Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

2 Księga Królewska 8
2023-01-22 19:47:37

Potem Elizeusz odezwał się do tej kobiety, której syna wskrzesił: Wstań i idź, ty i twój dom, zamieszkaj jako przybysz tam, gdziekolwiek będziesz mogła zamieszkać. PAN bowiem wezwał głód, który nawiedzi ziemię na siedem lat. II Królewska 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem Elizeusz odezwał się do tej kobiety, której syna wskrzesił: Wstań i idź, ty i twój dom, zamieszkaj jako przybysz tam, gdziekolwiek będziesz mogła zamieszkać. PAN bowiem wezwał głód, który nawiedzi ziemię na siedem lat. II Królewska 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 7
2023-01-22 05:46:54

Wtedy Elizeusz powiedział: Słuchajcie słowa PANA. Tak mówi PAN: Jutro o tej porze w bramie Samarii jedna miara mąki pszennej będzie za jednego sykla i dwie miary jęczmienia też za sykla. II Królewska 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Elizeusz powiedział: Słuchajcie słowa PANA. Tak mówi PAN: Jutro o tej porze w bramie Samarii jedna miara mąki pszennej będzie za jednego sykla i dwie miary jęczmienia też za sykla. II Królewska 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 6
2023-01-22 05:22:15

I synowie proroków powiedzieli do Elizeusza: Oto miejsce, w którym mieszkamy wraz z tobą, jest zbyt ciasne dla nas. II Królewska 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I synowie proroków powiedzieli do Elizeusza: Oto miejsce, w którym mieszkamy wraz z tobą, jest zbyt ciasne dla nas. II Królewska 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 5
2023-01-21 18:15:14

Naaman, dowódca króla Syrii, był człowiekiem bardzo poważanym u swego pana i osobą czcigodną. Przez niego bowiem PAN dał wybawienie Syryjczykom. Był on także dzielnym wojownikiem, ale trędowatym. II Królewska 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Naaman, dowódca króla Syrii, był człowiekiem bardzo poważanym u swego pana i osobą czcigodną. Przez niego bowiem PAN dał wybawienie Syryjczykom. Był on także dzielnym wojownikiem, ale trędowatym. II Królewska 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 4
2023-01-21 06:00:44

A pewna kobieta spośród żon synów proroków wołała do Elizeusza: Twój sługa, mój mąż, umarł. Ty wiesz, że twój sługa bał się PANA. Lecz teraz przyszedł wierzyciel, aby zabrać moich dwóch synów jako niewolników. II Królewska 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A pewna kobieta spośród żon synów proroków wołała do Elizeusza: Twój sługa, mój mąż, umarł. Ty wiesz, że twój sługa bał się PANA. Lecz teraz przyszedł wierzyciel, aby zabrać moich dwóch synów jako niewolników. II Królewska 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 3
2023-01-20 18:49:01

Joram, syn Achaba, zaczął królować nad Izraelem w Samarii w osiemnastym roku Jehoszafata, króla Judy, i królował dwanaście lat. II Królewska 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Joram, syn Achaba, zaczął królować nad Izraelem w Samarii w osiemnastym roku Jehoszafata, króla Judy, i królował dwanaście lat. II Królewska 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Poranne przemyślenia o Bogu-Łukasza 11:9
2023-01-20 07:26:47

o co i jak prosić Boga ? moje tego świadectwo... --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
o co i jak prosić Boga ? moje tego świadectwo... --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 2
2023-01-20 05:33:49

I kiedy PAN miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal. II Królewska 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I kiedy PAN miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal. II Królewska 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 1
2023-01-19 18:41:08

Po śmierci Achaba Moab zbuntował się przeciw Izraelowi. II Królewska 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Po śmierci Achaba Moab zbuntował się przeciw Izraelowi. II Królewska 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Królewska 22
2023-01-19 06:55:10

A przez trzy lata nie było wojny między Syrią a Izraelem. I Królewska 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A przez trzy lata nie było wojny między Syrią a Izraelem. I Królewska 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie