Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

1 Księga Królewska 17
2023-01-16 18:51:00

Wtedy Eliasz Tiszbita, jeden z mieszkańców Gileadu, powiedział do Achaba: Jak żyje PAN, Bóg Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu jak tylko na moje słowo. I Królewska 17:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Eliasz Tiszbita, jeden z mieszkańców Gileadu, powiedział do Achaba: Jak żyje PAN, Bóg Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu jak tylko na moje słowo. I Królewska 17:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Królewska 16
2023-01-16 06:53:05

Wtedy słowo PANA doszło do Jehu, syna Chananiego, przeciw Baszy: I Królewska 16:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy słowo PANA doszło do Jehu, syna Chananiego, przeciw Baszy: I Królewska 16:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Królewska 15
2023-01-15 19:24:43

W osiemnastym roku króla Jeroboama, syna Nebata, Abijam zaczął królować nad Judą. I Królewska 15:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W osiemnastym roku króla Jeroboama, syna Nebata, Abijam zaczął królować nad Judą. I Królewska 15:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Królewska 14
2023-01-15 06:50:11

W tym czasie zachorował Abiasz, syn Jeroboama. I Królewska 14:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W tym czasie zachorował Abiasz, syn Jeroboama. I Królewska 14:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Królewska 13
2023-01-15 06:13:37

A gdy Jeroboam stał przy ołtarzu, aby spalić kadzidło, oto mąż Boży przyszedł z Judy do Betel na słowo PANA. I Królewska 13:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy Jeroboam stał przy ołtarzu, aby spalić kadzidło, oto mąż Boży przyszedł z Judy do Betel na słowo PANA. I Królewska 13:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Królewska 12
2023-01-14 05:28:11

Roboam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby ustanowić go królem. I Królewska 12:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Roboam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby ustanowić go królem. I Królewska 12:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Królewska 11
2023-01-13 19:09:41

Król Salomon jednak oprócz córki faraona kochał wiele obcych kobiet: Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki; I Królewska 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Król Salomon jednak oprócz córki faraona kochał wiele obcych kobiet: Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki; I Królewska 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Królewska 10
2023-01-13 07:02:29

A gdy królowa Saby usłyszała o sławie Salomona i o imieniu PANA, przybyła, aby go przez zagadki poddać próbie. I Królewska 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy królowa Saby usłyszała o sławie Salomona i o imieniu PANA, przybyła, aby go przez zagadki poddać próbie. I Królewska 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Królewska 9
2023-01-12 18:23:22

Kiedy Salomon ukończył budowę domu PANA i domu królewskiego oraz wszystkiego, czego pragnął i co chciał wykonać; I Królewska 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Kiedy Salomon ukończył budowę domu PANA i domu królewskiego oraz wszystkiego, czego pragnął i co chciał wykonać; I Królewska 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Królewska 8
2023-01-12 06:53:17

Potem Salomon zebrał starszych Izraela i wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów synów Izraela, u siebie w Jerozolimie, aby przenieść arkę przymierza PANA z miasta Dawida, którym jest Syjon. I Królewska 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem Salomon zebrał starszych Izraela i wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów synów Izraela, u siebie w Jerozolimie, aby przenieść arkę przymierza PANA z miasta Dawida, którym jest Syjon. I Królewska 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ki.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie