Biblia Audio Podcast

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu PALLOTTINUM Bibia Tysiąclecia 5 wydanie na nowo opracowane i poprawione . Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej, W podcastach jest również archiwalny sezon 1-66 Przeczytanej w całości Biblii UBG
Niechaj Dobry Bóg Wam Błogosławi


Odcinki od najnowszych:

Psalm 11
2023-04-03 21:44:45

W PANU pokładam ufność. Jakże więc możecie mówić mojej duszy: Odleć jak ptak na twoją górę? Psalmów 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.11.1.UBG
W PANU pokładam ufność. Jakże więc możecie mówić mojej duszy: Odleć jak ptak na twoją górę? Psalmów 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.11.1.UBG

Psalm 10
2023-04-03 21:44:06

Dlaczego, PANIE, stoisz z daleka? Dlaczego ukrywasz się w czasie niedoli? Psalmów 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.10.1.UBG
Dlaczego, PANIE, stoisz z daleka? Dlaczego ukrywasz się w czasie niedoli? Psalmów 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.10.1.UBG

Psalm 9
2023-04-03 06:54:38

Będę cię wysławiał, PANIE, całym mym sercem; będę opowiadał o wszystkich twoich cudach. Psalmów 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.9.1.UBG
Będę cię wysławiał, PANIE, całym mym sercem; będę opowiadał o wszystkich twoich cudach. Psalmów 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.9.1.UBG

Psalm 8
2023-04-03 06:53:05

O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! Ty, który swoją chwałę wyniosłeś nad niebiosa. Psalmów 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.8.1.UBG
O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! Ty, który swoją chwałę wyniosłeś nad niebiosa. Psalmów 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.8.1.UBG

Psalmy 7
2023-04-03 06:52:25

PANIE, mój Boże, tobie ufam, wybaw mnie od wszystkich moich prześladowców i ocal mnie; Psalmów 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.7.1.UBG
PANIE, mój Boże, tobie ufam, wybaw mnie od wszystkich moich prześladowców i ocal mnie; Psalmów 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.7.1.UBG

Psalm 6
2023-04-03 06:51:41

PANIE, nie karć mnie w swoim gniewie i nie karz mnie w swojej zapalczywości. Psalmów 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.6.1.UBG
PANIE, nie karć mnie w swoim gniewie i nie karz mnie w swojej zapalczywości. Psalmów 6:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.6.1.UBG

Psalm 5
2023-04-02 19:21:54

Przewodnikowi Chóru, na Nechylot. Psalm Dawida. Nakłoń ucha ku moim słowom, PANIE, zważ na moje westchnienie. Psalmów 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.5.1.UBG
Przewodnikowi Chóru, na Nechylot. Psalm Dawida. Nakłoń ucha ku moim słowom, PANIE, zważ na moje westchnienie. Psalmów 5:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.5.1.UBG

Psalm 4
2023-04-02 19:20:10

Przewodnikowi chóru, na Neginot Psalm Dawida Wysłuchaj mnie, gdy cię wzywam, Boże mojej sprawiedliwości! Ty wyzwoliłeś mnie w czasie ucisku. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mojej modlitwy. Psalmów 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.4.1.UBG
Przewodnikowi chóru, na Neginot Psalm Dawida Wysłuchaj mnie, gdy cię wzywam, Boże mojej sprawiedliwości! Ty wyzwoliłeś mnie w czasie ucisku. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mojej modlitwy. Psalmów 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.4.1.UBG

Psalm 3
2023-04-02 19:18:33

Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem . PANIE, jakże się namnożyło moich nieprzyjaciół, jak wielu powstaje przeciwko mnie! Psalmów 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.3.1.UBG
Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem . PANIE, jakże się namnożyło moich nieprzyjaciół, jak wielu powstaje przeciwko mnie! Psalmów 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.3.1.UBG

Psalm 2
2023-04-02 19:14:21

Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? Psalmów 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.2.1.UBG
Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? Psalmów 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.2.1.UBG

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie