Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

2 Księga Samuela 1
2022-12-27 19:24:15

Po śmierci Saula, gdy Dawid po rozgromieniu Amalekitów wrócił i zatrzymał się w Siklag przez dwa dni; II Samuela 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2sa.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Po śmierci Saula, gdy Dawid po rozgromieniu Amalekitów wrócił i zatrzymał się w Siklag przez dwa dni; II Samuela 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2sa.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 31
2022-12-27 05:56:01

Tymczasem Filistyni walczyli z Izraelem, a Izraelici uciekli przed Filistynami i polegli na górze Gilboa. I Samuela 31:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.31.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Tymczasem Filistyni walczyli z Izraelem, a Izraelici uciekli przed Filistynami i polegli na górze Gilboa. I Samuela 31:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.31.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 30
2022-12-26 18:45:21

A gdy trzeciego dnia Dawid i jego ludzie przybyli do Siklag, Amalekici najechali już na południe i na Siklag, zburzyli Siklag i spalili go ogniem; I Samuela 30:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.30.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy trzeciego dnia Dawid i jego ludzie przybyli do Siklag, Amalekici najechali już na południe i na Siklag, zburzyli Siklag i spalili go ogniem; I Samuela 30:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.30.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 29
2022-12-26 06:42:22

Wtedy Filistyni zebrali wszystkie swoje wojska w Afek. Izraelici zaś rozbili obóz przy źródle, które jest w Jizreel. I Samuela 29:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.29.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Filistyni zebrali wszystkie swoje wojska w Afek. Izraelici zaś rozbili obóz przy źródle, które jest w Jizreel. I Samuela 29:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.29.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 28
2022-12-25 20:23:48

W tym czasie Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę, aby walczyć z Izraelem. Wtedy Akisz powiedział do Dawida: Na pewno wiesz, że razem ze mną wyruszysz na wojnę, ty i twoi ludzie. I Samuela 28:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.28.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W tym czasie Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę, aby walczyć z Izraelem. Wtedy Akisz powiedział do Dawida: Na pewno wiesz, że razem ze mną wyruszysz na wojnę, ty i twoi ludzie. I Samuela 28:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.28.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 27
2022-12-25 06:47:18

Dawid jednak powiedział sobie w sercu: Któregoś dnia zginę z ręki Saula. Nie ma dla mnie nic lepszego, niż bym uszedł szybko do ziemi Filistynów. Wtedy Saul będzie zrozpaczony szukaniem mnie po wszystkich granicach Izraela. I tak ujdę z jego rąk. I Samuela 27:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.27.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Dawid jednak powiedział sobie w sercu: Któregoś dnia zginę z ręki Saula. Nie ma dla mnie nic lepszego, niż bym uszedł szybko do ziemi Filistynów. Wtedy Saul będzie zrozpaczony szukaniem mnie po wszystkich granicach Izraela. I tak ujdę z jego rąk. I Samuela 27:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.27.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 26
2022-12-24 18:56:04

Zifejczycy przyszli do Saula, do Gibea, i powiedzieli: Czy Dawid nie ukrywa się na wzgórzu Hakila, naprzeciwko Jeszimonu? I Samuela 26:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Zifejczycy przyszli do Saula, do Gibea, i powiedzieli: Czy Dawid nie ukrywa się na wzgórzu Hakila, naprzeciwko Jeszimonu? I Samuela 26:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Do stołu Wigilijnego - Biblijnie
2022-12-24 08:20:32

idealna opowieść Wigilijna - bo Biblijna . dla dzieci, młodzieży i dorosłych , dla całej rodziny, dla głowy rodziny na końcu EWANGELIE z Ebi --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
idealna opowieść Wigilijna - bo Biblijna . dla dzieci, młodzieży i dorosłych , dla całej rodziny, dla głowy rodziny na końcu EWANGELIE z Ebi --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 25
2022-12-24 05:53:46

Tymczasem Samuel umarł. I zebrali się wszyscy Izraelici, opłakiwali go i pogrzebali go w jego domu w Rama. Wtedy Dawid wstał i udał się na pustynię Paran. I Samuela 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Tymczasem Samuel umarł. I zebrali się wszyscy Izraelici, opłakiwali go i pogrzebali go w jego domu w Rama. Wtedy Dawid wstał i udał się na pustynię Paran. I Samuela 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 24
2022-12-23 17:19:06

A gdy Saul wrócił z pościgu za Filistynami, doniesiono mu: Oto Dawid przebywa na pustyni En-Gedi. I Samuela 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy Saul wrócił z pościgu za Filistynami, doniesiono mu: Oto Dawid przebywa na pustyni En-Gedi. I Samuela 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie