Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Ewangelia Marka 16
2023-11-02 05:19:22

‭Marka‬ ‭16:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. https://bible.com/bible/138/mrk.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭16:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. https://bible.com/bible/138/mrk.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 15
2023-11-01 20:29:12

‭Marka‬ ‭15:1‬ ‭UBG‬ [1] Wczesnym rankiem naczelni kapłani, naradziwszy się razem ze starszymi, uczonymi w Piśmie i całą Radą, związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi. https://bible.com/bible/138/mrk.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭15:1‬ ‭UBG‬ [1] Wczesnym rankiem naczelni kapłani, naradziwszy się razem ze starszymi, uczonymi w Piśmie i całą Radą, związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi. https://bible.com/bible/138/mrk.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 14
2023-11-01 18:26:12

‭Marka‬ ‭14:1‬ ‭UBG‬ [1] A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I naczelni kapłani oraz uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by go podstępnie schwytać i zabić. https://bible.com/bible/138/mrk.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭14:1‬ ‭UBG‬ [1] A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I naczelni kapłani oraz uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by go podstępnie schwytać i zabić. https://bible.com/bible/138/mrk.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 13
2023-11-01 13:14:23

‭Marka‬ ‭13:1‬ ‭UBG‬ [1] Gdy wychodził ze świątyni, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Nauczycielu, patrz, jakie kamienie i jakie budowle! https://bible.com/bible/138/mrk.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭13:1‬ ‭UBG‬ [1] Gdy wychodził ze świątyni, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Nauczycielu, patrz, jakie kamienie i jakie budowle! https://bible.com/bible/138/mrk.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 12
2023-11-01 07:18:40

‭Marka‬ ‭12:31‬ ‭UBG‬ [31] A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych. https://bible.com/bible/138/mrk.12.31.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭12:31‬ ‭UBG‬ [31] A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych. https://bible.com/bible/138/mrk.12.31.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 11
2023-10-31 20:50:58

‭Marka‬ ‭11:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy zbliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betfage i Betanii przy Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów; https://bible.com/bible/138/mrk.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭11:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy zbliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betfage i Betanii przy Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów; https://bible.com/bible/138/mrk.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 10
2023-10-31 05:23:57

‭Marka‬ ‭10:1‬ ‭UBG‬ [1] Potem wyruszył stamtąd i przyszedł w granice Judei przez krainę leżącą za Jordanem; i ponownie zeszli się do niego ludzie, i znowu ich nauczał, jak miał w zwyczaju. https://bible.com/bible/138/mrk.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭10:1‬ ‭UBG‬ [1] Potem wyruszył stamtąd i przyszedł w granice Judei przez krainę leżącą za Jordanem; i ponownie zeszli się do niego ludzie, i znowu ich nauczał, jak miał w zwyczaju. https://bible.com/bible/138/mrk.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 9
2023-10-30 18:47:27

‭Marka‬ ‭9:1‬ ‭UBG‬ [1] I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy. https://bible.com/bible/138/mrk.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭9:1‬ ‭UBG‬ [1] I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy. https://bible.com/bible/138/mrk.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 8
2023-10-30 07:53:56

‭Marka‬ ‭8:1‬ ‭UBG‬ [1] A w tych dniach, gdy było z nim bardzo wielu ludzi i nie mieli co jeść, Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział do nich: https://bible.com/bible/138/mrk.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭8:1‬ ‭UBG‬ [1] A w tych dniach, gdy było z nim bardzo wielu ludzi i nie mieli co jeść, Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział do nich: https://bible.com/bible/138/mrk.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 7
2023-10-29 13:50:34

‭Marka‬ ‭7:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy zgromadzili się wokół niego faryzeusze i pewni uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. https://bible.com/bible/138/mrk.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭7:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy zgromadzili się wokół niego faryzeusze i pewni uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. https://bible.com/bible/138/mrk.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie