Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Psalm 97
2023-04-16 05:56:02

PAN króluje, raduj się, ziemio, i weselcie się, niezliczone wyspy! Psalmów 97:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.97.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
PAN króluje, raduj się, ziemio, i weselcie się, niezliczone wyspy! Psalmów 97:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.97.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 96
2023-04-16 05:55:16

Śpiewajcie PANU nową pieśń, śpiewaj PANU, cała ziemio! Psalmów 96:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.96.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Śpiewajcie PANU nową pieśń, śpiewaj PANU, cała ziemio! Psalmów 96:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.96.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 95
2023-04-16 05:54:38

Chodźcie, śpiewajmy PANU, wykrzykujmy radośnie skale naszego zbawienia. Psalmów 95:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.95.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Chodźcie, śpiewajmy PANU, wykrzykujmy radośnie skale naszego zbawienia. Psalmów 95:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.95.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 94
2023-04-15 19:25:14

Boże zemsty, PANIE Boże zemsty, objaw się! Psalmów 94:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.94.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Boże zemsty, PANIE Boże zemsty, objaw się! Psalmów 94:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.94.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 93
2023-04-15 19:24:39

PAN króluje, przyoblekł się w majestat, odział się PAN i przepasał potęgą; utwierdził też świat, że się nie zachwieje. Psalmów 93:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.93.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
PAN króluje, przyoblekł się w majestat, odział się PAN i przepasał potęgą; utwierdził też świat, że się nie zachwieje. Psalmów 93:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.93.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 92
2023-04-15 19:24:08

Dobrą rzeczą jest wysławiać PANA i śpiewać twemu imieniu, o Najwyższy. Psalmów 92:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.92.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Dobrą rzeczą jest wysławiać PANA i śpiewać twemu imieniu, o Najwyższy. Psalmów 92:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.92.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 91
2023-04-15 19:23:29

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Psalmów 91:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.91.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Psalmów 91:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.91.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 90
2023-04-15 19:22:51

Panie, ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Psalmów 90:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.90.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Panie, ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Psalmów 90:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.90.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 89
2023-04-15 07:07:25

Będę śpiewać o miłosierdziu PANA na wieki, swymi ustami będę głosił twoją wierność przez wszystkie pokolenia. Psalmów 89:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.89.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Będę śpiewać o miłosierdziu PANA na wieki, swymi ustami będę głosił twoją wierność przez wszystkie pokolenia. Psalmów 89:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.89.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 88
2023-04-15 07:06:47

PANIE, Boże mego zbawienia, we dnie i w nocy wołam do ciebie. Psalmów 88:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.88.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
PANIE, Boże mego zbawienia, we dnie i w nocy wołam do ciebie. Psalmów 88:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.88.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie