Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Ewangelia Łukasza 10
2023-11-07 05:09:09

‭Łukasza‬ ‭10:1‬ ‭UBG‬ [1] A potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść. https://bible.com/bible/138/luk.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭10:1‬ ‭UBG‬ [1] A potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść. https://bible.com/bible/138/luk.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 9
2023-11-06 18:26:33

‭Łukasza‬ ‭9:1‬ ‭UBG‬ [1] A Jezus, przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby. https://bible.com/bible/138/luk.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭9:1‬ ‭UBG‬ [1] A Jezus, przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby. https://bible.com/bible/138/luk.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 8
2023-11-06 05:32:51

‭Łukasza‬ ‭8:1‬ ‭UBG‬ [1] Następnie chodził po miastach i po wioskach, głosząc i opowiadając ewangelię królestwa Bożego. A było z nim dwunastu; https://bible.com/bible/138/luk.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭8:1‬ ‭UBG‬ [1] Następnie chodził po miastach i po wioskach, głosząc i opowiadając ewangelię królestwa Bożego. A było z nim dwunastu; https://bible.com/bible/138/luk.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 7
2023-11-05 18:18:47

‭Mateusza‬ ‭7:1‬ ‭UBG‬ [1] Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. https://bible.com/bible/138/mat.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭7:1‬ ‭UBG‬ [1] Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. https://bible.com/bible/138/mat.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 6
2023-11-05 06:57:44

‭Łukasza‬ ‭6:1‬ ‭UBG‬ [1] W drugi szabat Jezus szedł przez zboża, a jego uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając je rękami. https://bible.com/bible/138/luk.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭6:1‬ ‭UBG‬ [1] W drugi szabat Jezus szedł przez zboża, a jego uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając je rękami. https://bible.com/bible/138/luk.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 5
2023-11-04 20:42:17

‭Łukasza‬ ‭5:1‬ ‭UBG‬ [1] Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret. https://bible.com/bible/138/luk.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭5:1‬ ‭UBG‬ [1] Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret. https://bible.com/bible/138/luk.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 4
2023-11-04 07:08:22

‭Łukasza‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię; https://bible.com/bible/138/luk.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię; https://bible.com/bible/138/luk.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 3
2023-11-03 19:33:06

‭Łukasza‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] A w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny; https://bible.com/bible/138/luk.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] A w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny; https://bible.com/bible/138/luk.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 2
2023-11-03 05:52:09

‭Łukasza‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. https://bible.com/bible/138/luk.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. https://bible.com/bible/138/luk.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Łukasza 1
2023-11-02 19:41:18

‭Łukasza‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność; https://bible.com/bible/138/luk.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Łukasza‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność; https://bible.com/bible/138/luk.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie