Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

1 Księga Kronik 8
2023-02-03 06:48:37

Beniamin spłodził Belę, swego pierworodnego, Aszbela – drugiego, Achracha – trzeciego; I Kronik 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Beniamin spłodził Belę, swego pierworodnego, Aszbela – drugiego, Achracha – trzeciego; I Kronik 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 7
2023-02-02 19:17:51

Synami Issachara byli: Tola, Pua, Jaszub, Szimron – czterej. I Kronik 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Synami Issachara byli: Tola, Pua, Jaszub, Szimron – czterej. I Kronik 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 6
2023-02-02 06:20:00

Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat i Merari. I Kronik 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat i Merari. I Kronik 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 5
2023-02-01 18:14:16

Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Był on pierworodnym, ale ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego pierworództwo zostało dane synom Józefa, syna Izraela. Nie spisano więc rodowodu według pierworództwa. I Kronik 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Był on pierworodnym, ale ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego pierworództwo zostało dane synom Józefa, syna Izraela. Nie spisano więc rodowodu według pierworództwa. I Kronik 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 4
2023-02-01 06:45:44

Synowie Judy: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal. I Kronik 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Synowie Judy: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal. I Kronik 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 3
2023-01-31 20:54:27

Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Ammon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki; I Kronik 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Ammon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki; I Kronik 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 2
2023-01-31 06:32:06

Oto są synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar i Zebulon; I Kronik 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Oto są synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar i Zebulon; I Kronik 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 1
2023-01-30 18:05:26

Adam, Set, Enosz; I Kronik 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Adam, Set, Enosz; I Kronik 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Królewska 25
2023-01-30 07:17:53

W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca, dziesiątego dnia tego miesiąca, Nabuchodonozor, król Babilonu, wraz z całym swoim wojskiem wyruszył przeciw Jerozolimie, rozbił obóz pod nią i zbudował przeciwko niej szańce dokoła. II Królewska 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca, dziesiątego dnia tego miesiąca, Nabuchodonozor, król Babilonu, wraz z całym swoim wojskiem wyruszył przeciw Jerozolimie, rozbił obóz pod nią i zbudował przeciwko niej szańce dokoła. II Królewska 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ki.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Biblia Dla Najmłodszych - na Dobranoc
2023-01-29 21:43:13

czytajmy dzieciom ... Naprawdę Warto ! W odcinku o Eliaszu i Elizeuszu Dzieci nas nie słuchają- one nas obserwują... Bądźcie Błogosławieni!
czytajmy dzieciom ... Naprawdę Warto ! W odcinku o Eliaszu i Elizeuszu Dzieci nas nie słuchają- one nas obserwują... Bądźcie Błogosławieni!

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie