Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Ewangelia Mateusza 24
2023-10-22 18:31:08

‭Mateusza‬ ‭24:1‬ ‭UBG‬ [1] A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do niego jego uczniowie, aby pokazać mu zabudowania świątynne. https://bible.com/bible/138/mat.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭24:1‬ ‭UBG‬ [1] A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do niego jego uczniowie, aby pokazać mu zabudowania świątynne. https://bible.com/bible/138/mat.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 23
2023-10-22 06:36:31

‭Mateusza‬ ‭23:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy Jezus powiedział do tłumów i do swoich uczniów: https://bible.com/bible/138/mat.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭23:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy Jezus powiedział do tłumów i do swoich uczniów: https://bible.com/bible/138/mat.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 22
2023-10-21 18:10:10

‭Mateusza‬ ‭22:1‬ ‭UBG‬ [1] A Jezus, odpowiadając, znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy: https://bible.com/bible/138/mat.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭22:1‬ ‭UBG‬ [1] A Jezus, odpowiadając, znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy: https://bible.com/bible/138/mat.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 21
2023-10-21 06:39:24

‭Mateusza‬ ‭21:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górę Oliwną, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów; https://bible.com/bible/138/mat.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭21:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górę Oliwną, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów; https://bible.com/bible/138/mat.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 20
2023-10-20 18:58:22

‭Mateusza‬ ‭20:1‬ ‭UBG‬ [1] Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. https://bible.com/bible/138/mat.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭20:1‬ ‭UBG‬ [1] Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. https://bible.com/bible/138/mat.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 19
2023-10-20 06:59:47

‭Mateusza‬ ‭19:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przybył na pogranicze Judei za Jordan. https://bible.com/bible/138/mat.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭19:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przybył na pogranicze Judei za Jordan. https://bible.com/bible/138/mat.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 18
2023-10-19 17:14:17

‭Mateusza‬ ‭18:1‬ ‭UBG‬ [1] W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie, pytając: Kto jest największy w królestwie niebieskim? https://bible.com/bible/138/mat.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭18:1‬ ‭UBG‬ [1] W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie, pytając: Kto jest największy w królestwie niebieskim? https://bible.com/bible/138/mat.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 17
2023-10-18 07:29:10

‭Mateusza‬ ‭17:1‬ ‭UBG‬ [1] A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. https://bible.com/bible/138/mat.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭17:1‬ ‭UBG‬ [1] A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. https://bible.com/bible/138/mat.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 16
2023-10-17 19:24:55

‭Mateusza‬ ‭16:1‬ ‭UBG‬ [1] Podeszli faryzeusze i saduceusze i wystawiając go na próbę, prosili, aby pokazał im znak z nieba. https://bible.com/bible/138/mat.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭16:1‬ ‭UBG‬ [1] Podeszli faryzeusze i saduceusze i wystawiając go na próbę, prosili, aby pokazał im znak z nieba. https://bible.com/bible/138/mat.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Ewangelia Mateusza 15
2023-10-17 06:37:11

‭Mateusza‬ ‭15:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy z Jerozolimy przyszli do Jezusa uczeni w Piśmie i faryzeusze i zapytali: https://bible.com/bible/138/mat.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Mateusza‬ ‭15:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy z Jerozolimy przyszli do Jezusa uczeni w Piśmie i faryzeusze i zapytali: https://bible.com/bible/138/mat.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie