Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

1 Księga Kronik 2
2023-01-31 06:32:06

Oto są synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar i Zebulon; I Kronik 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Oto są synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar i Zebulon; I Kronik 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 1
2023-01-30 18:05:26

Adam, Set, Enosz; I Kronik 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Adam, Set, Enosz; I Kronik 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 25
2023-01-30 07:17:53

W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca, dziesiątego dnia tego miesiąca, Nabuchodonozor, król Babilonu, wraz z całym swoim wojskiem wyruszył przeciw Jerozolimie, rozbił obóz pod nią i zbudował przeciwko niej szańce dokoła. II Królewska 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca, dziesiątego dnia tego miesiąca, Nabuchodonozor, król Babilonu, wraz z całym swoim wojskiem wyruszył przeciw Jerozolimie, rozbił obóz pod nią i zbudował przeciwko niej szańce dokoła. II Królewska 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Biblia Dla Najmłodszych - na Dobranoc
2023-01-29 21:43:13

czytajmy dzieciom ... Naprawdę Warto ! W odcinku o Eliaszu i Elizeuszu Dzieci nas nie słuchają- one nas obserwują... Bądźcie Błogosławieni!
czytajmy dzieciom ... Naprawdę Warto ! W odcinku o Eliaszu i Elizeuszu Dzieci nas nie słuchają- one nas obserwują... Bądźcie Błogosławieni!

2 Księga Królewska 24
2023-01-29 18:36:21

Za jego dni wyruszył Nabuchodonozor, król Babilonu, i Joakim stał się jego sługą przez trzy lata. Potem zbuntował się przeciwko niemu. II Królewska 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Za jego dni wyruszył Nabuchodonozor, król Babilonu, i Joakim stał się jego sługą przez trzy lata. Potem zbuntował się przeciwko niemu. II Królewska 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 23
2023-01-29 06:21:00

Wtedy król posłał, aby zebrali się wokół niego wszyscy starsi Judy i Jerozolimy. II Królewska 23:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy król posłał, aby zebrali się wokół niego wszyscy starsi Judy i Jerozolimy. II Królewska 23:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 22
2023-01-28 19:31:17

Jozjasz miał osiem lat, kiedy zaczął królować, i królował trzydzieści jeden lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Jedida i była córką Adajasza z Boskat. II Królewska 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Jozjasz miał osiem lat, kiedy zaczął królować, i królował trzydzieści jeden lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Jedida i była córką Adajasza z Boskat. II Królewska 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 21
2023-01-28 07:21:32

Manasses miał dwanaście lat, kiedy zaczął królować, i królował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Chefsiba. II Królewska 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Manasses miał dwanaście lat, kiedy zaczął królować, i królował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Chefsiba. II Królewska 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 20
2023-01-28 06:34:49

W tych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział mu: Tak mówi PAN: Rozporządź swym domem, bo umrzesz i nie będziesz żył. II Królewska 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W tych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział mu: Tak mówi PAN: Rozporządź swym domem, bo umrzesz i nie będziesz żył. II Królewska 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 19
2023-01-28 05:49:45

A gdy król Ezechiasz to usłyszał, rozdarł swoje szaty, oblekł się w wór i wszedł do domu PANA. II Królewska 19:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy król Ezechiasz to usłyszał, rozdarł swoje szaty, oblekł się w wór i wszedł do domu PANA. II Królewska 19:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie