Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Księga Jeremiasza 29
2023-07-22 22:30:55

A to są słowa listu, który prorok Jeremiasz posłał z Jerozolimy do pozostałych starszych, którzy byli na wygnaniu, i do kapłanów, do proroków i do całego ludu – których Nabuchodonozor uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. Jeremiasza 29:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.29.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A to są słowa listu, który prorok Jeremiasz posłał z Jerozolimy do pozostałych starszych, którzy byli na wygnaniu, i do kapłanów, do proroków i do całego ludu – których Nabuchodonozor uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. Jeremiasza 29:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.29.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jeremiasza 28
2023-07-22 06:46:19

W tym samym roku, na początku królowania Sedekiasza, króla Judy, w piątym miesiącu czwartego roku, Chananiasz, syn Azzura, prorok, który był z Gibeonu, powiedział do mnie w domu PANA przed kapłanami i przed całym ludem: Jeremiasza 28:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.28.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W tym samym roku, na początku królowania Sedekiasza, króla Judy, w piątym miesiącu czwartego roku, Chananiasz, syn Azzura, prorok, który był z Gibeonu, powiedział do mnie w domu PANA przed kapłanami i przed całym ludem: Jeremiasza 28:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.28.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jeremiasza 27
2023-07-21 19:52:54

Na początku królowania Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, doszło to słowo do Jeremiasza od PANA mówiące: Jeremiasza 27:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.27.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Na początku królowania Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, doszło to słowo do Jeremiasza od PANA mówiące: Jeremiasza 27:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.27.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jeremiasza 26
2023-07-21 07:05:24

Na początku królowania Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, doszło to słowo od PANA mówiące: Jeremiasza 26:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Na początku królowania Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, doszło to słowo od PANA mówiące: Jeremiasza 26:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jeremiasza 25
2023-07-20 19:40:49

Słowo, które doszło do Jeremiasza o całym ludzie Judy w czwartym roku Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, a był to pierwszy rok Nabuchodonozora, króla Babilonu; Jeremiasza 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Słowo, które doszło do Jeremiasza o całym ludzie Judy w czwartym roku Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, a był to pierwszy rok Nabuchodonozora, króla Babilonu; Jeremiasza 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jeremiasza 24
2023-07-20 05:00:10

PAN ukazał mi widzenie, a oto dwa kosze fig były postawione przed świątynią PANA, gdy Nabuchodonozor, król Babilonu, uprowadził do niewoli Jechoniasza, syna Joakima, króla Judy, oraz książąt Judy, cieśli i kowali z Jerozolimy, i przyprowadził ich do Babilonu. Jeremiasza 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
PAN ukazał mi widzenie, a oto dwa kosze fig były postawione przed świątynią PANA, gdy Nabuchodonozor, król Babilonu, uprowadził do niewoli Jechoniasza, syna Joakima, króla Judy, oraz książąt Judy, cieśli i kowali z Jerozolimy, i przyprowadził ich do Babilonu. Jeremiasza 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jeremiasza 23
2023-07-19 21:21:22

Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają trzodę mego pastwiska! – mówi PAN. Jeremiasza 23:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają trzodę mego pastwiska! – mówi PAN. Jeremiasza 23:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jeremiasza 22
2023-07-19 06:55:29

Tak mówi PAN: Zejdź do domu króla Judy i mów tam to słowo; Jeremiasza 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Tak mówi PAN: Zejdź do domu króla Judy i mów tam to słowo; Jeremiasza 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jeremiasza 21
2023-07-18 18:27:45

Słowo, które doszło do Jeremiasza od PANA, gdy król Sedekiasz posłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, aby powiedzieli: Jeremiasza 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Słowo, które doszło do Jeremiasza od PANA, gdy król Sedekiasz posłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, aby powiedzieli: Jeremiasza 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jeremiasza 20
2023-07-18 05:49:13

A kapłan Paszchur, syn Immera, który był naczelnym przywódcą w domu PANA, usłyszał Jeremiasza prorokującego o tym; Jeremiasza 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A kapłan Paszchur, syn Immera, który był naczelnym przywódcą w domu PANA, usłyszał Jeremiasza prorokującego o tym; Jeremiasza 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jer.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie