Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Psalm 87
2023-04-14 20:20:47

Jego fundament jest na świętych górach. Psalmów 87:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.87.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Jego fundament jest na świętych górach. Psalmów 87:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.87.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 86
2023-04-14 20:20:01

Nakłoń swego ucha, PANIE, wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. Psalmów 86:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.86.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Nakłoń swego ucha, PANIE, wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. Psalmów 86:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.86.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 85
2023-04-14 20:18:57

PANIE, okazałeś łaskę swej ziemi, przyprowadziłeś z niewoli Jakuba. Psalmów 85:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.85.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
PANIE, okazałeś łaskę swej ziemi, przyprowadziłeś z niewoli Jakuba. Psalmów 85:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.85.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 84
2023-04-14 20:17:56

O, jak miłe są twoje przybytki, PANIE zastępów! Psalmów 84:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.84.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
O, jak miłe są twoje przybytki, PANIE zastępów! Psalmów 84:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.84.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 83
2023-04-14 20:17:00

Boże, nie milcz; nie bądź głuchy i bezczynny, Boże! Psalmów 83:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.83.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Boże, nie milcz; nie bądź głuchy i bezczynny, Boże! Psalmów 83:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.83.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 82
2023-04-14 06:33:42

Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd: Psalmów 82:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.82.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd: Psalmów 82:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.82.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 81
2023-04-14 06:33:11

Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej mocy; radośnie wykrzykujcie Bogu Jakuba. Psalmów 81:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.81.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej mocy; radośnie wykrzykujcie Bogu Jakuba. Psalmów 81:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.81.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 80
2023-04-14 06:32:34

Posłuchaj, Pasterzu Izraela, ty, który prowadzisz Józefa jak stado owiec, ty, który zasiadasz między cherubinami, zabłyśnij. Psalmów 80:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.80.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Posłuchaj, Pasterzu Izraela, ty, który prowadzisz Józefa jak stado owiec, ty, który zasiadasz między cherubinami, zabłyśnij. Psalmów 80:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.80.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 79
2023-04-14 06:31:48

Boże, poganie wtargnęli do twego dziedzictwa, splugawili twoją świętą świątynię, Jeruzalem zamienili w ruiny. Psalmów 79:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.79.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Boże, poganie wtargnęli do twego dziedzictwa, splugawili twoją świętą świątynię, Jeruzalem zamienili w ruiny. Psalmów 79:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.79.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 78
2023-04-13 20:35:41

Słuchaj, mój ludu, mego prawa, nakłońcie uszu ku słowom moich ust. Psalmów 78:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.78.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Słuchaj, mój ludu, mego prawa, nakłońcie uszu ku słowom moich ust. Psalmów 78:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.78.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie