Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Ewangelia Marka 6
2023-10-28 12:46:58

‭Marka‬ ‭6:1‬ ‭UBG‬ [1] I wyszedłszy stamtąd, przyszedł w swoje rodzinne strony, a szli za nim jego uczniowie. https://bible.com/bible/138/mrk.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭6:1‬ ‭UBG‬ [1] I wyszedłszy stamtąd, przyszedł w swoje rodzinne strony, a szli za nim jego uczniowie. https://bible.com/bible/138/mrk.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 5
2023-10-27 18:12:34

‭Marka‬ ‭5:1‬ ‭UBG‬ [1] I przeprawili się za morze do krainy Gadareńczyków. https://bible.com/bible/138/mrk.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭5:1‬ ‭UBG‬ [1] I przeprawili się za morze do krainy Gadareńczyków. https://bible.com/bible/138/mrk.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 4
2023-10-26 20:22:03

‭Marka‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] I znowu zaczął nauczać nad morzem. Zgromadził się wokół niego wielki tłum, tak że wszedłszy do łodzi, siedział w niej na morzu, a wszyscy ludzie byli na brzegu. https://bible.com/bible/138/mrk.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭4:1‬ ‭UBG‬ [1] I znowu zaczął nauczać nad morzem. Zgromadził się wokół niego wielki tłum, tak że wszedłszy do łodzi, siedział w niej na morzu, a wszyscy ludzie byli na brzegu. https://bible.com/bible/138/mrk.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 3
2023-10-26 05:06:00

‭Marka‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] I wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. https://bible.com/bible/138/mrk.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭3:1‬ ‭UBG‬ [1] I wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. https://bible.com/bible/138/mrk.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 2
2023-10-25 18:35:03

‭Marka‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] A po kilku dniach znowu przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. https://bible.com/bible/138/mrk.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭2:1‬ ‭UBG‬ [1] A po kilku dniach znowu przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. https://bible.com/bible/138/mrk.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Marka 1
2023-10-25 05:53:49

‭Marka‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Początek ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. https://bible.com/bible/138/mrk.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Marka‬ ‭1:1‬ ‭UBG‬ [1] Początek ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. https://bible.com/bible/138/mrk.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 28
2023-10-24 18:16:37

‭Mateusza‬ ‭28:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób. https://bible.com/bible/138/mat.28.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭28:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób. https://bible.com/bible/138/mat.28.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 27
2023-10-24 07:15:22

‭Mateusza‬ ‭27:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy nastał ranek, wszyscy naczelni kapłani i starsi ludu naradzili się przeciwko Jezusowi, aby go zabić. https://bible.com/bible/138/mat.27.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭27:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy nastał ranek, wszyscy naczelni kapłani i starsi ludu naradzili się przeciwko Jezusowi, aby go zabić. https://bible.com/bible/138/mat.27.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 26
2023-10-23 19:19:51

‭Mateusza‬ ‭26:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy Jezus dokończył tych wszystkich mów, powiedział do swoich uczniów: https://bible.com/bible/138/mat.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭26:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy Jezus dokończył tych wszystkich mów, powiedział do swoich uczniów: https://bible.com/bible/138/mat.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 25
2023-10-23 07:24:28

‭Mateusza‬ ‭25:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. https://bible.com/bible/138/mat.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭25:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. https://bible.com/bible/138/mat.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie