Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

1 Księga Kronik 27
2023-02-11 05:49:06

A oto synowie Izraela według ich liczby: naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszelkiej sprawie związanej z oddziałami przychodzącymi i odchodzącymi co miesiąc, przez wszystkie miesiące w roku. Każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. I Kronik 27:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.27.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A oto synowie Izraela według ich liczby: naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszelkiej sprawie związanej z oddziałami przychodzącymi i odchodzącymi co miesiąc, przez wszystkie miesiące w roku. Każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. I Kronik 27:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.27.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 26 - Boryskowi na dobranoc
2023-02-10 20:57:00

Co do zmiany odźwiernych: z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Asafa. I Kronik 26:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Co do zmiany odźwiernych: z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Asafa. I Kronik 26:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 25
2023-02-10 05:35:47

Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy harfach, cytrach i cymbałach. A oto liczba pełniących tę służbę: I Kronik 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy harfach, cytrach i cymbałach. A oto liczba pełniących tę służbę: I Kronik 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 24
2023-02-09 18:50:18

A oto podział synów Aarona. Synami Aarona byli: Nedab, Abihu, Eleazar i Itamar; I Kronik 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A oto podział synów Aarona. Synami Aarona byli: Nedab, Abihu, Eleazar i Itamar; I Kronik 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 23
2023-02-09 05:48:52

Gdy więc Dawid był już stary i syty dni, ustanowił swego syna Salomona królem nad Izraelem. I Kronik 23:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Gdy więc Dawid był już stary i syty dni, ustanowił swego syna Salomona królem nad Izraelem. I Kronik 23:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 22
2023-02-08 18:36:35

Wtedy Dawid powiedział: To jest dom PANA Boga i to jest ołtarz całopalenia dla Izraela. I Kronik 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Dawid powiedział: To jest dom PANA Boga i to jest ołtarz całopalenia dla Izraela. I Kronik 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 21
2023-02-08 06:16:45

Wtedy szatan powstał przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. I Kronik 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy szatan powstał przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. I Kronik 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 20
2023-02-07 18:43:35

A na początku roku, w czasie, gdy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Joab poprowadził potężne wojsko i spustoszył ziemię synów Ammona, potem nadciągnął i obległ Rabbę, Dawid tymczasem pozostał w Jerozolimie. I Joab zdobył Rabbę, i zburzył ją. I Kronik 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A na początku roku, w czasie, gdy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Joab poprowadził potężne wojsko i spustoszył ziemię synów Ammona, potem nadciągnął i obległ Rabbę, Dawid tymczasem pozostał w Jerozolimie. I Joab zdobył Rabbę, i zburzył ją. I Kronik 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 19
2023-02-07 05:54:09

Potem umarł Nachasz, król synów Ammona, a jego syn królował w jego miejsce. I Kronik 19:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem umarł Nachasz, król synów Ammona, a jego syn królował w jego miejsce. I Kronik 19:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 18
2023-02-06 21:13:19

Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów, ujarzmił ich i zabrał z ich rąk Gat i jego wioski. I Kronik 18:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów, ujarzmił ich i zabrał z ich rąk Gat i jego wioski. I Kronik 18:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie