Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Księga Ezechiela 41
2023-08-28 20:19:48

Potem wprowadził mnie do świątyni i zmierzył filary: sześć łokci wynosiła szerokość z jednej strony i sześć łokci szerokość z drugiej strony, według szerokości przybytku. Ezechiela 41:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.41.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem wprowadził mnie do świątyni i zmierzył filary: sześć łokci wynosiła szerokość z jednej strony i sześć łokci szerokość z drugiej strony, według szerokości przybytku. Ezechiela 41:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.41.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Ezechiela 40
2023-08-28 06:12:36

W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, na początku roku, dziesiątego dnia miesiąca, czternaście lat po zburzeniu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka PANA i zaprowadził mnie tam. Ezechiela 40:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.40.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, na początku roku, dziesiątego dnia miesiąca, czternaście lat po zburzeniu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka PANA i zaprowadził mnie tam. Ezechiela 40:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.40.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Ezechiela 39
2023-08-27 21:50:06

Ty więc, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan BÓG: Oto jestem przeciwko tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal. Ezechiela 39:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.39.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Ty więc, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan BÓG: Oto jestem przeciwko tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal. Ezechiela 39:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.39.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Ezechiela 38
2023-08-27 06:06:22

I doszło do mnie słowo PANA mówiące: Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal, i prorokuj przeciw niemu. Ezechiela 38:1‭-‬2 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.38.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I doszło do mnie słowo PANA mówiące: Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal, i prorokuj przeciw niemu. Ezechiela 38:1‭-‬2 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.38.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

List świętego Pawła apostoła do Efezjan
2023-08-26 19:29:42

List świętego Pawła apostoła do Efezjan - całość UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
List świętego Pawła apostoła do Efezjan - całość UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Ezechiela 37
2023-08-26 06:00:10

Ręka PANA była nade mną i on wyprowadził mnie w duchu PANA, i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości; Ezechiela 37:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.37.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Ręka PANA była nade mną i on wyprowadził mnie w duchu PANA, i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości; Ezechiela 37:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.37.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Ezechiela 36
2023-08-26 05:59:03

A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela i mów: Góry Izraela, słuchajcie słowa PANA. Ezechiela 36:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.36.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela i mów: Góry Izraela, słuchajcie słowa PANA. Ezechiela 36:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.36.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Ezechiela 35
2023-08-25 20:14:53

I doszło do mnie słowo PANA mówiące: Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko górze Seir i prorokuj przeciwko niej. Ezechiela 35:1‭-‬2 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.35.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I doszło do mnie słowo PANA mówiące: Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko górze Seir i prorokuj przeciwko niej. Ezechiela 35:1‭-‬2 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.35.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Ezechiela 34
2023-08-24 19:00:47

I doszło do mnie słowo PANA mówiące: Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Tak mówi Pan BÓG do tych pasterzy: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czy pasterze nie powinni paść trzody? Ezechiela 34:1‭-‬2 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.34.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I doszło do mnie słowo PANA mówiące: Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Tak mówi Pan BÓG do tych pasterzy: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czy pasterze nie powinni paść trzody? Ezechiela 34:1‭-‬2 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.34.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Ezechiela 33
2023-08-24 06:21:56

Lecz gdy to nadejdzie – oto nadejdzie – wtedy poznają, że prorok był pośród nich. Ezechiela 33:33 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.33.33.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Lecz gdy to nadejdzie – oto nadejdzie – wtedy poznają, że prorok był pośród nich. Ezechiela 33:33 UBG https://bible.com/pl/bible/138/ezk.33.33.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie