Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

1 Księga Kronik 12
2023-02-04 21:17:30

Oto ci, którzy przyszli do Dawida w Siklag, gdy ukrywał się przed Saulem, synem Kisza. Należeli oni do dzielnych wojowników, którzy wspierali go w walce. I Kronik 12:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Oto ci, którzy przyszli do Dawida w Siklag, gdy ukrywał się przed Saulem, synem Kisza. Należeli oni do dzielnych wojowników, którzy wspierali go w walce. I Kronik 12:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 11
2023-02-04 06:54:45

Wtedy cały Izrael zebrał się przy Dawidzie w Hebronie, mówiąc: Oto jesteśmy twoją kością i twoim ciałem. I Kronik 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy cały Izrael zebrał się przy Dawidzie w Hebronie, mówiąc: Oto jesteśmy twoją kością i twoim ciałem. I Kronik 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 10
2023-02-04 05:46:26

Gdy Filistyni walczyli z Izraelem, Izraelici uciekli przed nimi i padli zabici na górze Gilboa. I Kronik 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Gdy Filistyni walczyli z Izraelem, Izraelici uciekli przed nimi i padli zabici na górze Gilboa. I Kronik 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 9
2023-02-03 18:21:25

Tak wszyscy Izraelici byli spisani w rodowodach, a oto zostały one zapisane w księdze królów Izraela i Judy, a ci zostali uprowadzeni do Babilonu z powodu swego przestępstwa. I Kronik 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Tak wszyscy Izraelici byli spisani w rodowodach, a oto zostały one zapisane w księdze królów Izraela i Judy, a ci zostali uprowadzeni do Babilonu z powodu swego przestępstwa. I Kronik 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 8
2023-02-03 06:48:37

Beniamin spłodził Belę, swego pierworodnego, Aszbela – drugiego, Achracha – trzeciego; I Kronik 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Beniamin spłodził Belę, swego pierworodnego, Aszbela – drugiego, Achracha – trzeciego; I Kronik 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 7
2023-02-02 19:17:51

Synami Issachara byli: Tola, Pua, Jaszub, Szimron – czterej. I Kronik 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Synami Issachara byli: Tola, Pua, Jaszub, Szimron – czterej. I Kronik 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 6
2023-02-02 06:20:00

Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat i Merari. I Kronik 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat i Merari. I Kronik 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 5
2023-02-01 18:14:16

Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Był on pierworodnym, ale ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego pierworództwo zostało dane synom Józefa, syna Izraela. Nie spisano więc rodowodu według pierworództwa. I Kronik 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Był on pierworodnym, ale ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego pierworództwo zostało dane synom Józefa, syna Izraela. Nie spisano więc rodowodu według pierworództwa. I Kronik 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 4
2023-02-01 06:45:44

Synowie Judy: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal. I Kronik 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Synowie Judy: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal. I Kronik 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 3
2023-01-31 20:54:27

Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Ammon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki; I Kronik 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Ammon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki; I Kronik 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie