Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Ewangelia Mateusza 4
2023-10-11 07:46:58

‭Mateusza‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. https://bible.com/bible/138/mat.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. https://bible.com/bible/138/mat.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia według świetego Mateusza 3
2023-10-10 20:06:55

‭Mateusza‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni judzkiej: https://bible.com/bible/138/mat.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni judzkiej: https://bible.com/bible/138/mat.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia według świetego Mateusza 2
2023-10-10 07:08:48

‭Mateusza‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: https://bible.com/bible/138/mat.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: https://bible.com/bible/138/mat.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia według świetego Mateusza 1
2023-10-09 18:38:22

‭Mateusza‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. https://bible.com/bible/138/mat.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. https://bible.com/bible/138/mat.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Malachiasza 4
2023-10-08 20:20:24

‭Malachiasza‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi PAN zastępów, tak że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki. https://bible.com/bible/138/mal.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Malachiasza‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi PAN zastępów, tak że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki. https://bible.com/bible/138/mal.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Malachiasza 3
2023-10-08 15:52:23

‭Malachiasza‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi PAN zastępów. https://bible.com/bible/138/mal.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Malachiasza‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi PAN zastępów. https://bible.com/bible/138/mal.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Malachiasza 2
2023-10-08 12:46:54

‭Malachiasza‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] Teraz, kapłani, ten rozkaz dotyczy was. https://bible.com/bible/138/mal.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Malachiasza‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] Teraz, kapłani, ten rozkaz dotyczy was. https://bible.com/bible/138/mal.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Malachiasza 1
2023-10-08 09:39:34

‭Malachiasza‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Brzemię słowa PANA do Izraela przez Malachiasza. https://bible.com/bible/138/mal.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Malachiasza‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Brzemię słowa PANA do Izraela przez Malachiasza. https://bible.com/bible/138/mal.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Zachariasza 14 - dzień pierwszy nowej wojny w Izraelu.
2023-10-07 18:32:35

‭Zachariasza‬ ‭14:1‬ ‭UBG‬ [1] Oto przychodzi dzień PANA, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie. https://bible.com/bible/138/zec.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Zachariasza‬ ‭14:1‬ ‭UBG‬ [1] Oto przychodzi dzień PANA, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie. https://bible.com/bible/138/zec.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Zachariasza 13
2023-10-07 05:14:41

‭Zachariasza‬ ‭13:1‬ ‭UBG‬ [1] W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy dla obmycia grzechu i nieczystości. https://bible.com/bible/138/zec.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Zachariasza‬ ‭13:1‬ ‭UBG‬ [1] W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy dla obmycia grzechu i nieczystości. https://bible.com/bible/138/zec.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie