Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

2 Księga Samuela 13
2022-12-18 06:44:36

Saul królował już rok, a gdy królował dwa lata nad Izraelem; Cały Izrael schodził więc do Filistynów, by każdy naostrzył sobie swój lemiesz, redlicę, siekierę i motykę. I Samuela 13:1‭, ‬20 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.13.1-20.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Saul królował już rok, a gdy królował dwa lata nad Izraelem; Cały Izrael schodził więc do Filistynów, by każdy naostrzył sobie swój lemiesz, redlicę, siekierę i motykę. I Samuela 13:1‭, ‬20 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.13.1-20.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 12
2022-12-17 18:51:17

Wtedy Samuel przemówił do całego Izraela: Posłuchałem waszego głosu we wszystkim, o czym mi mówiliście, i ustanowiłem nad wami króla. I Samuela 12:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Samuel przemówił do całego Izraela: Posłuchałem waszego głosu we wszystkim, o czym mi mówiliście, i ustanowiłem nad wami króla. I Samuela 12:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 11
2022-12-17 09:08:30

Wtedy nadciągnął Nachasz Ammonita i rozbił obóz przeciwko Jabesz-Gilead. I wszyscy mieszkańcy Jabesz powiedzieli do Nachasza: Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć. I Samuela 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy nadciągnął Nachasz Ammonita i rozbił obóz przeciwko Jabesz-Gilead. I wszyscy mieszkańcy Jabesz powiedzieli do Nachasza: Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć. I Samuela 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 10
2022-12-16 17:18:10

Wtedy Samuel wziął flakonik oliwy i wylał ją na jego głowę, pocałował go i powiedział: Czyż PAN nie namaścił cię na wodza nad swoim dziedzictwem? I Samuela 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Samuel wziął flakonik oliwy i wylał ją na jego głowę, pocałował go i powiedział: Czyż PAN nie namaścił cię na wodza nad swoim dziedzictwem? I Samuela 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 9
2022-12-16 04:31:10

Był pewien człowiek z pokolenia Beniamina, któremu na imię było Kisz – syn Abiela, syna Cerora, syna Bekorata, syna Afiacha, Beniaminita, dzielny mąż. I Samuela 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Był pewien człowiek z pokolenia Beniamina, któremu na imię było Kisz – syn Abiela, syna Cerora, syna Bekorata, syna Afiacha, Beniaminita, dzielny mąż. I Samuela 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 8
2022-12-15 19:16:33

A gdy Samuel zestarzał się, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. I Samuela 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy Samuel zestarzał się, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. I Samuela 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 7
2022-12-15 05:44:49

Przyszli więc ludzie z Kiriat-Jearim, zabrali arkę PANA i wnieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Eleazara zaś, jego syna, poświęcili, aby strzegł arki PANA. I Samuela 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Przyszli więc ludzie z Kiriat-Jearim, zabrali arkę PANA i wnieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Eleazara zaś, jego syna, poświęcili, aby strzegł arki PANA. I Samuela 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 6
2022-12-14 19:49:07

I arka PANA przebywała w ziemi Filistynów przez siedem miesięcy. I Samuela 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I arka PANA przebywała w ziemi Filistynów przez siedem miesięcy. I Samuela 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 5
2022-12-14 05:29:40

A Filistyni wzięli arkę Boga i zanieśli ją z Ebenezer do Aszdodu. I Samuela 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A Filistyni wzięli arkę Boga i zanieśli ją z Ebenezer do Aszdodu. I Samuela 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 4
2022-12-13 17:42:21

I słowo Samuela dotarło do całego Izraela. W tym czasie Izrael wyruszył przeciwko Filistynom do walki i rozbili obóz koło Ebenezer. Filistyni zaś rozbili obóz w Afek. I Samuela 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I słowo Samuela dotarło do całego Izraela. W tym czasie Izrael wyruszył przeciwko Filistynom do walki i rozbili obóz koło Ebenezer. Filistyni zaś rozbili obóz w Afek. I Samuela 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie