Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Dzieje Apostolskie 16
2023-11-29 09:13:53

‭Dzieje‬ ‭16:1‬ ‭UBG‬ [1] Przybył do Derbe i Listry. A oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła, ojca natomiast Greka. https://bible.com/bible/138/act.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭16:1‬ ‭UBG‬ [1] Przybył do Derbe i Listry. A oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła, ojca natomiast Greka. https://bible.com/bible/138/act.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 15
2023-11-28 17:32:59

‭Dzieje‬ ‭15:1‬ ‭UBG‬ [1] A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. https://bible.com/bible/138/act.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭15:1‬ ‭UBG‬ [1] A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. https://bible.com/bible/138/act.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 14
2023-11-28 07:20:31

‭Dzieje‬ ‭14:1‬ ‭UBG‬ [1] W Ikonium również weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków. https://bible.com/bible/138/act.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭14:1‬ ‭UBG‬ [1] W Ikonium również weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków. https://bible.com/bible/138/act.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 13
2023-11-27 19:22:52

‭Dzieje‬ ‭13:1‬ ‭UBG‬ [1] A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele: Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, i Saul. https://bible.com/bible/138/act.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭13:1‬ ‭UBG‬ [1] A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele: Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, i Saul. https://bible.com/bible/138/act.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 12
2023-11-24 06:46:47

‭Dzieje‬ ‭12:1‬ ‭UBG‬ [1] W tym czasie król Herod zaczął gnębić niektórych członków kościoła. https://bible.com/bible/138/act.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭12:1‬ ‭UBG‬ [1] W tym czasie król Herod zaczął gnębić niektórych członków kościoła. https://bible.com/bible/138/act.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 11
2023-11-23 05:36:02

‭Dzieje‬ ‭11:1‬ ‭UBG‬ [1] Apostołowie i bracia, którzy byli w Judei, usłyszeli, że również poganie przyjęli słowo Boże. https://bible.com/bible/138/act.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭11:1‬ ‭UBG‬ [1] Apostołowie i bracia, którzy byli w Judei, usłyszeli, że również poganie przyjęli słowo Boże. https://bible.com/bible/138/act.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 10
2023-11-22 17:01:51

‭Dzieje‬ ‭10:1‬ ‭UBG‬ [1] A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim; https://bible.com/bible/138/act.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭10:1‬ ‭UBG‬ [1] A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim; https://bible.com/bible/138/act.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 9
2023-11-22 05:54:46

‭Dzieje‬ ‭9:1‬ ‭UBG‬ [1] A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana; https://bible.com/bible/138/act.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭9:1‬ ‭UBG‬ [1] A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana; https://bible.com/bible/138/act.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 8
2023-11-21 19:07:57

‭Dzieje‬ ‭8:1‬ ‭UBG‬ [1] A Saul zgodził się na zabicie go. W tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. https://bible.com/bible/138/act.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭8:1‬ ‭UBG‬ [1] A Saul zgodził się na zabicie go. W tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. https://bible.com/bible/138/act.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 7
2023-11-21 06:08:08

‭Dzieje‬ ‭7:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy najwyższy kapłan zapytał: Czy tak się sprawy mają? https://bible.com/bible/138/act.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭7:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy najwyższy kapłan zapytał: Czy tak się sprawy mają? https://bible.com/bible/138/act.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie