Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Księga Przysłów 2
2023-04-27 04:27:26

Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa i zachowasz u siebie moje przykazania; Przysłów 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/pro.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa i zachowasz u siebie moje przykazania; Przysłów 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/pro.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Przysłów 1
2023-04-27 04:26:15

Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla Izraela; Przysłów 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/pro.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla Izraela; Przysłów 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/pro.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 150
2023-04-26 05:15:15

Alleluja. Chwalcie Boga w jego świątyni; chwalcie go na firmamencie jego mocy. Psalmów 150:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.150.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Alleluja. Chwalcie Boga w jego świątyni; chwalcie go na firmamencie jego mocy. Psalmów 150:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.150.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 149
2023-04-26 05:14:33

Alleluja. Śpiewajcie PANU nową pieśń; niech jego chwała zabrzmi w zgromadzeniu świętych. Psalmów 149:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.149.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Alleluja. Śpiewajcie PANU nową pieśń; niech jego chwała zabrzmi w zgromadzeniu świętych. Psalmów 149:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.149.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 148
2023-04-26 05:13:38

Alleluja. Chwalcie PANA z niebios, chwalcie go na wysokościach. Psalmów 148:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.148.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Alleluja. Chwalcie PANA z niebios, chwalcie go na wysokościach. Psalmów 148:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.148.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 147
2023-04-26 05:12:53

Chwalcie PANA, bo dobrze jest śpiewać naszemu Bogu; jest to bowiem miłe i piękna jest chwała. Psalmów 147:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.147.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Chwalcie PANA, bo dobrze jest śpiewać naszemu Bogu; jest to bowiem miłe i piękna jest chwała. Psalmów 147:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.147.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 146
2023-04-26 05:11:42

Alleluja. Chwal, duszo moja, PANA. Psalmów 146:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.146.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Alleluja. Chwal, duszo moja, PANA. Psalmów 146:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.146.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 145
2023-04-25 19:07:14

Będę cię wywyższać, Boże mój, królu mój, i będę błogosławić twe imię na wieki wieków. Psalmów 145:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.145.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Będę cię wywyższać, Boże mój, królu mój, i będę błogosławić twe imię na wieki wieków. Psalmów 145:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.145.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 144
2023-04-25 19:06:16

Błogosławiony PAN, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do wojny. Psalmów 144:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.144.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Błogosławiony PAN, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do wojny. Psalmów 144:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.144.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 143
2023-04-25 19:05:42

PANIE, wysłuchaj mojej modlitwy i nadstaw ucha na moje prośby; wysłuchaj mnie w swojej wierności i sprawiedliwości. Psalmów 143:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.143.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
PANIE, wysłuchaj mojej modlitwy i nadstaw ucha na moje prośby; wysłuchaj mnie w swojej wierności i sprawiedliwości. Psalmów 143:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.143.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie