Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Ewangelia Łukasza 20
2023-11-15 19:07:49

‭Łukasza‬ ‭20:1‬ ‭UBG‬ [1] A pewnego dnia, gdy nauczał ludzi w świątyni i głosił ewangelię, nadeszli naczelni kapłani i uczeni w Piśmie wraz ze starszymi; https://bible.com/bible/138/luk.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭20:1‬ ‭UBG‬ [1] A pewnego dnia, gdy nauczał ludzi w świątyni i głosił ewangelię, nadeszli naczelni kapłani i uczeni w Piśmie wraz ze starszymi; https://bible.com/bible/138/luk.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 19
2023-11-15 06:30:37

‭Łukasza‬ ‭19:1‬ ‭UBG‬ [1] A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. https://bible.com/bible/138/luk.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭19:1‬ ‭UBG‬ [1] A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. https://bible.com/bible/138/luk.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 18
2023-11-14 05:21:31

‭Łukasza‬ ‭18:1‬ ‭UBG‬ [1] Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać; https://bible.com/bible/138/luk.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭18:1‬ ‭UBG‬ [1] Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać; https://bible.com/bible/138/luk.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 17
2023-11-13 05:27:36

‭Łukasza‬ ‭17:1‬ ‭UBG‬ [1] I powiedział do uczniów: Nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą! https://bible.com/bible/138/luk.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭17:1‬ ‭UBG‬ [1] I powiedział do uczniów: Nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą! https://bible.com/bible/138/luk.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 16
2023-11-12 09:51:40

‭Łukasza‬ ‭16:1‬ ‭UBG‬ [1] Mówił też do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał szafarza, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. https://bible.com/bible/138/luk.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭16:1‬ ‭UBG‬ [1] Mówił też do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał szafarza, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. https://bible.com/bible/138/luk.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 15
2023-11-11 15:46:27

‭Łukasza‬ ‭15:1‬ ‭UBG‬ [1] I zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. https://bible.com/bible/138/luk.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭15:1‬ ‭UBG‬ [1] I zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. https://bible.com/bible/138/luk.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 14
2023-11-10 17:35:38

‭Łukasza‬ ‭14:1‬ ‭UBG‬ [1] I stało się tak, że gdy Jezus wszedł w szabat do domu pewnego przywódcy faryzeuszy, aby jeść chleb, oni go obserwowali. https://bible.com/bible/138/luk.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭14:1‬ ‭UBG‬ [1] I stało się tak, że gdy Jezus wszedł w szabat do domu pewnego przywódcy faryzeuszy, aby jeść chleb, oni go obserwowali. https://bible.com/bible/138/luk.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 13
2023-11-10 05:21:22

‭Łukasza‬ ‭13:1‬ ‭UBG‬ [1] W tym samym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. https://bible.com/bible/138/luk.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭13:1‬ ‭UBG‬ [1] W tym samym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. https://bible.com/bible/138/luk.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 12
2023-11-09 05:33:47

‭Łukasza‬ ‭12:1‬ ‭UBG‬ [1] Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, tak że jedni po drugich deptali, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. https://bible.com/bible/138/luk.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭12:1‬ ‭UBG‬ [1] Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, tak że jedni po drugich deptali, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. https://bible.com/bible/138/luk.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 11
2023-11-08 12:34:03

‭Łukasza‬ ‭11:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. https://bible.com/bible/138/luk.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭11:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. https://bible.com/bible/138/luk.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie