Biblia Audio Podcast

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu PALLOTTINUM Bibia Tysiąclecia 5 wydanie na nowo opracowane i poprawione . Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej, W podcastach jest również archiwalny sezon 1-66 Przeczytanej w całości Biblii UBG
Niechaj Dobry Bóg Wam Błogosławi


Odcinki od najnowszych:

1 Tymoteusza 2
2023-12-30 13:02:55

‭I Tymoteusza‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; https://bible.com/bible/138/1ti.2.1.UBG
‭I Tymoteusza‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; https://bible.com/bible/138/1ti.2.1.UBG

1 Tymoteusza 1
2023-12-30 07:00:43

‭I Tymoteusza‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją; https://bible.com/bible/138/1ti.1.1.UBG
‭I Tymoteusza‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją; https://bible.com/bible/138/1ti.1.1.UBG

2 Tesaloniczan 3
2023-12-29 20:14:59

‭II Tesaloniczan‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało jak i u was; https://bible.com/bible/138/2th.3.1.UBG
‭II Tesaloniczan‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało jak i u was; https://bible.com/bible/138/2th.3.1.UBG

2 Tesaloniczan 2
2023-12-29 15:55:53

‭II Tesaloniczan‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim; https://bible.com/bible/138/2th.2.1.UBG
‭II Tesaloniczan‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim; https://bible.com/bible/138/2th.2.1.UBG

2 Tesaloniczan 1
2023-12-29 14:05:28

‭II Tesaloniczan‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu, naszym Ojcu, i Panu Jezusie Chrystusie. https://bible.com/bible/138/2th.1.1.UBG
‭II Tesaloniczan‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu, naszym Ojcu, i Panu Jezusie Chrystusie. https://bible.com/bible/138/2th.1.1.UBG

1 Tesaloniczan 5
2023-12-29 06:47:58

‭I Tesaloniczan‬ ‭5:1‬ ‭UBG‬ [1] A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. https://bible.com/bible/138/1th.5.1.UBG
‭I Tesaloniczan‬ ‭5:1‬ ‭UBG‬ [1] A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. https://bible.com/bible/138/1th.5.1.UBG

1 Tesaloniczan 4
2023-12-28 19:07:33

‭I Tesaloniczan‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy przez Pana Jezusa, abyście – według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu – coraz bardziej w tym obfitowali. https://bible.com/bible/138/1th.4.1.UBG
‭I Tesaloniczan‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy przez Pana Jezusa, abyście – według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu – coraz bardziej w tym obfitowali. https://bible.com/bible/138/1th.4.1.UBG

‭I Tesaloniczan‬ ‭3
2023-12-28 16:26:50

‭I Tesaloniczan‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] Dlatego nie mogąc tego dłużej znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach; https://bible.com/bible/138/1th.3.1.UBG
‭I Tesaloniczan‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] Dlatego nie mogąc tego dłużej znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach; https://bible.com/bible/138/1th.3.1.UBG

1 Tesaloniczan 2
2023-12-28 15:22:15

‭I Tesaloniczan‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przybycie do was nie było daremne; https://bible.com/bible/138/1th.2.1.UBG
‭I Tesaloniczan‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przybycie do was nie było daremne; https://bible.com/bible/138/1th.2.1.UBG

1 Tesaloniczan 1
2023-12-28 06:14:56

‭I Tesaloniczan‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. https://bible.com/bible/138/1th.1.1.UBG
‭I Tesaloniczan‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. https://bible.com/bible/138/1th.1.1.UBG

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie