01:08

27. 1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu, według twojej oceny dotyczącego jakiejś osoby wobec Pana, https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=119
27. 1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu, według twojej oceny dotyczącego jakiejś osoby wobec Pana, https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=119

Księga Kapłańska 26
2024-06-06 22:05:52

26. 1 Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=118
26. 1 Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=118

Księga Kapłańska 25
2024-06-05 21:55:43

25. 1 Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: 2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=117
25. 1 Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: 2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=117

Księga Kapłańska 24
2024-06-04 21:40:08

24. 1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 «Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli ci do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek, aby zapewnić nieustanne światło. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=116
24. 1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 «Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli ci do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek, aby zapewnić nieustanne światło. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=116

Księga Kapłańska 23
2024-06-03 08:16:20

23. 1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte! https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=115
23. 1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte! https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=115

Księga Kapłańska 22
2024-06-01 22:56:59

22. 1 Po czym Pan powiedział do Mojżesza: 2 «Mów do Aarona i jego synów, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni mi poświęcają, nie bezcześcili mojego świętego imienia. Ja jestem Pan! https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=114
22. 1 Po czym Pan powiedział do Mojżesza: 2 «Mów do Aarona i jego synów, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni mi poświęcają, nie bezcześcili mojego świętego imienia. Ja jestem Pan! https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=114

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie