Biblia Audio Podcast

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu PALLOTTINUM Bibia Tysiąclecia 5 wydanie na nowo opracowane i poprawione . Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej, W podcastach jest również archiwalny sezon 1-66 Przeczytanej w całości Biblii UBG
Niechaj Dobry Bóg Wam Błogosławi


Odcinki od najnowszych:

Dzieje Apostolskie 19
2023-11-30 19:14:51

‭Dzieje‬ ‭19:1‬ ‭UBG‬ [1] I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; https://bible.com/bible/138/act.19.1.UBG
‭Dzieje‬ ‭19:1‬ ‭UBG‬ [1] I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; https://bible.com/bible/138/act.19.1.UBG

Dzieje Apostolskie 18
2023-11-30 06:13:01

‭Dzieje‬ ‭18:1‬ ‭UBG‬ [1] Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. https://bible.com/bible/138/act.18.1.UBG
‭Dzieje‬ ‭18:1‬ ‭UBG‬ [1] Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. https://bible.com/bible/138/act.18.1.UBG

Dzieje Apostolskie 17
2023-11-29 18:17:32

‭Dzieje‬ ‭17:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. https://bible.com/bible/138/act.17.1.UBG
‭Dzieje‬ ‭17:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. https://bible.com/bible/138/act.17.1.UBG

Dzieje Apostolskie 16
2023-11-29 09:13:53

‭Dzieje‬ ‭16:1‬ ‭UBG‬ [1] Przybył do Derbe i Listry. A oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła, ojca natomiast Greka. https://bible.com/bible/138/act.16.1.UBG
‭Dzieje‬ ‭16:1‬ ‭UBG‬ [1] Przybył do Derbe i Listry. A oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła, ojca natomiast Greka. https://bible.com/bible/138/act.16.1.UBG

Dzieje Apostolskie 15
2023-11-28 17:32:59

‭Dzieje‬ ‭15:1‬ ‭UBG‬ [1] A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. https://bible.com/bible/138/act.15.1.UBG
‭Dzieje‬ ‭15:1‬ ‭UBG‬ [1] A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. https://bible.com/bible/138/act.15.1.UBG

Dzieje Apostolskie 14
2023-11-28 07:20:31

‭Dzieje‬ ‭14:1‬ ‭UBG‬ [1] W Ikonium również weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków. https://bible.com/bible/138/act.14.1.UBG
‭Dzieje‬ ‭14:1‬ ‭UBG‬ [1] W Ikonium również weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków. https://bible.com/bible/138/act.14.1.UBG

Dzieje Apostolskie 13
2023-11-27 19:22:52

‭Dzieje‬ ‭13:1‬ ‭UBG‬ [1] A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele: Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, i Saul. https://bible.com/bible/138/act.13.1.UBG
‭Dzieje‬ ‭13:1‬ ‭UBG‬ [1] A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele: Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, i Saul. https://bible.com/bible/138/act.13.1.UBG

Dzieje Apostolskie 12
2023-11-24 06:46:47

‭Dzieje‬ ‭12:1‬ ‭UBG‬ [1] W tym czasie król Herod zaczął gnębić niektórych członków kościoła. https://bible.com/bible/138/act.12.1.UBG
‭Dzieje‬ ‭12:1‬ ‭UBG‬ [1] W tym czasie król Herod zaczął gnębić niektórych członków kościoła. https://bible.com/bible/138/act.12.1.UBG

Dzieje Apostolskie 11
2023-11-23 05:36:02

‭Dzieje‬ ‭11:1‬ ‭UBG‬ [1] Apostołowie i bracia, którzy byli w Judei, usłyszeli, że również poganie przyjęli słowo Boże. https://bible.com/bible/138/act.11.1.UBG
‭Dzieje‬ ‭11:1‬ ‭UBG‬ [1] Apostołowie i bracia, którzy byli w Judei, usłyszeli, że również poganie przyjęli słowo Boże. https://bible.com/bible/138/act.11.1.UBG

Dzieje Apostolskie 10
2023-11-22 17:01:51

‭Dzieje‬ ‭10:1‬ ‭UBG‬ [1] A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim; https://bible.com/bible/138/act.10.1.UBG
‭Dzieje‬ ‭10:1‬ ‭UBG‬ [1] A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim; https://bible.com/bible/138/act.10.1.UBG

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie