Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Dzieje Apostolskie 6
2023-11-20 18:16:04

‭Dzieje‬ ‭6:1‬ ‭UBG‬ [1] A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, helleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. https://bible.com/bible/138/act.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭6:1‬ ‭UBG‬ [1] A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, helleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. https://bible.com/bible/138/act.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 5
2023-11-20 06:27:38

‭Dzieje‬ ‭5:1‬ ‭UBG‬ [1] A pewien człowiek, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał swą posiadłość; https://bible.com/bible/138/act.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭5:1‬ ‭UBG‬ [1] A pewien człowiek, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał swą posiadłość; https://bible.com/bible/138/act.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 4
2023-11-19 17:43:20

‭Dzieje‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy mówili to do ludzi, nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze; https://bible.com/bible/138/act.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy mówili to do ludzi, nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze; https://bible.com/bible/138/act.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 3
2023-11-19 06:22:48

‭Dzieje‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej. https://bible.com/bible/138/act.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej. https://bible.com/bible/138/act.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 2
2023-11-18 17:36:11

‭Dzieje‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. https://bible.com/bible/138/act.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. https://bible.com/bible/138/act.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 1
2023-11-18 06:32:17

‭Dzieje‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać; https://bible.com/bible/138/act.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać; https://bible.com/bible/138/act.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 24
2023-11-17 19:00:11

‭Łukasza‬ ‭24:1‬ ‭UBG‬ [1] Pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, a z nimi i inne kobiety; https://bible.com/bible/138/luk.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭24:1‬ ‭UBG‬ [1] Pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, a z nimi i inne kobiety; https://bible.com/bible/138/luk.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 23
2023-11-17 05:34:15

‭Łukasza‬ ‭23:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy całe to zgromadzenie powstało i zaprowadzili go do Piłata. https://bible.com/bible/138/luk.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭23:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy całe to zgromadzenie powstało i zaprowadzili go do Piłata. https://bible.com/bible/138/luk.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 22
2023-11-16 20:21:58

‭Łukasza‬ ‭22:1‬ ‭UBG‬ [1] I zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. https://bible.com/bible/138/luk.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭22:1‬ ‭UBG‬ [1] I zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. https://bible.com/bible/138/luk.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 21
2023-11-16 05:49:01

‭Łukasza‬ ‭21:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy spojrzał, zobaczył bogaczy wrzucających swoje ofiary do skarbony. https://bible.com/bible/138/luk.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭21:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy spojrzał, zobaczył bogaczy wrzucających swoje ofiary do skarbony. https://bible.com/bible/138/luk.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie