Biblia Audio Podcast

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu PALLOTTINUM Bibia Tysiąclecia 5 wydanie na nowo opracowane i poprawione . Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej, W podcastach jest również archiwalny sezon 1-66 Przeczytanej w całości Biblii UBG
Niechaj Dobry Bóg Wam Błogosławi


Odcinki od najnowszych:

Księga Izajasza 8
2023-05-27 07:47:05

I PAN powiedział do mnie: Weź sobie wielką księgę i napisz w niej ludzkim pismem: Maherszalalchaszbaz. Izajasza 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I PAN powiedział do mnie: Weź sobie wielką księgę i napisz w niej ludzkim pismem: Maherszalalchaszbaz. Izajasza 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Izajasza 7
2023-05-26 21:56:56

Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Syrii, wraz z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią walczyć, lecz nie mógł jej zdobyć. Izajasza 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Syrii, wraz z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią walczyć, lecz nie mógł jej zdobyć. Izajasza 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Izajasza 6
2023-05-26 05:55:15

W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Izajasza 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Izajasza 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Izajasza 5
2023-05-25 19:31:28

Zaśpiewam teraz mojemu umiłowanemu pieśń mego ukochanego o jego winnicy. Mój umiłowany ma winnicę na urodzajnym pagórku. Izajasza 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Zaśpiewam teraz mojemu umiłowanemu pieśń mego ukochanego o jego winnicy. Mój umiłowany ma winnicę na urodzajnym pagórku. Izajasza 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Izajasza 4
2023-05-25 05:13:59

W tym dniu siedem kobiet uchwyci się jednego mężczyzny, mówiąc: Będziemy jadły swój chleb i ubierały się we własne ubranie, tylko niech zwiemy się twoim imieniem, odejmij od nas hańbę. Izajasza 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W tym dniu siedem kobiet uchwyci się jednego mężczyzny, mówiąc: Będziemy jadły swój chleb i ubierały się we własne ubranie, tylko niech zwiemy się twoim imieniem, odejmij od nas hańbę. Izajasza 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Izajasza 3
2023-05-24 21:50:41

Oto bowiem Pan, PAN zastępów, odbierze Jerozolimie i Judzie podporę i laskę, wszelką podporę w chlebie i wszelką podporę w wodzie. Izajasza 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Oto bowiem Pan, PAN zastępów, odbierze Jerozolimie i Judzie podporę i laskę, wszelką podporę w chlebie i wszelką podporę w wodzie. Izajasza 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Izajasza 2
2023-05-24 05:42:25

Słowo, które widział Izajasz, syn Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Izajasza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Słowo, które widział Izajasz, syn Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Izajasza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Izajasza 1
2023-05-23 20:02:40

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy, które miał za dni Uzjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza – królów Judy. Izajasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy, które miał za dni Uzjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza – królów Judy. Izajasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/isa.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Pieśń nad Pieśniami 8
2023-05-23 05:27:15

O gdybyś był dla mnie jak brat, który ssał piersi mojej matki! Wtedy spotykałabym cię na dworze, całowałabym cię, a nie byłabym wzgardzona. Pieśń nad Pieśniami 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/sng.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
O gdybyś był dla mnie jak brat, który ssał piersi mojej matki! Wtedy spotykałabym cię na dworze, całowałabym cię, a nie byłabym wzgardzona. Pieśń nad Pieśniami 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/sng.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Pieśń nad Pieśniami 7
2023-05-22 20:02:42

Jak piękne są twoje nogi w sandałach, córko książęca! Linia twoich bioder jest jak klejnot, jak dzieło rąk rzemieślnika. Pieśń nad Pieśniami 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/sng.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Jak piękne są twoje nogi w sandałach, córko książęca! Linia twoich bioder jest jak klejnot, jak dzieło rąk rzemieślnika. Pieśń nad Pieśniami 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/sng.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie